Download installeringsprogrammet til Remote Access-Agent

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

  


       
Trin 1  På den eksterne computer går kunden til WebEx-tjenesteydelsens websted.
Trin 2  I navigationsbjælken vælger kunden Assistance > Support.
Trin 3  På siden Support går kunden til afsnittet Downloads og vælger derefter linket Download Remote Access installeringsprogram til Windows.
Trin 4  Kunden downloader og kører guiden InstallShield til WebEx Remote Access.
Trin 5  Guide til opsætning af Remote Access vises. I guiden til opsætning indtaster kunden oplysninger og angiver valgmuligheder på følgende paneler:
  • Kontooplysninger: Skriv et computernavn og URL-adressen på din WebEx-tjenesteydelses websted. Vælg derefter Næste.

    Hvis du installerer Remote Access-agenten på en server med proxyservergodkendelse aktiveret, registrerer guiden til opsætning af Remote Access-guiden automatisk proxyserveren og viser en dialogboks, hvor du angiver proxyserveroplysninger.

  • Valgmuligheder: Angiv valgmulighederne for computeren, du ønsker at få ekstern adgang til. Vælg derefter Næste.

  • Adgang: Vælg de applikationer, som du vil have adgang til på den eksterne computer, eller vælg hele computerens desktop. Vælg derefter Næste.

Trin 6  I panelet Opsætning udført vælger kunden Afslut for at afslutte installationen af Remote Access-agenten.

Remote Access-agenten logger den eksterne computer ind på Remote Access-netværket.

Ikonet WebEx Remote Access - Tilgængelig vises på den eksterne computers opgavebjælke.

Computeren, repræsenteret af computerikonet på siden Grupper, vises i gruppen Rod.

Computeren er nu tilgængelig for Remote Access.


 


 

Attachments

    Outcomes