Hantera Nätverksbaserad inspelare

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Tilldela NBR-inspelningar

Du kan tilldela nätverksbaserade inspelningar från ett användarkonto till ett annat. Detta kan behövas när man slår av ett användarkonto med viktiga inspelningar.


        
Steg 1  På navigeringsraden, välj Användare > Redigera användare .
Steg 2  Leta upp användarkontot och välj motsvarande länk.
Steg 3  Bläddra ner till avsnittet Mitt WebEx.
Steg 4  Välj Tilldela NBR-inspelningar.
Steg 5  På sidan Tilldela NBR-inspelningar väljer du användarkontot som ska ta emot inspelningen och bekräfta omtilldelningen.
Steg 6  Välj Uppdatera.

Ta bort NBR-inspelningar från ett konto


        
Steg 1  På den vänstra navigeringsraden, välj Användare > Redigera användare.
Steg 2  Leta upp användarkontot och välj motsvarande länk.
Steg 3  Bläddra ner till avsnittet Mitt WebEx.
Steg 4  Välj Ta bort NBR-inspelningar.
Steg 5  Bekräfta att du vill ta bort NBR-inspelningarna.
Steg 6  Välj Uppdatera.


Attachments

    Outcomes