Använd en tyst installation för att installera Remote Access

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

  


   
Steg 1  Gå till sidan Installera Remote Access.

E-postinbjudan innehåller länken till denna sidan.

Steg 2  Klicka på länken MSI-installationsprogram.
Steg 3  Spara det manuella installationsprogramet för Remote Access på datorn.

Filnamnet är atsmt.msi.

Steg 4  För att använda din software distribution för program gör du följande:
 1. Hämta filen atsmt.msi.
 2. Skapa följande registernyckel:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WebExSilentInstaller]

  SilentSiteURL"="yourcompanywebsite

  GroupID=0

  Name=datornsnamn

  Alias=datornsalias

  ProxyUser=Användarnamnpåproxyserver

  ProxyPassword=Lösenordpåproxyserver

  SystemTrayIcon=0

 3. I kommandotolken går du till mappen där atsmt.msi-filen sparades ner och kör sedan följande kommando:

  msiexec /i atsmt.msi /qb


 

Remote Access Agent loggar in fjärrdatorn på Remote Access-nätverket.

Ikonen WebEx Remote Access – Tillgänglig visas på aktivitetsfältet hos fjärrdatorn.

Datorerna, som representeras av datorikonen på sidan Grupper, visas i rotgruppen och blir tillgängliga för fjärråtkomst.

 


 

Attachments

  Outcomes