Konfigurera inskrivningsformuläret för Event Center

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Händelsens värd kan ändra standardinskrivningsformuläret ytterligare när de schemalägger en händelse.


   
Steg 1               På den vänstra navigeringsraden, välj Konfiguration > Event Center > Obligatoriska fält .
Steg 2               Under Standardalternativ väljer du den information du vill kräva att användare anger i formuläret.
Steg 3               Om du vill lägga till nya poster i formuläret väljer du den typ av objekt du vill lägga till i Mina anpassade inställningar.
Steg 4               Om du vill ändra ordningen på de anpassade inställningarna använder du uppåt- och nedåtpilarna under Ändra ordning.
Steg 5               Välj Spara.

Mina anpassade inställningar

                

För att lägga till detta ...

Gör så här ...

Textrutor

En textruta som användare kan använda för att ange ett svar (upp till 256 tecken)

För att lägga till textrutor:

 1. Välj Textruta.

 2. I Etikett på textruta anger du texten som du vill ska visas intill rutan.

 3. I Typ anger du om du vill att texten ska visas på en eller flera rader.

 4. I Bredd anger du antalet tecken.

 5. Välj Spara.

Kryssrutor

Kryssrutor som användare kan använda för att välja ett eller flera svar.

För att lägga till kryssrutor:

 1. Välj Kryssrutor.

 2. (Valfritt) I Gruppetikett... anger du texten som du vill ska visas ovanför en grupp med kryssrutor.

 3. För att lägga till fler än 9 kryssrutor väljer du antalet kryssrutor som du vill skapa i Lägg till.

 4. Intill Kryssruta ... anger du kryssrutans namn.

 5. För att visa kryssrutorna som ifyllda väljer du Ifyllda i den nedrullningsbara listan.

 6. Upprepa steg 4 och 5 för alla ytterligare kryssrutor som du vill lägga till i formuläret.

 7. Välj Spara.

Alternativknappar

Alternativknappar som användare kan använda för att välja ett enda svar

För att lägga till alternativknappar:

 1. Välj Alternativknappar.

 2. (Valfritt) I Gruppetikett... anger du texten som du vill ska visas ovanför en grupp med knappar.

 3. För att lägga till fler än 9 alternativknappar väljer du det totala antalet knappar som du vill skapa i Lägg till.

 4. Intill Val ... anger du alternativknappens namn.

 5. I Standardval väljer du standardvalet.

 6. Välj Spara.

Nedrullningsbara listor

En nedrullningsbar lista där användare kan välja ett enda svar

För att lägga till nedrullningsbara listor:

 1. Välj Nedrullningsbar lista.

 2. I Etikett ... anger du texten som du vill ska visas ovanför en grupp med knappar.

 3. För att lägga till fler än 9 listposter väljer du det totala antalet knappar som du vill skapa i Lägg till.

 4. Intill Val ... anger du alternativknappens namn.

 5. I Standardval väljer du standardvalet.

 6. Välj Spara.

Frågor

En fråga som du har sparat från ett befintligt inskrivningsformulär

För att lägga till frågor:

 1. Välj Sparade frågor.

 2. Välj frågan som du vill använda.

 3. Välj Lägg till.


Attachments

  Outcomes