Remote Access'i Yüklemek için Sessiz Yükleyici Kullanma

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

  


   
1. Adım  Remote Access'i Ayarla sayfasına gidin.

Davet e-postaları, bu sayfanın bağlantısını içerir.

2. Adım  MSI Yükleyici bağlantısını seçin.
3. Adım  Remote Access manuel yükleyiciyi bilgisayara kaydedin.

Dosya adı atsmt.msi'dir.

4. Adım  Yazılım dağıtım çözümünüzü kullanarak şunları yapın:
 1. atsmt.msi dosyasını indirin.
 2. Aşağıdaki kayıt defteri anahtarını oluşturun:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WebExSilentInstaller]

  SilentSiteURL"="şirketinizinwebsitesi

  GroupID=0

  Name=bilgisayaradı

  Alias=bilgisayartakmaadı

  ProxyUser=Proxysunucusukullanıcıadı

  ProxyPassword=Proxysunucusuparolası

  SystemTrayIcon=0

 3. Komut isteminde, atsmt.msi dosyasının indirildiği klasöre gidin ve ardından aşağıdaki komutu çalıştırın:

  msiexec /i atsmt.msi /qb


 

Remote Access Aracısı, Remote Access ağında uzak bilgisayarların oturumunu açar.

Her uzak bilgisayarın görev çubuğunda WebEx Remote Access - Kullanılabilir simgesi görünür.

Gruplar sayfasında bilgisayar simgesi ile temsil edilen bilgisayarlar, Kök grubunda görünür ve uzak erişim için kullanılabilir hale gelir.

 


 

Attachments

  Outcomes