Skicka länken för Remote Access-installationsprogram till användarna

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

  

Använd det här alternativet om kunden ska kunna få åtkomst till e-postmeddelandet via fjärrdatorn.


     
Steg 1  Välj Konfiguration > Remote Access > Grupper.
Steg 2  För att ändra den nuvarande gruppens (Gruppadress), välj ikonen Visa annan grupp.
Steg 3  Välj ikonen Skicka e-postinbjudan. Fönstret Skicka e-postinbjudan visas. Den innehåller en inbjudan att installera en dator för remote access och en länk som kunden på fjärrdatorn kan klicka på för att starta installationsguiden för Remote Access.
Steg 4  Skriv en e-postadress i rutan Till som kunden kan nå från fjärrdatorn och välj sedan Skicka.

 


 

Attachments

    Outcomes