Administrer privilegier for brugerkonto

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
                                                      

Privilegium

Beskrivelse

Service

WebEx-tjenesteydelser såsom Meeting Center, Training Center, osv.

Tilladt essionstype

En foruddefineret samling af funktioner og muligheder.

Sikkerhed

Indstil betingelser for nulstilling af adgangskode og kontospærring.

Redigeringsprogram til optagelser

Vælg dette for at tillade brugere at redigere Cisco WebEx-sessionsoptagelser.

Video i høj kvalitet

Aktiver videoindstillinger. Højkvalitetsvideo skal være aktiveret for at aktivere video i højdefinition.

Personligt rum(kun Meeting Center)

Aktiver personligt mødelokale, når de er tilgængelige på webstedet.

Mødelokale til samarbejde (Kun Meeting Center)

Aktiver Mødelokaler til samarbejde (CMR), når de er tilgængelige på webstedet. Når CMR er aktiveret for brugeren, kan et personligt lokale også aktiveres.

Mødecenter

Hvis både valgmuligheden Cisco Unified MeetingPlace-integration og valgmuligheden WebEx Node til MCS er klargjort for dit websted, skal du vælge Tillad eksterne mødedeltagere for at give denne bruger mulighed for at invitere mødedeltagere placeret på det offentlige internet, når du planlægger et møde. Hvis denne valgmulighed ikke vælges, er det kun mødedeltagere på det samme interne netværk, der kan deltage i mødet.

Training Center

Hvis du aktiverede Training Center for denne bruger, og valgmuligheden Praktisk laboratorium er aktiveret for dit websted, skal du vælge Administration af praktisk laboratorium for at gøre denne bruger til administrator af laboratorium.

Event Center

Hvis du aktiverede Event Center for denne bruger, skal du vælge Optimer båndbredde ... for at optimere båndbredden for mødedeltagere på det samme netværk.

Telefoniprivilegium

Vælg typer af valgmuligheder for telekonference, som du ønsker at brugeren kan vælge ved planlægning af sessioner, herunder opkalds- og tilbagekaldstelekonferencer og integreret VoIP.

Webcast

Vælg den type webcast, du vil aktivere, grundlæggende og webstedsadministrator-privilegium.

Mit WebEx

Vælg hver type af siden Mit WebEx, du vil aktivere for denne bruger. Indtast mængden af fil- og optagelseshukommelse, og ekstra computere, du vil tildele til denne bruger.

Remote Support

Hvis du aktiverede Remote Support for denne bruger, angiv:

 • Standardvisningen og farver for denne brugers konsol.

 • Hvis du ønsker at optage brugerens session automatisk. Vælg fra Netværksbaseret optagelse (NBR), eller Gem optagelse på lokal computer, og angiv en placering.

Remote Access

Hvis du aktiverede Remote Access for denne bruger, angiv:

 • De computere, der er tildelt til brugeren.

 • Standardvisningen og farver for denne brugers konsol.

 • Hvis du ønsker at optage brugerens session automatisk. Vælg fra Netværksbaseret optagelse (NBR), eller Gem optagelse på lokal computer, og angiv en placering.

System Management

Aktiver System Management, se og rediger profiler.

Serviceskranke

Aktiver Service Desk, se og rediger roller.

WebACD-præferencer

Hvis du har aktiveret WebACD for denne bruger, skal du angive, om brugeren er en agent, administrator eller begge dele. For at betjene en ring mig op-kø skal denne bruger have telefoniprivilegier. For at vælge køer, der skal tildeles til brugeren, skal du vælge Vælg køer.

 • En agent, og antallet af samtidige sessioner agenten kan håndtere.

 • En agent, og om agenten kan acceptere indgående Remote Support-anmodninger.

 • En agent, og om agenten automatisk kan tildele alle eller specifikke Remote Support-køer.

 • En administrator, og hvilke agenter og køer administratoren kan overvåge.

 • En administrator, og om administratoren automatisk kan tildele alle eller specifikke Remote Support-køer.

 • En administrator, og om administratoren automatisk kan tildele alle Remote Support-agenter.

Indstil privilegier for brugerkonto

Du kan indstille tildeling af privilegier for en brugerkonto når som helst ved at angive følgende:

 • De mødetyper en bruger kan afholde som vært på din WebEx-tjenesteydelses websted. Mødetyper bestemmer, hvilke funktioner en bruger kan bruge på dit websted.

 • Hvad enten en bruger kan bruge My WebEx Standard- eller Mit WebEx Pro-funktioner.

 • De telekonferencetjenester en bruger kan bruge under et møde eller en undervisningssession.

  Du kan ændre privilegierne for enten alle brugerkonti samtidig, eller kun for specifikke brugerkonti.

Indstil privilegier for individuelle konti


Trin 1              I navigationsbjælken skal du vælge Brugere > Rediger bruger.
Trin 2              Find brugerkontoen og vælg det tilsvarende link.
Trin 3              På siden Rediger bruger, i afsnittet Privilegier, vælg de privilegier du vil aktivere for brugeren.
Trin 4              Vælg Opdater.


Attachments

  Outcomes