Brug en lydløs installation til at installere Remote Access

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

  


   
Trin 1  Gå til siden Opsætning af Remote Access.

E-mailinvitation indeholder linket til denne side.

Trin 2  Vælg linket MSI-installeringsprogram.
Trin 3  Gem det manuelle installeringsprogram til Remote Access på computeren.

Filnavnet er atsmt.msi.

Trin 4  Ved hjælp af din software distributionsløsning skal du gøre følgende:
 1. Download filen atsmt.msi.
 2. Opret følgende registreringsnøgle:

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WebExSilentInstaller]

  SilentSiteURL"="yourcompanywebsite

  GroupID=0

  Name=nameofcomputer

  Alias = aliasofcomputer

  ProxyUser=Proxyserverusername

  ProxyPassword=Proxyserverpassword

  SystemTrayIcon=0

 3. I kommandopromptet gå til mappen, hvor filen atsmt.msi blev downloadet, og kør derefter følgende kommando:

  msiexec /i atsmt.msi /qb


 

Remote Access-agenten logger de eksterne computere ind på Remote Access-netværket.

Ikonet WebEx Remote Access - Tilgængelig vises i opgavebjælken for hver computer.

Computerne, repræsenteret af computerikonet på siden Grupper, vises i rodgruppen og bliver tilgængelige for Remote Access.

 


 

Attachments

  Outcomes