Konfigurera standardsalternativ för sidor på din webbplats

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Denna procedur är endast för företagswebbplatser. Du kan ange tjänsten (till exempel Meeting Center eller Event Center) och en sida som först visas när en användare kommer till din webbplats.


   
Steg 1               På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
Steg 2               Bläddra ner till avsnittet Sidalternativ.
Steg 3               För att ange en standardtjänst, välj en tjänst från den nedrullningsbara listan Visa som standard denna tjänst för alla användare.
Steg 4               För att ange en standardsida, välj sidan från den nedrullningsbara listan Standardsida för.
Steg 5               Välj Uppdatera för att spara dina ändringar.

Ändra standardsidan

Du kan ange sidan som visas när användare loggar in. Användarna kan åsidosätta dina inställningar och välja en annan standardsida i sina Mitt WebEx-profiler.


Steg 1               På den vänstra navigeringsraden väljer du en av följande:
 • Konfiguration > Meeting Center
 • Konfiguration > Event Center > Alternativ
 • Konfiguration > Training Center
Steg 2               I avsnittet Standardalternativ, välj standardsidan att visa från listan Standardsida för Mitt WebEx.
Steg 3               Välj Uppdatera.

Standardalternativ för sida

Standardalternativ för Event Center-sida

                

Alternativ

Beskrivning

Lista över händelser

Visar en lista över schemalagda händelser.

Händelseinspelningar

Visar en lista över händelseinspelningar.

Sök

Visar en sida där användare kan söka efter händelser.

Schemalägg en händelse

Visar händelsens schemaläggningssida.

Webbplatshändelser

Visar alla händelser som har schemalagts på din webbplats.

Standardalternativ för Meeting Center-sida

                      

Alternativ

Beskrivning

Bläddra i möten – Daglig vy

Visar en lista över schemalagda möten, sorterad efter datum.

Bläddra i möten – Dagens vy

Visar en lista över dagens schemalagda möten.

Bläddra i möten – Veckovis vy

Visar en lista över den aktuella veckans schemalagda möten.

Bläddra i möten – Månadsvis vy

Visar en lista över den aktuella månadens schemalagda möten.

Delta i ett ej listat möte

Visar en sida där deltagare kan delta i ej listade möten.

Mina schemalagda möten

En lista som endast visar möten som användaren har schemalagt.

Starta ett direktmöte

Visar en sida där användare kan starta Ett-klick-möten.

Standardalternativ för Training Center-sida

                         

Alternativ

Beskrivning

Bläddra i möten – Dagens vy

Visar en lista över dagens schemalagda utbildningsmöten.

Bläddra i möten – Kommande vy

Visar en lista med alla kommande utbildningsmöten.

Bläddra i möten – Daglig vy

Visar en lista över schemalagda utbildningsmöten, sorterad efter datum.

Bläddra i möten – Veckovis vy

Visar en lista över den aktuella veckans schemalagda utbildningsmöten.

Bläddra i möten – Månadsvis vy

Visar en lista över nuvarande månads schemalagda utbildningsmöten.

Inspelade sessioner

Visar en sida med en lista över överförda utbildningsmöten.

Delta i en ej listad session

Visar en sida där mötesdeltagare kan delta i ej listade utbildningsmöten.

Starta en direktsession

Visar en sida där värden kan starta ett direktutbildningsmöte.

Visa anpassade begränsningar för avgiftsfria samtal

Cloud Connected Audio (CCA)-kunder och partners kan tillhandahålla anpassad dokumentation för Begränsningar för avgiftsfria samtal.


    
Steg 1               På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
Steg 2               I avsnittet Sidalternativ från listan Begränsningar för avgiftsfria samtal väljer du Anpassade begränsningar för avgiftsfria samtal.
Steg 3               För att visa anpassade begränsningar för avgiftsfria samtal väljer du Ja.
Steg 4               För att tillhandahålla dokumentationen på en webbsida väljer du URL och anger sedan URL:en i motsvarande fält.
Steg 5               För att tillhandahålla en PDF-version av dokumentet väljer du PDF-fil och sedan Överför.
 1. Bläddra till filplatsen och välj filen.
 2. Välj Öppna.
Steg 6               Välj Uppdatera.


Attachments

  Outcomes