Hantera meddelandeformulär

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Meddelandeformulär, översikt

WebACD visar meddelandeformuläret för kunderna i kön:
 • När kön är stängd (utanför öppettiderna)

 • När ingen är tillgänglig för att övervaka eller hantera förfrågningar i kön

 • När förfrågan ger timeout

WebACD tillhandahåller ett standardformulär som du kan uppdatera eller redigera. Det här formuläret är alltid tillgängligt och tilldelas automatiskt till alla i kön som inte har ett tilldelat formulär.

WebACD kräver att kunden tillhandahåller sitt förnamn, efternamn och e-postadress. Du kanske redan har dessa (och annan information) om en kund sparad i en profil. Om du kan tillhandahålla denna kundinformationen i den HTML som du skickar till servern, behöver du inte visa dessa fält eller kräva att kunden fyller i dem. Tillhandahåll de korrekta parametrarna till WebACD.

Skapa ett nytt meddelandeformulär


      
Steg 1  På navigeringsraden, välj Konfiguration > WebACD > Meddelandeformulär.
Steg 2  Välj Skapa nytt formulär.
Steg 3  I fältet Formulärnamn anger du ett namn för det nya formuläret.
Steg 4  Markera fälten att visa på formuläret och markera sedan formulärets obligatoriska fält.
Steg 5  (Valfritt) För att skapa ett nytt fält välj Lägg till ny.
Steg 6  (Valfritt) För att ändra ordningen som fälten visas i på formuläret, välj Ändra ordning.

Lägg till nya fält till meddelandeformulär

Du kan anpassa meddelandeformuläret för att fånga just den information som du behöver. Du kan låta kunderna tillhandahålla uppgifter om problemet som har hittats i din produkt eller tjänst. Du dirigerar meddelandeformulären till den person som är mest lämpad att ta samtalet.


    
Steg 1  På navigeringsraden, välj Konfiguration > WebACD > Meddelandeformulär.
Steg 2  I kolumnen Formulärnamn väljer du formulärlänken som du vill uppdatera.
Steg 3  Lägg till ett eller flera nya fält.

Du kan lägga till nya fält i formuläret som

 • Textrutor

 • Kryssrutor

 • Alternativknappar

 • Nedrullningsbara listor

Steg 4  Välj Spara.

Flytta om fält på meddelandeformuläret


      
Steg 1  På navigeringsraden, välj Konfiguration > WebACD > Meddelandeformulär.
Steg 2  I kolumnen Formulärnamn väljer du formulärlänken som du vill uppdatera.
Steg 3  Välj Ändra ordning.
Steg 4  På sidan Ändra ordning väljer du ett fält du vill flytta.
Steg 5  Använd pilarna för att flytta fältet uppåt eller nedåt.
Steg 6  Välj Spara.

Skapa nya alternativ för sidformulär

                        

Alternativ

Beskrivning

Formulärnamn

Skriv in eller redigera formulärets namn.

Kryssrutor

Välj kryssrutan för att visa fältet på formuläret.

R (obligatorisk)

Välj kryssrutan för att kräva att fältet fylls i på formuläret.

Fält

Ange följande obligatoriska information:

 • Förnamn

 • Efternamn

 • E-postadress

 • Telefonnummer

Lägg till ny knapp

Klicka för att öppna en sida där du kan lägga till nya fält i formuläret.

Ändra ordning knapp

Välj för att ändra formulärets fältordning.

Spara knapp

Klicka för att spara formuläret.

Redigera alternativ för formulärsida

                        

Alternativ

Beskrivning

Formulärnamn

Skriv in eller redigera formulärets namn.

Kryssrutor

Välj kryssrutan för att visa fältet på formuläret.

R (obligatorisk)

Välj kryssrutan för att kräva att fältet fylls i på formuläret.

Fält

Ange följande obligatoriska information:

 • Förnamn

 • Efternamn

 • E-postadress

 • Telefonnummer

Lägg till ny knapp

Klicka för att öppna en sida där du kan lägga till nya fält i formuläret.

Ändra ordning knapp

Välj för att ändra formulärets fältordning.

Spara knapp

Klicka för att spara formuläret.

Ändra alternativens ordning

               

Alternativ

Beskrivning

Formulärfält

Markera fältet som du vill flytta.

Uppåtpil

Flytta upp det markerade fältet på formuläret.

Nedåtpilen

Flytta ner det markerade fältet på formuläret.

Spara knapp

Klicka för att spara ordningen.

Alternativ för textruta

Kunder anger en öppen beskrivning av problemet som berör dem.

                     

Alternativ

Beskrivning

Enkelrad

Välj för att tillhandahålla en rad där kunder kan ange information.

Flera rader

Välj för att tillhandahålla flera rader där kunder kan ange information.

Etikett för textruta

Ange en fras som introducerar textrutan. 
Exempel: Du vill att kunder ska ange angående vilken tjänst eller produkt de kontaktar dig. Ange den här texten som etikett: Skriv namnet på produkten som du behöver hjälp med.

Bredd

Ange antalet tecken som kunder kan ange i textrutan.

Höjd

Ange antalet textrader som kunder kan ange i textrutan.

Spara knapp

Klicka för att spara alternativet.

Alternativ för kryssrutor

Kunderna väljer en eller flera kryssrutor i listan över rutor som du har konfigurerat här.

               

Alternativ

Beskrivning

Gruppetikett

Ange en fras som beskriver listan med kryssrutor   Exempel: Du vill att kunder ska ange angående vilken tjänst eller produkt de kontaktar dig. Ange den här texten som etikett: Skriv namnet på produkten som du behöver hjälp med.

Kryssrutor

För varje kryssruta som du vill lägga till anger du en beskrivning och väljer om du vill att kryssrutan ska vara förvald (markerad) eller rensad (tom).

Lägg till ytterligare kryssrutor

Om du måste inkludera fler än nio kryssrutor på anmälningsformuläret väljer du hur många fler kryssrutor som du behöver.

Spara knapp

Klicka för att spara alternativet.

Alternativ för Alternativknappen

Kunder väljer ett alternativ i listan över alternativ som du har skapat här.

                  

Alternativ

Beskrivning

Gruppetikett

Ange en fras som beskriver listan över alternativ
 Exempel: Du vill att kunder ska ange angående vilken tjänst eller produkt de kontaktar dig. Ange den här texten som etikett: Skriv namnet på produkten som du behöver hjälp med.

Standardval

Välj ett alternativ som ska vara förinställt.

Alternativ

Skriv in en beskrivning av alla alternativ som du lägger till.

Lägg till extra alternativ

Om du måste inkludera fler än nio alternativ på anmälningsformuläret, väljer du hur många fler alternativ som du behöver.

Spara knapp

Klicka för att spara alternativet.

Alternativ för nedrullningsbar lista

Kunden väljer en post i den nedrullningsbara listan som du skapar här

                  

Alternativ

Beskrivning

Gruppetikett

Skriv in en fras som beskriver posterna i den nedrullningsbara listan. 
Exempel: Du vill att kunder ska ange angående vilken tjänst eller produkt de kontaktar dig. Ange den här texten som etikett: Skriv namnet på produkten som du behöver hjälp med.

Standardval

Välj ett listobjekt som det förinställda.

Alternativ

Skriv in en beskrivning för varje listobjekt som du lägger till

Lägg till extra alternativ

Om du måste inkludera fler än nio alternativ på anmälningsformuläret, väljer du hur många fler alternativ som du behöver.

Spara knapp

Klicka för att spara alternativet.

Tilldela ett meddelandeformulär till en kö


     
Steg 1  På navigeringsraden, välj Konfiguration > WebACD > Meddelandeformulär.
Steg 2  Välj fliken Tilldelning.
Steg 3  Leta upp kön du vill uppdatera i kolumnen Könamn.
Steg 4  Från den nedrullningsbara listan Meddelandeformuläret väljer du formuläret som du vill tilldela till kön.
Steg 5  Välj Spara.


Attachments

  Outcomes