Disclaimeropties voor uw site configureren

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
Stel uw eigen aangepaste disclaimers in die worden weergegeven, elke keer als
 • Een host een vergadering start

 • Een deelnemer deelneemt aan een vergadering

 • Een opgenomen WebEx-sessie wordt gestart in een viewer

U kunt elk type disclaimer afzonderlijk instellen en beheren. Als deze optie is ingeschakeld, moeten gebruikers deze disclaimers accepteren om een vergadering te starten of eraan deel te nemen, of om deel te nemen aan een sessie of een sessieopname te bekijken.


        
Stap 1               Gebruik een teksteditor om een disclaimerbestand te maken en sla het bestand op.

De volgende bestandstypen worden ondersteund: HTML, HML en TXT. Maak een disclaimerbestand voor elk type disclaimer en voor elke taal die uw site ondersteunt.

Stap 2               Selecteer op de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Vrijwaringen.
Stap 3               Selecteer de optie Disclaimer uploaden op de pagina Disclaimers.
Stap 4               Ga in het venster Bestand uploaden naar de bestandslocatie op uw computer en selecteer het bestand.
Stap 5               Selecteer Openen.

Als de upload is voltooid, wordt het disclaimerbestand weergegeven in de lijst met geüploade bestanden.

Stap 6               Selecteer in de kolom Type in de lijst het betreffende type voor de disclaimer.
Stap 7               Selecteer in de kolom Taal in de lijst de betreffende taal voor de disclaimer.
Stap 8               Schakel in de kolom Toepassen op Center(s) de selectievakjes voor de services in waarvoor u de disclaimer wilt weergeven.
 • MC - Meeting Center
 • EC - Event Center
 • TC - Training Center
 • SC - Support Center
Stap 9               (Optioneel) Als u een voorbeeld van de disclaimer wilt weergeven, selecteert u de bestandsnaam. U kunt ook in de kolom Acties de betreffende knop Meer selecteren en vervolgens Voorbeeld selecteren.

De disclaimer wordt geopend in een nieuw browservenster.

Stap 10               Selecteer Opslaan.

Een disclaimer verwijderen


Stap 1               Selecteer op de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Vrijwaringen.
Stap 2               Selecteer in de kolom Acties de betreffende knop Meer en selecteer Verwijderen.
Stap 3               Klik op OK om het bestand te verwijderen.

Een disclaimer uitschakelen


Stap 1               Selecteer op de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Vrijwaringen.
Stap 2               Selecteer in de kolom Acties de betreffende knop Meer en selecteer vervolgens Uitschakelen.

De disclaimer en daaraan gekoppelde configuratieopties zijn pas beschikbaar als u de disclaimer inschakelt.


Een disclaimer inschakelen


Stap 1               Selecteer op de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Vrijwaringen.
Stap 2               Selecteer in de kolom Acties de betreffende knop Meer en selecteer Inschakelen.


Attachments

  Outcomes