Hantera användarkontoprivilegier

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
                                                      

Privilegium

Beskrivning

Tjänst

WebEx-tjänster som t.ex. Meeting Center, Training Center o.s.v.

Tillåten mötestyp

Ett fördefinierat paket av funktioner och alternativ.

Säkerhet

Ange villkor för lösenordsåterställning och låsning av konto.

Inspelningsredigerare

Välj detta för att låta användarna redigera sessionsinspelningar i Cisco WebEx.

Högkvalitativ video

Aktivera videoinställningar. Video med hög kvalitet måste aktiveras för att kunna starta HD-video.

Personligt rum(endast Meeting Center)

Aktivera personligt rum när det finns tillgängligt på webbplatsen.

Mötesrum för samarbete (endast Meeting Center)

Aktivera mötesrum för samarbete (CMR) när det finns tillgängligt på webbplatsen. När CMR är aktiverat för användaren kan även ett personligt rum aktiveras.

Meeting Center

Om både integreringsalternativet Cisco Unified MeetingPlace och WebEx Node för MCS-alternativ tillhandahålls på din webbplats väljer du Tillåt externa deltagare för att ge användaren möjlighet att bjuda in deltagare via internet när ett möte schemaläggs. Om du inte väljer detta alternativ kommer endast deltagare från samma interna nätverk att kunna bjudas in.

Training Center

Om du har aktiverat Training Center för denna användare och alternativen Praktisk labbsession är aktiverad för din webbplats, välj Praktisk labbadministratör för att göra denna användare till labbadministratör.

Event Center

Om du har aktiverat Event Center för denna användare ska du välja Optimera bandbredd... för att optimera bandbredden för deltagare på samma nätverk.

Telefoniprivilegium

Välj typen av telekonferensalternativ som du vill att användaren ska kunna välja vid schemaläggning av möten, inklusive inringning och återuppringning, samt integrerad VoIP.

Webbsändning

Välj den typ av webbsändning som du vill aktivera privilegier för grundläggande och webbplatsadministratör.

Mitt WebEx

Välj varje typ av sida för Mitt WebEx som du vill aktivera för denna användare. Ange också lagringsutrymmet för filer/inspelningar och extra datorer som du vill tilldela denna användare.

Remote Support

Om du har aktiverat Remote Support för användaren anger du:

 • Standardvyn och -färger för denna användares konsol.

 • Om du vill att användarens session ska spelas in automatiskt. Välj mellan Nätverksbaserad inspelning (NBR) eller Spara inspelning på lokal dator och ange en plats.

Remote Access

Om du har aktiverat Remote Access för användaren anger du:

 • Användarens tilldelade datorer.

 • Standardvyn och -färger för denna användares konsol.

 • Om du vill att användarens session ska spelas in automatiskt. Välj mellan Nätverksbaserad inspelning (NBR) eller Spara inspelning på lokal dator och ange en plats.

Systemhantering

Aktivera systemhantering, visa och redigera profiler.

Service Desk

Aktivera Service Desk, visa och redigera roller.

WebACD-inställningar

Om du har aktiverat WebACD för denna användare anger du om användaren är en agent, chef eller både och. För att använda en Ring-upp-mig-kö måste den här användaren ha telefoniprivilegier. Välj Välj köer för att välja köer att tilldela användaren.

 • En agent och det antal sessioner som agenten kan hantera samtidigt.

 • En agent och om agenten kan godkänna Remote Support-förfrågningar.

 • En agent och om agenten automatiskt kan tilldela alla eller specifika Remote Support-köer.

 • En chef och vilka agenter och köer som chefen kan övervaka.

 • En chef och om chefen automatiskt kan tilldela alla eller specifika Remote Support-köer.

 • En chef och om chefen automatiskt kan tilldela alla Remote Support-köer.

Ange privilegier för användarkonto

Du kan när som helst ställa in tilldelning av privilegier för ett användarkonto genom att ange följande:

 • Typer av möten som en värd kan hålla på din WebEx-servicewebbplats. Mötestyperna avgör vilka funktioner som en användare kan använda på din webbplats.

 • Om en användare kan använda funktioner för Mitt WebEx-standard eller Mitt WebEx-Pro.

 • Telekonferenstjänsterna som en användare kan använda under ett möte eller ett utbildningsmöte.

  Du kan ändra privilegierna för antingen alla användarkonton samtidigt eller för vissa användarkonton i taget.

Ange privilegier för individuella konton


Steg 1              På navigeringsraden, välj Användare > Redigera användare.
Steg 2              Leta upp användarkontot och välj motsvarande länk.
Steg 3              På sidan Redigera användare, i avsnittet Privilegier, väljer du privilegierna som du vill aktivera för användaren.
Steg 4              Välj Uppdatera.


Attachments

  Outcomes