Rapporten voor Event Center beheren

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Dashboardrapporten van Event Center aanpassen


      
Stap 1  Selecteer op de navigatiebalk Rapporten > Event Center en vervolgens Rapportsjablonen.
Stap 2  Selecteer in de kolom Actie de optie Bewerken voor de rapportsjabloon die u wilt aanpassen.
Stap 3  Indien van toepassing selecteert u het Subtype voor het rapport.

De vervolgkeuzelijst Subtype wordt alleen weergegeven voor rapporten in de categorie Geregistreerde/Deelnemer/Opname downloaden.

Stap 4  Selecteer de gewenste velden op basis van het type rapport dat u maakt en selecteer vervolgens Volgende.

Verwijder onnodige velden uit dashboardrapportsjablonen om de prestaties te verbeteren.

Stap 5  (Optioneel) Wijzig de volgorde waarin de velden in het rapport worden weergegeven.
 1. Selecteer in het vak Volgorde van velden een veld dat u wilt verplaatsen. Het vak Volgorde van velden bevat alle velden, met uitzondering van de velden die u hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Sorteren op.
 2. Als u een veld links van een ander veld in het rapport wilt weergeven, klikt u op Omhoog. Als u een veld rechts van een ander veld in het rapport wilt weergeven, klikt u op Omlaag.
Stap 6  Selecteer Opslaan.

Een nieuw Event Center-rapport maken


            
Stap 1  Selecteer op de navigatiebalk Rapporten > Event Center.
Stap 2  Selecteer Nieuw rapport maken.
Stap 3  Voer in het veld Rapportnaam een naam voor het nieuwe rapport in.
Stap 4  Voer in het veld Beschrijving een beschrijving voor het nieuwe rapport in.
Stap 5  Selecteer in de vervolgkeuzelijst Rapportcategorie het type rapport.

Als u kiest voor het type Geregistreerde/Deelnemer/Opname downloaden wordt de vervolgkeuzelijst Subtype weergegeven.

Stap 6  Selecteer in de vervolgkeuzelijst Subtype een subtype voor het rapport.
Stap 7  Selecteer het type gebeurtenissen dat moet worden weergegeven: Geplande gebeurtenissen of Voltooide gebeurtenissen.
Stap 8  Schakel de selectievakjes in voor de velden die u wilt weergeven in het rapport en selecteer Volgende.
Stap 9  Kies in de vervolgkeuzelijst Sorteren op de sorteermethode voor het rapport.
Stap 10  (Optioneel) Wijzig de volgorde waarin de velden in het rapport worden weergegeven.
 1. Selecteer in het vak Volgorde van velden een veld dat u wilt verplaatsen. Het vak Volgorde van velden bevat alle velden, met uitzondering van de velden die u hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Sorteren op.
 2. Als u een veld links van een ander veld in het rapport wilt weergeven, klikt u op Omhoog. Als u een veld rechts van een ander veld in het rapport wilt weergeven, klikt u op Omlaag.
Stap 11  (Optioneel) Zoek naar een specifiek exemplaar dat u wilt opnemen in uw rapport.
 1. Voer een Gebeurtenisnaam of een Programmanaam in.
 2. Voer een Gebruikersnaam in.
 3. Geef een datumbereik op.
Stap 12  Selecteer Opslaan.

Een opgeslagen Event Center-rapport openen


Stap 1  Selecteer op de navigatiebalk Rapporten > Event Center.
Stap 2  Selecteer in het gedeelte Opgeslagen rapporten in de kolom Rapportnaam de koppeling van het rapport dat u wilt weergeven.

Event Center-rapporten downloaden


      
Stap 1  Selecteer op de navigatiebalk Rapporten > Event Center.
Stap 2  Selecteer in het gedeelte Opgeslagen rapporten in de kolom Rapportnamen de naam van het rapport dat u wilt downloaden. Vervolgkeuzelijst Indeling:
Stap 3  Selecteer in de vervolgkeuzelijst Indeling een van de volgende opties:
 • CSV
 • XML
Stap 4  Selecteer Rapport downloaden. A wordt weergegeven.
Stap 5  Selecteer in het dialoogvenster Bestand downloaden de optie Dit bestand opslaan op schijf en selecteer vervolgens OK.
Stap 6  Geef in het dialoogvenster Opslaan als een opslaglocatie voor het rapport op en klik vervolgens op Opslaan.

Een opgeslagen Event Center-rapport bewerken


        
Stap 1  Selecteer op de navigatiebalk Rapporten > Event Center.
Stap 2  Zoek in het gedeelte Opgeslagen rapporten in de kolom Rapportnaam het rapport dat u wilt bewerken.
Stap 3  Klik in de kolom Actie op Bewerken.
Stap 4  Breng de gewenste wijzigingen aan en selecteer Volgende.

Verwijder onnodige velden uit dashboardrapportsjablonen om de prestaties te verbeteren.

Stap 5  (Optioneel) Wijzig de volgorde waarin de velden in het rapport worden weergegeven.
 1. Selecteer in het vak Volgorde van velden een veld dat u wilt verplaatsen. Het vak Volgorde van velden bevat alle velden, met uitzondering van de velden die u hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Sorteren op.
 2. Als u een veld links van een ander veld in het rapport wilt weergeven, klikt u op Omhoog. Als u een veld rechts van een ander veld in het rapport wilt weergeven, klikt u op Omlaag.
Stap 6  Selecteer Volgende.
Stap 7  (Optioneel) Zoek naar een specifiek exemplaar dat u wilt opnemen in uw rapport.
 1. Voer een Gebeurtenisnaam of een Programmanaam in.
 2. Voer een Gebruikersnaam in.
 3. Geef een datumbereik op.
Stap 8  Selecteer Opslaan.

Event Center-rapporten verwijderen


    
Stap 1  Selecteer op de navigatiebalk Rapporten > Event Center.
Stap 2  Schakel in het gedeelte Opgeslagen rapporten in de kolom Rapportnaam het selectievakje in van het rapport dat u wilt verwijderen. Als u alle rapporten wilt verwijderen, selecteert u Alles selecteren.
Stap 3  Selecteer Verwijderen.
Stap 4  Selecteer OK om te bevestigen dat u het opgeslagen rapport wilt verwijderen.


Attachments

  Outcomes