Remote Support-sessieformulieren beheren

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Remote Support-sessieformulieren

Voorafgaand en na afloop van sessies kunt u gebruikers via Remote Support vragen om informatie te verstrekken. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van:

 • Pre-sessieformulieren die klanten kunnen gebruiken om contactgegevens op te geven of om vragen te stellen voorafgaand aan hun deelname aan een sessie.

 • Post-sessieformulieren die klanten kunnen gebruiken om opmerkingen over de service te maken wanneer ze een sessie verlaten.

Items op pre- en post-sessieformulier aanpassen


           
Stap 1  Selecteer Configuratie > Support Center > Formulieren.
Stap 2  Selecteer het type formulier dat u wilt aanpassen (Pre-sessie of Post-sessie).
Stap 3  Schakel voor elk item dat op het formulier moet worden weergegeven, het selectievakje in de eerste kolom in.
Stap 4  Schakel voor elk item op het formulier dat verplicht moet worden ingevuld, het selectievakje in de tweede kolom in.
Stap 5  Als u een nieuw item aan het formulier wilt toevoegen, selecteert u Nieuwe toevoegen.
Stap 6  U kunt als volgt een tekstvak toevoegen waarin gebruikers informatie kunnen invoeren:
 1. Selecteer Tekstvak.
 2. Als u een tekstvak wilt maken dat uit meerdere regels bestaat, selecteert u Meerdere regels.
 3. Voer bij Tekstvaklabel de naam in die naast het vak moet worden weergegeven.
 4. Voer bij Breedte de breedte in voor elke regel in het vak.
 5. Selecteer Opslaan.
Stap 7  U kunt als volgt een keuzerondje toevoegen waarmee gebruikers één optie kunnen selecteren:
 1. Selecteer Selectievakjes.
 2. Voer bij Groepslabel de tekst in die voor de opties moet worden weergegeven.
 3. Voer bij Selectievakjes de naam in die moet worden weergegeven voor elke optie die gebruikers kunnen selecteren.
 4. Als een bepaalde optie standaard moet worden geselecteerd, kiest u in de lijst aan de linkerkant de optie Geselecteerd.
 5. Herhaal stap c en d voor elke extra optie die u op het formulier wilt weergeven. Als u meer opties wilt toevoegen, selecteert u in de vervolgkeuzelijst Toevoegen het aantal opties dat u wilt toevoegen.
 6. Selecteer Opslaan.
Stap 8  U kunt als volgt een selectievakje toevoegen waarmee gebruikers een of meer opties kunnen selecteren:
 1. Selecteer Keuzerondjes.
 2. Voer bij Groepslabel de tekst in die voor de opties moet worden weergegeven.
 3. Voer bij Keuze de naam in die moet worden weergegeven voor elke optie die gebruikers kunnen selecteren.
 4. Als een bepaalde optie standaard moet worden geselecteerd, kiest u in de lijst aan de linkerkant de optie Geselecteerd.
 5. Als u een van de keuzemogelijkheden wilt instellen als standaardoptie, selecteert u de optie in de vervolgkeuzelijst Standaardkeuze.
 6. Herhaal stap c en d voor elke extra optie die u op het formulier wilt weergeven. Als u meer opties wilt toevoegen, selecteert u in de vervolgkeuzelijst Toevoegen het aantal opties dat u wilt toevoegen.
 7. Selecteer Opslaan.
Stap 9  U kunt als volgt een vervolgkeuzelijst toevoegen waarin gebruikers één optie kunnen selecteren:
 1. Selecteer Vervolgkeuzelijst.
 2. Voer bij Groepslabel de tekst in die voor de opties moet worden weergegeven.
 3. Voer bij Keuze de naam in die moet worden weergegeven voor elke optie die gebruikers kunnen selecteren.
 4. Als een bepaalde optie standaard moet worden geselecteerd, kiest u in de lijst aan de linkerkant de optie Geselecteerd.
 5. Als u een van de keuzemogelijkheden wilt instellen als standaardoptie, selecteert u de optie in de vervolgkeuzelijst Standaardkeuze.
 6. Herhaal stap c en d voor elke extra optie die u op het formulier wilt weergeven. Als u meer opties wilt toevoegen, selecteert u in de vervolgkeuzelijst Toevoegen het aantal opties dat u wilt toevoegen.
 7. Selecteer Opslaan.
Stap 10  U kunt als volgt de volgorde van de items in de lijst van de formulierpagina wijzigen:
 1. Selecteer Volgorde wijzigen.
 2. Selecteer het item dat u wilt verplaatsen en gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om het item te verplaatsen.
 3. Selecteer Opslaan.
Stap 11  Selecteer Opslaan.

Het pre-sessieformulier insluiten

Gebruik deze procedure om HTML-code te genereren die u kunt gebruiken om het pre-sessieformulier of een knop met een koppeling naar het formulier in te voegen in uw webpagina.

U kunt uit verschillende typen knoppen kiezen waarop gebruikers kunnen klikken om het pre-sessieformulier weer te geven.


        
Stap 1  Selecteer Configuratie > Support Center > Formulieren.
Stap 2  Selecteer Pre-sessie.
Stap 3  Klik op het tabblad Formulier insluiten.
Stap 4  Selecteer een van de volgende opties:
 • Het formulier insluiten in uw webpagina's: om de HTML-code voor het pre-sessieformulier te genereren

 • Een knopkoppeling naar een formulier insluiten in uw webpagina: om de HTML-code voor een koppeling naar het pre-sessieformulier te genereren

Stap 5  Als u een knop maakt, selecteert u in het gedeelte Standaardknoppen het type knop dat u wilt maken.
Stap 6  Selecteer HTML genereren om de HTML-code in het tekstvak weer te geven.
Stap 7  Klik op Voorbeeld om het pre-sessieformulier of de door u geselecteerde knop weer te geven.
Stap 8  Selecteer Terug of het tabblad Formulieren en selecteer vervolgens Opslaan.
Opmerking   
 • Het pre-sessieformulier bevat altijd een ondersteuningssessienummer. Remote Support maakt voor elke ondersteuningssessie automatisch een nummer. U kunt dit nummer niet van het formulier verwijderen.
 • De informatie die u via een pre- of post-sessieformulier ontvangt, wordt opgeslagen in het logboek voor de ondersteuningssessie. U kunt het logboek weergeven en de gegevens exporteren in een bestand dat u kunt openen in een spreadsheet- of databaseprogramma.Attachments

  Outcomes