Een programma voor stille installatie gebruiken voor de installatie van Remote Access

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

  


   
Stap 1  Ga naar de pagina Remote Access instellen.

Uitnodigingse-mails bevatten de koppeling naar deze pagina.

Stap 2  Selecteer de koppeling Het installatieprogramma voor MSI.
Stap 3  Sla het handmatige installatieprogramma voor Remote Access op de computer op.

De bestandsnaam is atsmt.msi.

Stap 4  Gebruik uw softwaredistributieoplossing om de volgende handelingen uit te voeren:
 1. Download het bestand atsmt.msi.
 2. Maak de volgende registersleutel:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WebExSilentInstaller]

  SilentSiteURL"="yourcompanywebsite

  GroupID=0

  Name=nameofcomputer

  Alias=aliasofcomputer

  ProxyUser=Proxyserverusername

  ProxyPassword=Proxyserverpassword

  SystemTrayIcon=0

 3. Ga via de opdrachtprompt naar de map waarin het bestand atsmt.msi is gedownload en voer de volgende opdracht uit:

  msiexec /i atsmt.msi /qb


 

De Remote Access Agent meldt de externe computers aan bij het Remote Access-netwerk.

Het pictogram WebEx Remote Access - Beschikbaar wordt weergegeven op de taakbalk van elke externe computer.

De computers, die worden aangeduid met het computerpictogram op de pagina Groepen, worden weergegeven in de hoofdgroep en zijn extern toegankelijk.

 


 

Attachments

  Outcomes