Konfigurera Meeting Center-alternativ på din webbplats

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode

Denna procedur är endast för Meeting Center-webbplatser.

WebEx tillhandahåller två mötesschemaläggare:

  • Snabbschemaläggaren: En schemaläggare på en sida med grundläggande alternativ.

  • Den avancerade schemaläggaren: En schemaläggare som erbjuder mer omfattande alternativ.

Att ange en schemaläggare för standardmöten hindrar inte värdar från att använda Outlook eller Lotus Notes när de schemalägger möten med de programmen.


Steg 1               På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
Steg 2               I avsnittet Inställningar för kontohantering väljer du ett av följande alternativ:
  • Snabbschemaläggaren är standard (innehåller också en länk till den avancerade schemaläggaren, endast för MC)

  • Den avancerade schemaläggaren är standard (endast MC)

Steg 3               Välj Uppdatera.

Ändra Mötesinformationsfönstret


Observera


Denna procedur gäller endast Meeting Center.


Under mötet visar fönstret allmän information om mötet som ämne, värdnamn och telekonferensinformation.

För att skapa en ny mall kan du använda Microsoft PowerPoint för att redigera standardmallen. Du kan lägga till ytterligare information och grafik eller ändra färgschemat. Värdar kan välja din nya sidoutformning (även kallad mall) när de schemalägger ett möte.

Ändra inte eller ta bort befintlig mötesinformation eller agenda i standardmallen.


          
Steg 1               På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
Steg 2               Bläddra ner till avsnittet Sidalternativ.
Steg 3               Under Specifikt för fliken Info välj Skapa mall.
Steg 4               Välj Öppna för att öppna filen i PowerPoint.
Steg 5               Ändra mallen efter behov och spara den.
Steg 6               När du är klar med redigeringen väljer du Lägg till mall i administrering av webbplatsen.
Steg 7               Bläddra till mallen som du skapade och välj Öppna.
Steg 8               Välj Överför för att lägga till den nya mallen till din lista över mallar i Webbplatsinställningar på sidan Allmän. Alla listade mallar läggs till i värdens Flik Info-listruta i schemaläggaren.
Steg 9               Ställ in ordningen som värden ser mallarna i genom att flytta dem upp eller ner. Ta bort mallarna genom att använda knappen Radera.
Steg 10               Välj Uppdatera för att spara dina ändringar.


Attachments

    Outcomes