Event Center için Raporları Yönetme

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Event Center Panosu Raporlarını Özelleştirme


      
1. Adım  Navigasyon çubuğunda Raporlar > Event Center öğesini ve ardından Rapor şablonları’nı seçin.
2. Adım  Eylem sütununda, özelleştirmek istediğiniz rapor şablonu için Düzenle'yi seçin.
3. Adım  Rapor için varsa Alt Tür'ü seçin.

Alt Tür açılır listesi, yalnızca Kaydı Yapan Kişi/Katılımcı/Kayıt İndirme kategorisindeki raporlar için görünür.

4. Adım  Oluşturduğunuz rapor türüne göre istenen alanları ve ardından İleri'yi seçin.

Performansı artırmak için gereksiz alanları pano raporu şablonlarından kaldırın.

5. Adım  (İsteğe bağlı) Raporda görünen alanların sıralamasını değiştirin.
 1. Alanların sıralaması kutusunda, taşımak istediğiniz bir alanı seçin. Alanların sıralaması kutusu, Sıralama kriteri açılır listesinde seçtiğiniz alan hariç tüm alanları içerir.
 2. Bir alanın raporda başka bir alanın solunda görünmesini sağlamak için Yukarı'yı seçin. Bir alanın raporda başka bir alanın sağında görünmesini sağlamak için Aşağı'yı seçin.
6. Adım            Kaydet'i seçin.

Yeni Event Center Raporu Oluşturma


            
1. Adım  Navigasyon çubuğunda Raporlar > Event Center öğesini seçin.
2. Adım  Yeni Rapor Oluştur'u seçin.
3. Adım  Rapor adı alanında, yeni rapor için bir ad girin.
4. Adım  Açıklama alanında, yeni rapor için bir açıklama girin.
5. Adım  Rapor kategorisi açılır listesinde, raporun türünü seçin.

Kaydı Yapan Kişi/Katılımcı/Kayıt İndirme türünü seçerseniz, Alt Tür açılır listesi görünür.

6. Adım  Alt Tür açılır listesinden rapor için bir alt tür seçin.
7. Adım  Görüntülenecek etkinliklerin türünü (Planlanan etkinlikler veya Düzenlenen etkinlikler) seçin.
8. Adım  Raporda görünmesini istediğiniz alanlar için onay kutularını işaretleyin ve ardından İleri'yi seçin.
9. Adım  Sıralama kriteri açılır listesinden, rapor için sıralama yöntemini seçin.
10. Adım  (İsteğe bağlı) Raporda görünen alanların sıralamasını değiştirin.
 1. Alanların sıralaması kutusunda, taşımak istediğiniz bir alanı seçin. Alanların sıralaması kutusu, Sıralama kriteri açılır listesinde seçtiğiniz alan hariç tüm alanları içerir.
 2. Bir alanın raporda başka bir alanın solunda görünmesini sağlamak için Yukarı'yı seçin. Bir alanın raporda başka bir alanın sağında görünmesini sağlamak için Aşağı'yı seçin.
11. Adım  (İsteğe bağlı) Raporunuzda dahil edilecek belirli bir örneği arayın.
 1. Etkinlik Adı veya Program Adı girin.
 2. Kullanıcı Adı girin.
 3. Tarih aralığını belirtin.
12. Adım            Kaydet'i seçin.

Kayıtlı Event Center Raporunu Açma


1. Adım  Navigasyon çubuğunda Raporlar > Event Center öğesini seçin.
2. Adım  Kayıtlı Raporlar bölümünde, Rapor Adı sütununda, görüntülemek istediğiniz raporun bağlantısını seçin.

Event Center Raporlarını İndirme


      
1. Adım  Navigasyon çubuğunda Raporlar > Event Center öğesini seçin.
2. Adım  Kayıtlı Raporlar bölümünde, Rapor Adları sütununda, indirmek istediğiniz raporun adını seçin. Format açılır listesi:
3. Adım  Format açılır listesinde, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 • CSV
 • XML
4. Adım  Raporu İndir öğesini seçin. A görünür.
5. Adım  Dosya İndirme iletişim kutusunda, Bu dosyayı diske kaydet'i ve ardından Tamam'ı seçin.
6. Adım  Farklı kaydet iletişim kutusunda, raporun kaydedileceği bir konumu belirtin ve ardından Kaydet'i seçin.

Kayıtlı Event Center Raporunu Düzenleme


        
1. Adım  Navigasyon çubuğunda Raporlar > Event Center öğesini seçin.
2. Adım  Kayıtlı Raporlar bölümünde, Rapor Adları sütununda, düzenlemek istediğiniz raporu bulun.
3. Adım  Eylem sütununda Düzenle'yi tıklatın.
4. Adım  İstediğiniz değişiklikleri yapın ve İleri'yi seçin.

Performansı artırmak için gereksiz alanları pano raporu şablonlarından kaldırın.

5. Adım  (İsteğe bağlı) Raporda görünen alanların sıralamasını değiştirin.
 1. Alanların sıralaması kutusunda, taşımak istediğiniz bir alanı seçin. Alanların sıralaması kutusu, Sıralama kriteri açılır listesinde seçtiğiniz alan hariç tüm alanları içerir.
 2. Bir alanın raporda başka bir alanın solunda görünmesini sağlamak için Yukarı'yı seçin. Bir alanın raporda başka bir alanın sağında görünmesini sağlamak için Aşağı'yı seçin.
6. Adım  İleri'yi seçin.
7. Adım  (İsteğe bağlı) Raporunuzda dahil edilecek belirli bir örneği arayın.
 1. Etkinlik Adı veya Program Adı girin.
 2. Kullanıcı Adı girin.
 3. Tarih aralığını belirtin.
8. Adım            Kaydet'i seçin.

Event Center Raporlarını Silme


    
1. Adım  Navigasyon çubuğunda Raporlar > Event Center öğesini seçin.
2. Adım  Kayıtlı Raporlar bölümünde, Rapor adı sütununda, silmek istediğiniz raporun onay kutusunu seçin. Veya tüm raporları silmek için Tümünü Seç öğesini seçin.
3. Adım  Sil'i seçin.
4. Adım  Kayıtlı raporu silmek istediğinizi onaylamak için Tamam'ı tıklatın.


Attachments

  Outcomes