İleti Bırakma Formlarını Yönetme

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

İleti Bırakma Formlarına Genel Bakış

WebACD, kuyruktaki müşteriler için ileti bırakma formunu görüntüler:
 • Kuyruk kapatıldığında (saatler sonra)

 • Kuyrukta istekleri izlemek ve yönetmek için kimse olmadığında

 • İstek zaman aşımına uğradığında

WebACD, güncelleyebileceğiniz veya düzenleyebileceğiniz varsayılan bir form sağlar. Bu form, her zaman kullanılabilir ve otomatik olarak form atamadığınız bir kuyruğa atanır.

WebACD, müşterinin adını, soyadını ve e-posta adresini sağlamasını gerektirir. Müşteri hakkındaki bu bilgileri (ve diğer ayrıntıları) zaten bir profilde depoluyor olabilirsiniz. Müşteri hakkındaki bu bilgileri sunucuya gönderdiğiniz HTML'de sunarsanız, bu alanları görüntülemenize ve müşterinin bunları doldurmasını gerekli kılmanıza gerek kalmaz. WebACD'ye doğru parametreleri sağlayın.

Yeni İleti Bırakma Formu Oluşturma


      
1. Adım  Navigasyon çubuğunda Yapılandırma > WebACD > İleti Bırakma Formu öğesini seçin.
2. Adım  Yeni Form Oluştur'u seçin.
3. Adım  Form Adı alanında, yeni form için bir ad girin.
4. Adım  Formda görüntülenecek alanları ve ardında formda gerekli kılınacak alanları işaretleyin.
5. Adım  (İsteğe bağlı) Yeni bir alan eklemek için Yeni Ekle'yi seçin.
6. Adım  (İsteğe bağlı) Alanların formda göründüğü sırayı değiştirmek için Sıralamayı Değiştir'i seçin.

İleti Bırakma Formuna Yeni Alanlar Ekleme

Yalnızca ihtiyacınız olan bilgileri almak için ileti bırakma formunu özel hale getirebilirsiniz. Müşterilerin ürün veya hizmetinizde bulunan sorunla ilgili ayrıntıları sağlamasına imkan tanıyabilirsiniz. İleti formlarını, çağrıyı almak için en donanımlı olan kişiye yönlendirebilirsiniz.


    
1. Adım  Navigasyon çubuğunda Yapılandırma > WebACD > İleti Bırakma Formu öğesini seçin.
2. Adım  Formun Adı sütununda, güncellemek istediğiniz formun bağlantısını seçin.
3. Adım  Bir veya daha fazla alan ekleyin.

Yeni alanları şu biçimlerde ekleyebilirsiniz:

 • Metin kutuları

 • Onay kutuları

 • Seçenek düğmeleri

 • Açılır listeler

4. Adım            Kaydet'i seçin.

İleti Bırakma Formunda Alanları Yeniden Düzenleme


      
1. Adım  Navigasyon çubuğunda Yapılandırma > WebACD > İleti Bırakma Formu öğesini seçin.
2. Adım  Formun Adı sütununda, güncellemek istediğiniz formun bağlantısını seçin.
3. Adım  Sırayı Değiştir öğesini seçin.
4. Adım  Sıralamayı Değiştir sayfasında, taşımak istediğiniz bir alanı seçin.
5. Adım  Alanı yukarı veya aşağı taşımak için okları kullanın.
6. Adım            Kaydet'i seçin.

Yeni Form Sayfası Oluşturma Seçenekleri

                        

Seçenek

Açıklama

Formun Adı

Formun adını girin veya düzenleyin

Onay kutusu

Formda alanı görüntülemek için onay kutusunu seçin.

G (Gerekli)

Alanın formda doldurulmasını gerekli kılmak için onay kutusunu seçin.

Alanlar

Aşağıdaki gerekli bilgileri girin:

 • Ad

 • Soyadı

 • E-posta adresi

 • Telefon numarası

Yeni Ekle düğmesi

Forma yeni alanlar ekleyebileceği bir sayfa açmak için bunu seçin.

Sıralamayı Değiştir düğmesi

Formdaki alanların sıralamasını değiştirmek için bunu seçin.

Kaydet düğmesi

Formu kaydetmek için bunu seçin.

Form Sayfasını Düzenleme Seçenekleri

                        

Seçenek

Açıklama

Formun Adı

Formun adını girin veya düzenleyin

Onay kutusu

Formda alanı görüntülemek için onay kutusunu seçin.

G (Gerekli)

Alanın formda doldurulmasını gerekli kılmak için onay kutusunu seçin.

Alanlar

Aşağıdaki gerekli bilgileri girin:

 • Ad

 • Soyadı

 • E-posta adresi

 • Telefon numarası

Yeni Ekle düğmesi

Forma yeni alanlar ekleyebileceği bir sayfa açmak için bunu seçin.

Sıralamayı Değiştir düğmesi

Formdaki alanların sıralamasını değiştirmek için bunu seçin.

Kaydet düğmesi

Formu kaydetmek için bunu seçin.

Sıralama Seçeneklerini Değiştirme

               

Seçenek

Açıklama

Form alanları

Taşımak istediğiniz alanı vurgulayın.

Yukarı ok

Formda vurgulanan alanı yukarı taşır.

Aşağı ok

Formda vurgulanan alanı aşağı taşır.

Kaydet düğmesi

Sırayı kaydetmek için bunu seçin.

Metin Kutusu Seçenekleri

Müşteriler, onları ilgilendiren bir sorunun serbest biçimde açıklamasını girer.

                     

Seçenek

Açıklama

Tek satır

Müşterilere bilgi girebilecekleri bir satır sağlamak için bunu seçin.

Çok satır

Müşterilere bilgi girebilecekleri birden fazla satır sağlamak için bunu seçin.

Metin kutusu etiketi

Metin kutusunu açıklayan bir ifade girin. 
Örnek: Müşterilerin size başvurmalarına neden olan hizmeti veya ürünü yazmalarını istiyorsunuz. Bu metni etiket olarak girin: Yardıma ihtiyacınız olan ürünün adını yazın.

Genişlik

Müşterilerin metin kutusuna girebileceği karakter sayısını girin.

Yükseklik

Müşterilerin metin kutusuna girebileceği metin satırı sayısını girin.

Kaydet düğmesi

Seçeneği kaydetmek için bunu seçin.

Onay Kutuları Seçenekleri

Müşteriler, burada ayarladığınız kutuların listesinde bir veya daha fazla onay kutusu seçer.

               

Seçenek

Açıklama

Grup etiketi

Onay kutularının listesini açıklayan bir ifade girin
 Örnek: Müşterilerin size başvurmalarına neden olan hizmeti veya ürünü yazmalarını istiyorsunuz. Bu metni etiket olarak girin: Yardıma ihtiyacınız olan ürünün adını yazın.

Onay kutusu

Eklemek istediğiniz her onay kutusu için bir açıklama yazın ve bu onay kutusunun önceden ayarlanmış olarak seçilmiş (işaretli) mi, yoksa temizlenmiş mi olmasını istediğinizi seçin.

Ek onay kutuları ekleme

Giriş formunda dokuzdan fazla onay kutusu girmeniz gerekirse, kaç onay kutusuna daha ihtiyacınız olduğunu seçin.

Kaydet düğmesi

Seçeneği kaydetmek için bunu seçin.

Seçenek Düğmesi Seçenekleri

Müşteriler, burada ayarladığınız seçeneklerin listesinde bir seçeneği belirler.

                  

Seçenek

Açıklama

Grup etiketi

Seçeneklerin listesini açıklayan bir ifade girin
 Örnek: Müşterilerin size başvurmalarına neden olan hizmeti veya ürünü yazmalarını istiyorsunuz. Bu metni etiket olarak girin: Yardıma ihtiyacınız olan ürünün adını yazın.

Varsayılan seçim

Bir seçeneği ön ayar olarak seçin.

Seçim

Eklemek istediğiniz her seçenek için bir açıklama girin.

Ek seçenekler ekleme

Giriş formunda dokuzdan fazla seçenek eklemeniz gerekirse, kaç seçeneğe daha ihtiyacınız olduğunu seçin.

Kaydet düğmesi

Seçeneği kaydetmek için bunu seçin.

Açılır Liste Seçenekleri

Müşteriler burada ayarladığınız açılır listede bir öğe seçer

                  

Seçenek

Açıklama

Grup etiketi

Açılır listedeki öğeleri açıklayan bir ifade girin. 
Örnek: Müşterilerin size başvurmalarına neden olan hizmeti veya ürünü yazmalarını istiyorsunuz. Bu metni etiket olarak girin: Yardıma ihtiyacınız olan ürünün adını yazın.

Varsayılan seçim

Bir liste öğesini ön ayar olarak seçin.

Seçim

Eklemek istediğiniz her liste öğesi için bir açıklama girin

Ek seçenekler ekleme

Giriş formunda dokuzdan fazla seçenek eklemeniz gerekirse, kaç seçeneğe daha ihtiyacınız olduğunu seçin.

Kaydet düğmesi

Seçeneği kaydetmek için bunu seçin.

Kuyruğa İleti Bırakma Formu Atama


     
1. Adım  Navigasyon çubuğunda Yapılandırma > WebACD > İleti Bırakma Formu öğesini seçin.
2. Adım  Atama sekmesini seçin.
3. Adım  Kuyruk Adı sütununda, güncellemek istediğiniz kuyruğu bulun.
4. Adım  İleti Bırakma Formu açılır listesinde, kuyruğa atamak istediğiniz formu seçin.
5. Adım            Kaydet'i seçin.


Attachments

  Outcomes