Administrer Remote Support-sessionsformularer

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Remote Support-sessionsformularer

Før og efter sessioner kan du få Remote Support til at bede brugerne om at opgive oplysninger. Du kan for eksempel bruge:

 • Før-sessionsformularer som kunderne kan bruge til at opgive kontaktoplysninger eller til at stille spørgsmål, før de deltager i sessioner.

 • Efter-sessionsformularer som kunderne kan bruge til at give kommentarer til tjenesteydelsen, når de forlader sessioner.

Brugertilpas elementer på formularer før og efter sessionen


           
Trin 1  Vælg Konfiguration > Support Center > Formularer.
Trin 2  Vælg formulartypen, du vil brugertilpasse (før session eller efter session).
Trin 3  Marker afkrydsningsfeltet i den første kolonne for hvert punkt, der skal vises på formularen.
Trin 4  Marker afkrydsningsfeltet i den anden kolonne for hvert punkt, du vil kræve, at deltagerne udfylder på formularen.
Trin 5  For at tilføje et nyt punkt til formularen, vælg Tilføj nyt.
Trin 6  For at tilføje et tekstfelt hvor brugerne kan indtaste oplysninger:
 1. Vælg Tekstfelt.
 2. For at oprette et tekstfelt, der indeholder mere end en linje, vælg Flere linjer.
 3. Tekstfelt mærkat skal du skrive navnet, du ønsker at vise ved siden af feltet.
 4. Bredde indtast bredden for hver linje i feltet.
 5. Vælg Gem.
Trin 7  For at tilføje et afkrydsningsfelt som brugerne kan bruge til at vælge en enkelt valgmulighed:
 1. Vælg Afkrydsningsfelter.
 2. Gruppemærkat skal du indtaste enhver tekst, som skal vises før valgmulighederne.
 3. Afkrydsningsfelt indtast navnet, du ønsker skal blive vist for hver valgmulighed, som brugerne kan vælge.
 4. Hvis du ønsker, at en valgmulighed vises som markeret, skal du vælge Markeret fra listen til venstre.
 5. Gentag trin c og d for hver ekstra valgmulighed, du vil tilføje til formularen. For at tilføje flere valgmuligheder skal du vælge rullegardinmenuen Tilføj og vælge antallet af valgmuligheder, du vil tilføje.
 6. Vælg Gem.
Trin 8  For at tilføje et afkrydsningsfelt som brugerne kan bruge til at vælge en eller flere valgmuligheder:
 1. Vælg Valgknapper.
 2. Gruppemærkat skal du indtaste enhver tekst, som skal vises før valgmulighederne.
 3. Valg, indtast navnet, du ønsker skal blive vist for hver valgmulighed, som brugerne kan vælge.
 4. Hvis du ønsker, at en valgmulighed vises som markeret, skal du vælge Markeret fra listen til venstre.
 5. For at gøre et af valgene til den standard valgmulighed skal du vælge valgmuligheden fra rullegardinmenuen Standard valg.
 6. Gentag trin c og d for hver ekstra valgmulighed, du vil tilføje til formularen. For at tilføje flere valgmuligheder skal du vælge rullegardinmenuen Tilføj og vælge antallet af valgmuligheder, du vil tilføje.
 7. Vælg Gem.
Trin 9  For at tilføje en rullegardinmenu som brugerne kan bruge til at vælge en enkelt valgmulighed:
 1. Vælg Rullegardinmenu.
 2. Gruppemærkat skal du indtaste enhver tekst, som skal vises før valgmulighederne.
 3. Valg, indtast navnet, du ønsker skal blive vist for hver valgmulighed, som brugerne kan vælge.
 4. Hvis du ønsker, at en valgmulighed vises som markeret, skal du vælge Markeret fra listen til venstre.
 5. For at gøre et af valgene til den standard valgmulighed skal du vælge valgmuligheden fra rullegardinmenuen Standard valg.
 6. Gentag trin c og d for hver ekstra valgmulighed, du vil tilføje til formularen. For at tilføje flere valgmuligheder skal du vælge rullegardinmenuen Tilføj og vælge antallet af valgmuligheder, du vil tilføje.
 7. Vælg Gem.
Trin 10  For at ændre rækkefølgen af punkter på listen fra siden formular:
 1. Vælg Skift rækkefølge.
 2. Vælg det punkt, du vil flytte, og brug derefter op- og nedpiletasterne for at flytte det.
 3. Vælg Gem.
Trin 11  Vælg Gem.

Integrer Inden sessionsskema

Brug denne procedure til at generere HTML-koden, som du kan bruge til at integrere Før-sessionsskemaet i din hjemmeside, eller en knap der linker til den.

Du kan vælge mellem flere typer af knapper, som brugerne vælger til at få vist Før-sessionsskemaet.


        
Trin 1  Vælg Konfiguration > Support Center > Formularer.
Trin 2  Vælg Inden session.
Trin 3  Vælg fanen Integrer formular.
Trin 4  Vælg en af følgende:
 • Integrer formularen i enhver af dine egne hjemmesider: for at generere HTML-koden for Før-sessionsskemaet

 • Integrer en knap, der forbinder til enhver af dine egne hjemmesider: for at generere HTML-koden for et link til Før-sessionsskemaet

Trin 5  Hvis du opretter en knap, skal du vælge den type knap, du skal oprette, i afsnittet Standard knapper.
Trin 6  Vælg Generer HTML for at vise HTML-koden i tekstfeltet.
Trin 7  Vælg Forvisning for at vise Inden sessionsskema eller din valgte knap.
Trin 8  Vælg enten Gå tilbage eller fanen Formularer, og vælg derefter Gem.
Bemærk   
 • Før-sessionsskemaet inkluderer et supportsessionsnummer, som Remote Support automatisk opretter for hver supportsession. Du kan ikke fjerne dette tal fra formularen.
 • De oplysninger, du får på en Inden session- eller Efter session-formular, gemmes i supportsessionens log. Du kan se loggen og eksportere data til en fil, som du kan åbne i et regnearks- eller databaseprogram.Attachments

  Outcomes