Het inschrijfformulier voor Event Center configureren

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Hosts van gebeurtenissen kunnen het standaardinschrijfformulier verder wijzigen wanneer ze een gebeurtenis plannen.


   
Stap 1               Selecteer op de linkernavigatiebalk Configuratie > Event Center > Verplichte velden.
Stap 2               Onder Standaardopties selecteert u de informatie die gebruikers moeten invullen op het formulier.
Stap 3               Als u nieuwe items aan het formulier wilt toevoegen, selecteert u in het gedeelte Mijn aangepaste opties het type item dat u wilt toevoegen.
Stap 4               Als u de volgorde van de aangepaste opties wilt wijzigen, selecteert u de pijl-omhoog of -omlaag onder Volgorde wijzigen.
Stap 5               Selecteer Opslaan.

Mijn aangepaste opties

                

Toe te voegen items

Actie

Tekstvakken

Een tekstvak waarin gebruikers een antwoord kunnen invoeren (maximaal 256 tekens)

Tekstvakken toevoegen:

 1. Selecteer Tekstvak.

 2. Voer bij Tekstvaklabel de tekst in die naast het vak moet worden weergegeven.

 3. Geef bij Type aan of u de tekst op één of meerdere regels wilt weergeven.

 4. Voer bij Breedte het aantal tekens in.

 5. Selecteer Opslaan.

Selectievakjes

Selectievakjes waarmee gebruikers een of meer antwoorden kunnen selecteren.

Selectievakjes toevoegen:

 1. Selecteer Selectievakjes.

 2. (Optioneel) Voer bij Groepslabel... de tekst in die voor een groep selectievakjes moet worden weergegeven.

 3. Als u meer dan negen selectievakjes wilt toevoegen, selecteert u bij Toevoegen het totale aantal selectievakjes in dat u wilt maken.

 4. Voer naast Selectievakje... een naam voor het selectievakje in.

 5. Als u de selectievakjes als geselecteerd wilt weergeven, selecteert u Geselecteerd in de vervolgkeuzelijst.

 6. Herhaal stap 4 en 5 voor elk selectievakje dat u aan het formulier wilt toevoegen.

 7. Selecteer Opslaan.

Keuzerondjes

Keuzerondjes waarmee gebruikers één antwoord kunnen selecteren

Keuzerondjes toevoegen:

 1. Selecteer Keuzerondjes.

 2. (Optioneel) Voer bij Groepslabel... de tekst in die voor een groep keuzerondjes moet worden weergegeven.

 3. Als u meer dan negen keuzerondjes wilt toevoegen, selecteert u bij Toevoegen het totale aantal keuzerondjes in dat u wilt maken.

 4. Voer naast Keuze... een naam voor het keuzerondje in.

 5. Selecteer bij Standaardkeuze de keuze die standaard is geselecteerd.

 6. Selecteer Opslaan.

Vervolgkeuzelijsten

Een vervolgkeuzelijst waarin gebruikers één antwoord kunnen selecteren

Vervolgkeuzelijsten toevoegen:

 1. Selecteer Vervolgkeuzelijst.

 2. Voer bij Label... de tekst in die voor een groep knoppen moet worden weergegeven.

 3. Als u meer dan negen lijstitems wilt toevoegen, selecteert u bij Toevoegen het totale aantal knoppen in dat u wilt maken.

 4. Voer naast Keuze... een naam voor het keuzerondje in.

 5. Selecteer bij Standaardkeuze de keuze die standaard is geselecteerd.

 6. Selecteer Opslaan.

Vragen

Een vraag die u hebt opgeslagen vanuit een bestaand inschrijvingsformulier

Vragen toevoegen:

 1. Selecteer Opgeslagen vragen.

 2. Selecteer de gewenste vraag.

 3. Selecteer Toevoegen.


Attachments

  Outcomes