Formulieren voor het achterlaten van een bericht beheren

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Overzicht van Het formulier Bericht achterlaten

WebACD geeft het formulier Bericht achterlaten voor klanten in een wachtrij weer:
 • Wanneer de wachtrij is gesloten (buiten kantoortijd)

 • Wanneer niemand beschikbaar is om de aanvraag in de wachtrij te monitoren en af te handelen

 • Wanneer er een time-out voor een aanvraag optreedt

WebACD biedt een standaardformulier dat u kunt bijwerken of bewerken. Dit formulier is altijd beschikbaar en wordt automatisch toegewezen aan een wachtrij waaraan u geen formulier hebt toegewezen.

WebACD verplicht de klant om zijn of haar voornaam, achternaam en e-mailadres op te geven. Mogelijk hebt u deze (en andere) gegevens van de klant al opgeslagen in een profiel. Als u deze informatie over de klant kunt opgeven in de HTML die u naar de server verstuurt, hoeft u deze velden niet weer te geven en hoeft de klant deze niet in te vullen. Geef de juiste parameters voor WebACD op.

Een nieuw formulier Bericht achterlaten maken


      
Stap 1  Selecteer op de navigatiebalk Configuratie > WebACD > Formulier Bericht achterlaten.
Stap 2  Selecteer Nieuw formulier maken.
Stap 3  Voer in het veld Naam van formulier een naam in voor het nieuwe formulier.
Stap 4  Schakel de selectievakjes in voor de velden die op het formulier moeten worden weergegeven. Schakel vervolgens de selectievakjes in voor de velden die verplicht zijn op het formulier.
Stap 5  (Optioneel) Als u een nieuw veld wilt toevoegen, selecteert u Nieuwe toevoegen.
Stap 6  (Optioneel) Als u de volgorde van de velden op het formulier wilt wijzigen, selecteert u Volgorde wijzigen.

Nieuwe velden aan het formulier Bericht achterlaten toevoegen

U kunt het formulier Bericht achterlaten aanpassen om exact die informatie vast te leggen die u nodig hebt. U kunt klanten informatie laten opgeven over de problemen met uw product of service. U kunt de berichtformulieren leiden naar de persoon die de oproep het best kan afhandelen.


    
Stap 1  Selecteer op de navigatiebalk Configuratie > WebACD > Formulier Bericht achterlaten.
Stap 2  Selecteer in de kolom Naam van formulier de koppeling voor het formulier dat u wilt bijwerken.
Stap 3  Voeg een of meer nieuwe velden toe.

U kunt nieuwe velden toevoegen in de vorm van

 • Tekstvakken

 • Selectievakjes

 • Keuzerondjes

 • Vervolgkeuzelijsten

Stap 4  Selecteer Opslaan.

De volgorde van de velden op het formulier Bericht achterlaten wijzigen


      
Stap 1  Selecteer op de navigatiebalk Configuratie > WebACD > Formulier Bericht achterlaten.
Stap 2  Selecteer in de kolom Naam van formulier de koppeling voor het formulier dat u wilt bijwerken.
Stap 3  Selecteer Volgorde wijzigen.
Stap 4  Selecteer op de pagina Volgorde wijzigen het veld dat u wilt verplaatsen.
Stap 5  Gebruik de pijlen om het veld omhoog of omlaag te verplaatsen.
Stap 6  Selecteer Opslaan.

De opties op de pagina Nieuw formulier maken

                        

Optie

Beschrijving

Naam van formulier

Voer de naam van het formulier in of bewerk deze.

Selectievakje

Selecteer het selectievakje om het veld weer te geven op het formulier.

R (Vereist)

Selecteer het selectievakje om ervoor te zorgen dat het veld op het formulier verplicht moet worden ingevuld.

Velden

Voer de volgende verplichte informatie in:

 • Voornaam

 • Achternaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

Knop Nieuwe toevoegen

Selecteer deze knop om de pagina te openen waarmee u nieuwe velden aan het formulier kunt toevoegen.

Knop Volgorde wijzigen

Selecteer deze knop om de volgorde van de velden op het formulier te wijzigen.

Knop Opslaan

Selecteer deze knop om het formulier op te slaan.

De opties op de pagina Formulier bewerken

                        

Optie

Beschrijving

Naam van formulier

Voer de naam van het formulier in of bewerk deze.

Selectievakje

Selecteer het selectievakje om het veld weer te geven op het formulier.

R (Vereist)

Selecteer het selectievakje om ervoor te zorgen dat het veld op het formulier verplicht moet worden ingevuld.

Velden

Voer de volgende verplichte informatie in:

 • Voornaam

 • Achternaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

Knop Nieuwe toevoegen

Selecteer deze knop om de pagina te openen waarmee u nieuwe velden aan het formulier kunt toevoegen.

Knop Volgorde wijzigen

Selecteer deze knop om de volgorde van de velden op het formulier te wijzigen.

Knop Opslaan

Selecteer deze knop om het formulier op te slaan.

De opties voor het wijzigen van de volgorde

               

Optie

Beschrijving

Formuliervelden

Markeer het veld dat u wilt verplaatsen.

Pijl omhoog

Hiermee verplaatst u het gemarkeerde veld op het formulier omhoog.

Pijl omlaag

Hiermee verplaatst u het gemarkeerde veld op het formulier omlaag.

Knop Opslaan

Klik om de volgorde op te slaan.

Opties voor tekstvakken

Klanten kunnen zelf een beschrijving invoeren van het probleem dat ze hebben aangetroffen.

                     

Optie

Beschrijving

Enkele regel

Selecteer deze optie om de klant één regel voor het invoeren van de informatie aan te bieden.

Meerdere regels

Selecteer deze optie om de klant meer dan één regel voor het invoeren van de informatie aan te bieden.

Label tekstvak

Voer een inleidende zin voor het tekstvak in. 
Voorbeeld: u wilt dat klanten de service of het product opgeven waarvoor ze contact met u opnemen. Voer deze tekst in als het label: Typ de naam van het product waarvoor u ondersteuning nodig hebt.

Breedte

Voer in hoeveel tekens klanten in het tekstvak mogen invoeren.

Hoogte

Voer in hoeveel regels tekst klanten in het tekstvak mogen invoeren.

Knop Opslaan

Klik hierop om de optie op te slaan.

Opties voor selectievakjes

Klanten kunnen een of meer selectievakjes inschakelen in de lijst met selectievakjes die u hier instelt.

               

Optie

Beschrijving

Groepslabel

Geef een beschrijving voor de lijst met selectievakjes op
 Voorbeeld: u wilt dat klanten de service of het product opgeven waarvoor ze contact met u opnemen. Voer deze tekst in als het label: Typ de naam van het product waarvoor u ondersteuning nodig hebt.

Selectievakje

Voor elk selectievakje dat u wilt toevoegen, geeft u een beschrijving op en selecteert u of u het desbetreffende selectievakje standaard wilt inschakelen (aangevinkt) of uitschakelen (leeg).

Extra selectievakjes toevoegen

Als u meer dan negen selectievakjes aan het invoerformulier wilt toevoegen, selecteert u het aantal selectievakjes dat u nog nodig hebt.

Knop Opslaan

Klik hierop om de optie op te slaan.

Opties voor keuzerondjes

Klanten selecteren één optie in de lijst met opties die u hier instelt.

                  

Optie

Beschrijving

Groepslabel

Voer een beschrijving voor de lijst met opties in. Voorbeeld: u wilt dat klanten de service of het product opgeven waarvoor ze contact met u opnemen. Voer deze tekst in als het label: Typ de naam van het product waarvoor u ondersteuning nodig hebt.

Standaardkeuze

Selecteer één optie die standaard wordt ingesteld.

Keuze

Voor elke optie die u wilt toevoegen, geeft u een beschrijving op.

Extra keuzemogelijkheden toevoegen

Als u meer dan negen opties aan het invoerformulier wilt toevoegen, selecteert u het aantal opties dat u nog nodig hebt.

Knop Opslaan

Klik hierop om de optie op te slaan.

Opties voor vervolgkeuzelijsten

Klanten selecteren één item in de vervolgkeuzelijst die u hier instelt.

                  

Optie

Beschrijving

Groepslabel

Voer een omschrijving in voor de items in de vervolgkeuzelijst. 
Voorbeeld: u wilt dat klanten de service of het product opgeven waarvoor ze contact met u opnemen. Voer deze tekst in als het label: Typ de naam van het product waarvoor u ondersteuning nodig hebt.

Standaardkeuze

Selecteer één item in de lijst die vooraf wordt ingesteld.

Keuze

Voor elk item dat u wilt toevoegen, geeft u een beschrijving op.

Extra keuzemogelijkheden toevoegen

Als u meer dan negen opties aan het invoerformulier wilt toevoegen, selecteert u het aantal opties dat u nog nodig hebt.

Knop Opslaan

Klik hierop om de optie op te slaan.

Een formulier Bericht achterlaten toewijzen aan een wachtrij


     
Stap 1  Selecteer op de navigatiebalk Configuratie > WebACD > Formulier Bericht achterlaten.
Stap 2  Klik op het tabblad Toewijzing.
Stap 3  Zoek in de kolom Naam van wachtrij de wachtrij die u wilt bijwerken.
Stap 4  Selecteer in de vervolgkeuzelijst Formulier Bericht achterlaten het formulier dat u aan de wachtrij wilt toewijzen.
Stap 5  Selecteer Opslaan.


Attachments

  Outcomes