Hantera rapporter för Event Center

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Anpassa instrumentpanelrapporter för Event Center


      
Steg 1  På navigeringsraden, välj Rapporter > Event Center och sedan Rapportmallar.
Steg 2  I kolumnen Åtgärd väljer du Redigera för rapportmallen som du vill anpassa.
Steg 3  Om tillämpligt väljer du rapportens Undertyp.

Den nedrullningsbara listan Undertyp visas endast för rapporter i kategorin Registrerad användare/deltagare/hämtning av inspelning.

Steg 4  Välj önskade fält baserade på rapporttypen du håller på att skapa och välj sedan Nästa.

Ta bort onödiga fält från instrumentpanelens rapportmall för att förbättra prestandan.

Steg 5  (Valfritt) Ändra fältordningen som visas i rapporten.
 1. I rutan Fältordning väljer du ett fält som du vill flytta. Rutan Fältordning innehåller alla fält, förutom fältet du har valt i den nedrullningsbara listan Sortera via.
 2. Välj Upp för att göra att fältet visas till vänster om ett annat fält i rapporten. Välj Ner för att göra att fältet visas till höger om ett annat fält i rapporten.
Steg 6  Välj Spara.

Skapa en ny Event Center-rapport


            
Steg 1  På navigeringsraden, välj Rapporter > Event Center.
Steg 2  Välj Skapa ny rapport.
Steg 3  I fältet Rapportnamn anger du ett namn för den nya rapporten.
Steg 4  I fältet Beskrivning ange du en beskrivning för den nya rapporten.
Steg 5  Från den nedrullningsbara listan Rapportkategori väljer du rapporttypen.

Om du väljer typen Registrerad användare/deltagare/hämtning av inspelning så visas den nedrullningsbara listan Undertyp.

Steg 6  Från den nedrullningsbara listan Undertyp väljer du rapportens undertyp.
Steg 7  Välj typen av händelse att visa – Schemalagda händelser eller Hållna händelser.
Steg 8  Markera kryssrutorna för de fält som du vill ska visas i rapporten och välj sedan Nästa.
Steg 9  Från den nedrullningsbara listan Sortera via väljer du rapportens sorteringsmetod.
Steg 10  (Valfritt) Ändra fältordningen som visas i rapporten.
 1. I rutan Fältordning väljer du ett fält som du vill flytta. Rutan Fältordning innehåller alla fält, förutom fältet du har valt i den nedrullningsbara listan Sortera via.
 2. Välj Upp för att göra att fältet visas till vänster om ett annat fält i rapporten. Välj Ner för att göra att fältet visas till höger om ett annat fält i rapporten.
Steg 11  (Valfritt) Sök efter en specifika instans som ska inkluderas i din rapport.
 1. Ange ett Händelsenamn eller ett Programnamn.
 2. Ange ett Användarnamn.
 3. Ange ett dataintervall.
Steg 12  Välj Spara.

Öppna en sparad Event Center-rapport


Steg 1  På navigeringsraden, välj Rapporter > Event Center.
Steg 2  I avsnittet Sparade rapporter, i kolumnen Rapportnamn, väljer du länken för rapporten som du vill visa.

Hämta Event Center-rapporter


      
Steg 1  På navigeringsraden, välj Rapporter > Event Center.
Steg 2  I avsnittet Sparade rapporter, i kolumnen Rapportnamn, väljer du namnet på rapporten som du vill hämta. Format nedrullningsbar lista:
Steg 3  Från den nedrullningsbara listan Format väljer du ett av följande alternativ:
 • CSV
 • XML
Steg 4  Välj Hämta rapport. En visas.
Steg 5  I dialogrutan Filhämtning väljer du Spara denna fil på disk och sedan OK.
Steg 6  I dialogrutan Spara som anger du en plats att spara rapporten på och sedan väljer du Spara.

Redigera en sparad Event Center-rapport


        
Steg 1  På navigeringsraden, välj Rapporter > Event Center.
Steg 2  I avsnittet Sparade rapporter, i kolumnen Rapportnamn, letar du upp rapporten som du vill redigera.
Steg 3  I kolumnen Åtgärder klickar du på Redigera.
Steg 4  Gör önskade ändringar och välj sedan Nästa.

Ta bort onödiga fält från instrumentpanelens rapportmall för att förbättra prestandan.

Steg 5  (Valfritt) Ändra fältordningen som visas i rapporten.
 1. I rutan Fältordning väljer du ett fält som du vill flytta. Rutan Fältordning innehåller alla fält, förutom fältet du har valt i den nedrullningsbara listan Sortera via.
 2. Välj Upp för att göra att fältet visas till vänster om ett annat fält i rapporten. Välj Ner för att göra att fältet visas till höger om ett annat fält i rapporten.
Steg 6  Välj Nästa.
Steg 7  (Valfritt) Sök efter en specifika instans som ska inkluderas i din rapport.
 1. Ange ett Händelsenamn eller ett Programnamn.
 2. Ange ett Användarnamn.
 3. Ange ett dataintervall.
Steg 8  Välj Spara.

Ta bort Event Center-rapporter


    
Steg 1  På navigeringsraden, välj Rapporter > Event Center.
Steg 2  I avsnittet Sparade rapporter, i kolumnen Rapportnamn, markerar du kryssrutan för rapporten som du vill ta bort. Eller för att ta bort alla rapporter väljer du Markera alla.
Steg 3  Välj Ta bort.
Steg 4  Välj OK för att bekräfta att du vill ta bort den sparade rapporten.


Attachments

  Outcomes