Konfigurera friskrivningsalternativ på din webbplats

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
Konfigurera dina egna anpassade friskrivningar som ska visas varje gång som
 • En värd startar ett möte

 • Mötesdeltagare deltar i ett möte

 • Deltagare startar en inspelad WebEx-session

Du kan oberoende konfigurera och kontrollera alla typer av friskrivningar. Om aktiverad måste användare godkänna dessa friskrivningar för att starta eller delta i ett möte, för att delta i en session eller visa en sessionsinspelning.


        
Steg 1               Använd en textredigerare för att skapa en friskrivningsfil och spara filen.

Det finns stöd för följande filtyper: HTML, HML och TXT. Skapa en friskrivningsfil för alla typer av friskrivningar och för alla språk som din webbplats har stöd för.

Steg 2               På den vänstra navigeringsraden, välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Friskrivningar.
Steg 3               På sidan Friskrivningar väljer du Överför friskrivning.
Steg 4               I fönstret Filöverföring, gå till platsen för filen på din dator och välj filen.
Steg 5               Välj Öppna.

När överföringen är slutförd kommer friskrivningsfilen att visas i listan över överförda filer.

Steg 6               I listans Typ-kolumn väljer du motsvarande friskrivningstyp.
Steg 7               I listans Språk-kolumn väljer du motsvarande språk för friskrivningen.
Steg 8               I kolumnen Tillämpa för Center markerar du kryssrutorna för alla tjänster som du vill visa friskrivningen för.
 • MC – Meeting Center
 • EC – Event Center
 • TC – Training Center
 • SC – Support Center
Steg 9               (Valfritt) För att förhandsgranska friskrivningstexten väljer du filnamnet. Alternativt kan du under kolumnen Åtgärder välja motsvarande Mer-knapp och sedan Förhandsgranska.

Friskrivningen öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Steg 10               Välj Spara.

Ta bort en friskrivning


Steg 1               På den vänstra navigeringsraden, välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Friskrivningar.
Steg 2               Under kolumnen Åtgärder väljer du motsvarande Mer-knapp och sedan Ta bort.
Steg 3               Klicka på OK för att ta bort filen.

Inaktivera en friskrivning


Steg 1               På den vänstra navigeringsraden, välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Friskrivningar.
Steg 2               Under kolumnen Åtgärder väljer du motsvarande Mer-knapp och sedan Inaktivera.

Friskrivningen och motsvarande konfigurationsalternativ är inte tillgängliga innan du har aktiverat friskrivningen.


Aktivera en friskrivning


Steg 1               På den vänstra navigeringsraden, välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Friskrivningar.
Steg 2               I kolumnen Åtgärder väljer du motsvarande Mer-knapp och sedan Aktivera.


Attachments

  Outcomes