Gebruikersaccountrechten beheren

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
                                                      

Recht

Beschrijving

Service

WebEx-services als Meeting Center, Training Center enzovoort.

Sessietype toegestaan

Een vooraf gedefinieerde bundel van functies en opties.

Beveiliging

Stel voorwaarden in voor het herstellen van het wachtwoord en het blokkeren van het account.

Opname-editor

Selecteer deze optie om gebruikers toe te staan de opnamen van een Cisco WebEx-sessie te bewerken.

Video van hoge kwaliteit

Schakel video-instellingen in. HD-video kan alleen worden ingeschakeld als video van hoge kwaliteit is ingesteld.

Persoonlijke ruimte (alleen Meeting Center)

Schakel de persoonlijke ruimte in als deze beschikbaar is op de site.

Samenwerkingsvergaderruimte (CMR) (alleen Meeting Center)

Schakel Samenwerkingsvergaderruimte (CMR) in als deze optie beschikbaar is op de site. Als CMR is ingeschakeld voor de gebruiker, kan er ook een persoonlijke ruimte worden ingeschakeld.

Meeting Center

Als zowel de optie voor de integratie van Cisco Unified MeetingPlace als de optie WebEx-knooppunt voor MCS beschikbaar zijn voor uw site, selecteert u Externe deelnemers toestaan om deze gebruiker de mogelijkheid te bieden om bij het plannen van een vergadering deelnemers uit te nodigen die zich op het openbare web bevinden. Als u deze optie niet selecteert, kan er alleen aan de vergadering worden deelgenomen door deelnemers die zich op hetzelfde interne netwerk bevinden.

Training Center

Als u Training Center voor deze gebruiker hebt ingeschakeld en de optie Praktijklab is ingeschakeld voor uw site, selecteert u Beheer Praktijklab om van de gebruiker de labbeheerder te maken.

Event Center

Als u Event Center voor deze gebruiker hebt ingeschakeld, klikt u op Bandbreedte optimaliseren... om de bandbreedte voor deelnemers in hetzelfde netwerk te optimaliseren.

Telefonierecht

Selecteer de typen teleconferentieopties die de gebruiker mag selecteren voor het plannen van sessies, waaronder inbel- en terugbelconferenties en geïntegreerde VoIP.

Webcast

Selecteer het type webcast dat u wilt inschakelen, Basis- en Sitebeheerdersrechten.

Mijn WebEx

Selecteer elk type Mijn WebEx-pagina dat u voor deze gebruiker wilt inschakelen. Voer tevens de hoeveelheid opslagruimte in voor bestanden en opnamen, en het aantal extra computers op dat u aan deze gebruiker wilt toewijzen.

Remote Support

Als u Remote Support voor deze gebruiker hebt ingeschakeld, moet u het volgende opgeven:

 • De standaardweergave en -kleuren voor de console van deze gebruiker.

 • Of u de sessie van de gebruiker automatisch wilt opnemen. Kies Opname via het netwerk (NBR) of Opname op lokale computer opslaan en geef een locatie op.

Remote Access

Als u Remote Access voor deze gebruiker hebt ingeschakeld, moet u het volgende opgeven:

 • De computers die aan de gebruiker zijn toegewezen.

 • De standaardweergave en -kleuren voor de console van deze gebruiker.

 • Of u de sessie van de gebruiker automatisch wilt opnemen. Kies Opname via het netwerk (NBR) of Opname op lokale computer opslaan en geef een locatie op.

System Management

System Management inschakelen, profielen weergeven en bewerken.

Service Desk

Service Desk inschakelen, rollen weergeven en bewerken.

WebACD-voorkeuren

Als u WebACD voor deze gebruiker hebt ingeschakeld, geeft u aan of de gebruiker een agent, manager of beide is. Als deze gebruiker een wachtrij voor Bel me terug wil gebruiken, moet deze over telefoonrechten beschikken. Selecteer Wachtrijen selecteren om de wachtrijen te selecteren die u aan de gebruiker wilt toewijzen.

 • Een agent en het aantal sessies dat de agent tegelijkertijd kan verwerken.

 • Een agent en of de agent inkomende Remote Support-aanvragen kan accepteren.

 • Een agent en of de agent automatisch alle of bepaalde Remote Support-wachtrijen kan toewijzen.

 • Een manager en welke agenten en wachtrijen de manager kan monitoren.

 • Een manager en of de manager automatisch alle of bepaalde Remote Support-wachtrijen kan toewijzen.

 • Een manager en of de manager automatisch alle Remote Support-agenten kan toewijzen.

Gebruikersaccountrechten instellen

U kunt op elk gewenst moment de rechten aan een gebruikersaccount toewijzen door het volgende te specificeren:

 • De vergaderingstypen die een gebruiker kan hosten op uw WebEx-servicesite. Het vergaderingstype bepaalt welke functie een gebruiker op uw site kan gebruiken.

 • Of een gebruiker Mijn WebEx Standaard- of Mijn WebEx Pro-functies kan gebruiken.

 • De teleconferentieservices die een gebruiker tijdens een vergadering of een trainingssessie kan gebruiken.

  U kunt de rechten voor alle gebruikersaccounts tegelijkertijd wijzigen, maar u kunt ook alleen bepaalde gebruikersaccounts wijzigen.

Rechten voor afzonderlijke accounts instellen


Stap 1              Selecteer op de navigatiebalk Gebruikers > Gebruiker bewerken.
Stap 2              Zoek het gebruikersaccount en selecteer de bijbehorende koppeling.
Stap 3              Selecteer op de pagina Gebruiker bewerken in het gedeelte Rechten de rechten die u wilt inschakelen voor de gebruiker.
Stap 4              Selecteer Bijwerken.


Attachments

  Outcomes