Ta emot en varning när kapaciteten för webbplatslagringen överskrids

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Din WebEx-servicewebbplats tillhandahåller ett begränsat lagringsutrymme för användarfiler och -inspelningar. WebEx lagrar dessa filer i området Mina filer på Mitt WebEx. När kapaciteten för din webbplats har överskridits kan användarna inte längre lagra fler filer på webbplatsen. Du kan ange detta alternativ för att få ett varningsmeddelande om lagringskapaciteten nästa gång du loggar in på Webbplatsadministration.


Steg 1              På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
Steg 2              I avsnittet Sidalternativ, leta upp Meddela webbplatsadministratör om lagringsanvändning överskrider __% av det totala tilldelade utrymmet.
Steg 3              Ange andelen totalt utrymme i procent när du vill få ett varningsmeddelande.
Steg 4              Välj Uppdatera.

 


 

Attachments

    Outcomes