Administrer rapporter for Event Center

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Brugertilpas Event Center-instrumentpanelrapporter


      
Trin 1  På navigationsbjælken skal du vælge Rapporter > Event Center og derefter vælge Rapportskabeloner.
Trin 2  I kolonnen Handling skal du vælge Rediger for den rapportskabelon, du vil brugertilpasse.
Trin 3  Hvis det er relevant, skal du vælge Undertype for rapporten.

Rullegardinmenuen Undertype vises kun for rapporter i kategorien Registrant/mødedeltager/download af optagelse.

Trin 4  Vælg de ønskede felter, baseret på rapporttypen du opretter, og vælg derefter Næste.

Fjern unødvendige felter fra instrumentpanelets rapportskabeloner for at forbedre præstationen.

Trin 5  (Valgfri) Skift rækkefølgen af felter, der vises på rapporten.
 1. I feltet Rækkefølge af felter skal du vælge et felt, du vil flytte. Feltet Rækkefølge af felter indeholder alle felterne, undtagen det du valgte i rullegardinmenuen Sorter efter.
 2. Hvis du vil se et felt til venstre for et andet felt i rapporten, skal du vælge Op. Hvis du vil se et felt til højre for et andet felt i rapporten, skal du vælge Ned.
Trin 6  Vælg Gem.

Opret en ny Event Center-rapport


            
Trin 1  På navigationsbjælken skal du vælge Rapporter > Event Center.
Trin 2  Vælg Opret ny rapport.
Trin 3  I feltet Rapportnavn skal du indtaste et navn for den nye rapport.
Trin 4  I feltet Beskrivelse skal du indtaste en beskrivelse for den nye rapport.
Trin 5  Fra rullegardinmenuen Rapportkategori skal du vælge rapporttypen.

Hvis du vælger typen Registrant/mødedeltager/Download af optagelse, vises rullegardinmenuen Undertype.

Trin 6  Fra rullegardinmenuen Undertype skal du vælge en undertype for rapporten.
Trin 7  Vælg den type begivenheder, der skal vises, Planlagte begivenheder eller Afholdte begivenheder.
Trin 8  Marker afkrydsningsfelterne for de felter, du vil have vist i rapporten, og vælg derefter Næste.
Trin 9  Fra rullegardinmenuen Sorter efter skal du vælge sorteringsmetoden for rapport.
Trin 10  (Valgfri) Skift rækkefølgen af felter, der vises på rapporten.
 1. I feltet Rækkefølge af felter skal du vælge et felt, du vil flytte. Feltet Rækkefølge af felter indeholder alle felterne, undtagen det du valgte i rullegardinmenuen Sorter efter.
 2. Hvis du vil se et felt til venstre for et andet felt i rapporten, skal du vælge Op. Hvis du vil se et felt til højre for et andet felt i rapporten, skal du vælge Ned.
Trin 11  (Valgfri) Søg efter et specifikt tilfælde at medtage i din rapport.
 1. Indtast et Begivenhedsnavn eller et Programnavn.
 2. Indtast et Brugernavn.
 3. Angiv et datointerval.
Trin 12  Vælg Gem.

Åbn en gemt Event Center-rapport


Trin 1  På navigationsbjælken skal du vælge Rapporter > Event Center.
Trin 2  I afsnittet Gemte rapporter, i kolonnen Rapportnavne, skal du vælge linket for den rapport, du vil se.

Download Event Center rapporter


      
Trin 1  På navigationsbjælken skal du vælge Rapporter > Event Center.
Trin 2  I afsnittet Gemte rapporter, i kolonnen Rapportnavne, skal du vælge navnet på den rapport. du vil downloade. Format rullegardinmenu:
Trin 3  Fra rullegardinmenuen Format skal du vælge en af følgende valgmuligheder:
 • CSV
 • XML
Trin 4  Vælg Download rapport. A vises.
Trin 5  I dialogboksen Fildownload skal du vælge Gem denne fil til disken, og vælg derefter OK.
Trin 6  I dialogboksen Gem som, angiv en placering, hvor du vil gemme rapporten, og vælg derefter Gem.

Redigere en gemt Event Center rapport


        
Trin 1  På navigationsbjælken skal du vælge Rapporter > Event Center.
Trin 2  I afsnittet Gemte rapporter, i kolonnen Rapportnavn, skal du finde den rapport, du vil redigere.
Trin 3  I kolonnen Handling skal du klikke på Rediger.
Trin 4  Lav de ønskede ændringer, og vælg derefter Næste.

Fjern unødvendige felter fra instrumentpanelets rapportskabeloner for at forbedre præstationen.

Trin 5  (Valgfri) Skift rækkefølgen af felter, der vises på rapporten.
 1. I feltet Rækkefølge af felter skal du vælge et felt, du vil flytte. Feltet Rækkefølge af felter indeholder alle felterne, undtagen det du valgte i rullegardinmenuen Sorter efter.
 2. Hvis du vil se et felt til venstre for et andet felt i rapporten, skal du vælge Op. Hvis du vil se et felt til højre for et andet felt i rapporten, skal du vælge Ned.
Trin 6  Vælg Næste.
Trin 7  (Valgfri) Søg efter et specifikt tilfælde at medtage i din rapport.
 1. Indtast et Begivenhedsnavn eller et Programnavn.
 2. Indtast et Brugernavn.
 3. Angiv et datointerval.
Trin 8  Vælg Gem.

Slet rapporter fra Event Center


    
Trin 1  På navigationsbjælken skal du vælge Rapporter > Event Center.
Trin 2  I afsnittet Gemte rapporter, i kolonnen Rapportnavne, skal du vælge afkrydsningsfeltet for den rapport, du vil slette. Eller, for at slette alle rapporter, skal du vælge Vælg alle.
Trin 3  Vælg Slet.
Trin 4  Vælg OK for at bekræfte, at du vil slette den gemte rapport.


Attachments

  Outcomes