Konfigurera e-handel

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

 

Om e-handel


E-handel är en tillvalsfunktion som måste aktiveras på din webbplats. Du kan aktivera e-handelsalternativet för Event Center och Training Center. Med e-handelsfunktionen kan värdar kräva kreditkortsbetalningar för åtkomst till schemalagda händelser, sessioner och publicerade inspelningar. När du har angett information om din onlinebetalningsleverantör kan du behandla kreditkortstransaktioner från din Event Center- och Training Center-webbplats.

Event Center och Training Center har stöd för betalningstjänsterna PayPal Payflow Pro, PayPal Website Payments Pro (Storbritannien) och PayPal Express Checkout (USA och Kanada).

Aktivera e-handel


    
Steg 1   Välj någon av följande navigeringsvägar beroende på vilken tjänst du vill konfigurera.
 • Konfiguration > Event Center > E-handel
 • Konfiguration > Training Center > E-handel
Steg 2   Markera respektive kryssrutor för tjänsterna som du vill aktivera.
Observera      

Om du väljer både Event Center och Training Center kommer konfigurationen som du gör för den ena att automatiskt gälla för den andra.

Steg 3   Konfigurera dina e-handelsinställningar och textalternativ.

Du kan validera dina ändringar i ”;test”;-läget och återgå till ”;produktions”;-läget när ändringarna är slutförda.

Steg 4   Välj Uppdatera.

Växla mellan lägen test och produktion

När du konfigurerar e-handel kan du aktivera ”;test”;-läget för att testa och göra ändringar utan att behöva genomföra riktiga transaktioner. När e-handelskonfigurationen är slutförd kan du ändra läget till ”;produktion”;.


     
Steg 1   Välj någon av följande navigeringsvägar beroende på vilken tjänst du vill konfigurera.
 • Konfiguration > Event Center > E-handel
 • Konfiguration > Training Center > E-handel
Steg 2   Under Driftläge väljer du Test.
Steg 3   Gör dina konfigurationsändringar.
Steg 4   För att göra dina ändringar tillgängliga i systemet väljer du Produktion som Driftläge.
Steg 5   Välj Uppdatera.

Ange din PayPal Payflow Pro-information


    
Steg 1   Välj någon av följande navigeringsvägar beroende på vilken tjänst du vill konfigurera.
 • Konfiguration > Event Center > E-handel
 • Konfiguration > Training Center > E-handel
Steg 2   För att konfigurera betalningsprocessen för PayPal väljer du Konfigurera.
Steg 3   Välj PayPal Payflow Pro i listan Leverantör och ange sedan informationen som krävs.
Steg 4   Välj Uppdatera.

Konfigurationsobjekt: PayPal Payflow Pro

                                      

Fält

Beskrivning

Konfigurationsobjekt:

Partner-ID

Ange identifikationsnumret eller -namnet på din onlinebetaltjänst. För produktionsläge använder du det ID som din onlinebetaltjänst har tillhandahållit.

Handlares inloggnings-ID/leverantör

Ange identifikationsnumret för handlarens inloggning eller det namn som din webbplats använder för att logga in på betalningsservern.

Användar-ID

Ange användarens identifikationsnummer eller namn som din webbplats använder för att logga in på betalningsservern.

Lösenord

Ange lösenordet som din webbplats använder för att logga in på betalningsservern.

Välj typ av PayPal-konto:

Website Payments Pro

Välj för att kontroller betalningar via PayPal Payflow Pro-sidan. Fältet för att välja betal- eller kreditkort visas inte.

PayPal Payments Pro eller Website Payments Pro Payflow Edition

Välj för att aktivera fältet för kredit- eller betalkortsval, med alternativen Visa, MasterCard, AMEX och Discover, för användare.

Payflow Pro

Välj och aktivera fältet för kredit- eller betalkortsval, med alternativen Visa, MasterCard, AMEX och Discover, Diners Club och JCB, för användare.

Kryssrutan Express Checkout – Markera för att aktivera alternativet Express Checkout, vilket låter köpare att börja och avsluta betalningsprocessen på handlarens webbplats. Detta länkar till inloggningssidan för PayPal-konton.

Kreditkort/betalkort som stöds för din webbplats:

Kryssrutor för kort

Markera de kredit- och betalkort som din webbplats har stöd för. Beroende på valet Välj en PayPal-kontotyp kanske detta fält inte visas eller visar ett utbud av kortalternativ som beskrivet ovan.

Valutasymbol som visas på din webbplats:

Valutasymbol

Valutasymbol som visas på din webbplats. PayPal Payflow Pro har endast stöd för USD $ (US-dollar).

Ange din PayPal Express Checkout (Kanada)-information


    
Steg 1   Välj någon av följande navigeringsvägar beroende på vilken tjänst du vill konfigurera.
 • Konfiguration > Event Center > E-handel
 • Konfiguration > Training Center > E-handel
Steg 2   För att konfigurera betalningsprocessen för PayPal väljer du Konfigurera.
Steg 3   Välj PayPal Express Checkout (Kanada) i listan Leverantör och ange sedan informationen som krävs.
Steg 4   Välj Uppdatera.

Konfigurationsobjekt: PayPal Express Checkout (Kanada)

            

Fält

Beskrivning

E-postadress för PayPal-inloggning

Ange e-postadressen för att logga in på PayPal-kontot.

Ge API-behörighet till WebEx

Klicka på länken och följ anvisningar som visas. Detta krävs för att tillåta WebEx att göra transaktionen å dina vägnar.

Valutasymbol...

Välj Ändra för att ändra valutasymbolen som visas på din webbplats. PayPal Express Checkout (Kanada) har stöd för CAD C$ (kanadensiska dollar) som standardvaluta.

Ange din betalningsinformation för PayPal Express Checkout (USA)


    
Steg 1   Välj någon av följande navigeringsvägar beroende på vilken tjänst du vill konfigurera.
 • Konfiguration > Event Center > E-handel
 • Konfiguration > Training Center > E-handel
Steg 2   För att konfigurera betalningsprocessen för PayPal väljer du Konfigurera.
Steg 3   Välj PayPal Express Checkout (USA) i listan Leverantör och ange sedan informationen som krävs.
Steg 4   Välj Uppdatera.

Konfigurationsobjekt: PayPal Express Checkout (USA)

            

Fält

Beskrivning

E-postadress för PayPal-inloggning

Ange e-postadressen för att logga in på PayPal-kontot.

Ge API-behörighet till WebEx

Klicka på länken och följ anvisningar som visas. Detta krävs för att tillåta WebEx att göra transaktionen å dina vägnar.

Valutasymbol...

Välj Ändra för att ange valutasymbolen som visas på din webbplats. PayPal Express Checkout (US) har stöd för USD $ (US-dollar) som standardvaluta.

Ange din betalningsinformation för PayPal Website Payments Pro (Storbritannien)


    
Steg 1   Välj någon av följande navigeringsvägar beroende på vilken tjänst du vill konfigurera.
 • Konfiguration > Event Center > E-handel
 • Konfiguration > Training Center > E-handel
Steg 2   För att konfigurera betalningsprocessen för PayPal väljer du Konfigurera.
Steg 3   Välj PayPal Website Payments Pro (Storbritannien) i listan Leverantör och ange sedan informationen som krävs.
Steg 4   Välj Uppdatera.

Inställningar för PayPal Website Payments Pro (Storbritannien)

                                   

Fält

Beskrivning

Konfigurationsobjekt:

Partner-ID

Ange identifikationsnumret eller -namnet på din onlinebetaltjänst. För produktionsläge använder du det ID som din onlinebetaltjänst har tillhandahållit.

Handlares inloggnings-ID/leverantör

Ange identifikationsnumret för handlarens inloggning eller det namn som din webbplats använder för att logga in på betalningsservern.

Användar-ID

Ange användarens identifikationsnummer eller namn som din webbplats använder för att logga in på betalningsservern.

Lösenord

Ange lösenordet som din webbplats använder för att logga in på betalningsservern.

Välj typ av PayPal-konto:

Website Payments Pro

Välj för att kontroller betalningar via PayPal Payflow Pro-sidan. Fältet för att välja betal- eller kreditkort visas inte.

Website Payments Pro Payflow Edition

Välj för att aktivera urvalsfältet för kredit- eller betalkort med alternativen Visa/Debit/Electron och MasterCard tillgängliga för användarna.

Kreditkort/betalkort som stöds för din webbplats:

Kryssrutor för kort

Markera de kredit- och betalkort som din webbplats har stöd för. Beroende på valet Välj en PayPal-kontotyp kanske detta fält inte visas eller visar ett utbud av kortalternativ som beskrivet ovan.

Valutasymbol som visas på din webbplats:

Valutasymbol

Välj Ändra för att ange valutasymbolen som visas på din webbplats.

Lägg till erbjudandekoder


    
Steg 1   Välj någon av följande navigeringsvägar beroende på vilken tjänst du vill konfigurera.
 • Konfiguration > Event Center > E-handel
 • Konfiguration > Training Center > E-handel
Steg 2   Välj Erbjudandekoder.
Steg 3   Ange följande information på sidan Skapa erbjudandekoder.
 • Erbjudandekod för tjänst: Välj vilken tjänst du vill skapa en ny erbjudandekod för.

 • Mottagarens namn: Ange namnet på mottagaren (företag eller person) av den nya erbjudandekoden.

 • E-post: Ange mottagarens e-postadress. Alternativt kan du överföra en textfil med filändelsen .txt eller en fil med kommaseparerade värden (CSV) som du har formaterat i Microsoft Excel.

  Du kan använda filen för att lägga till upp till 1 000 e-postadresser till mottagare. Filen kan innehåll upp till två datafält per e-postadress på varje rad: deltagarens e-postadress och deltagarens namn. Om du endast tillhandahåller mottagarnas e-postadresser kommer systemet att använda den del av e-postnamnet som förekommer före @-symbolen för att fylla i

   
  • %AttendeeName%-variabeln för e-posten

  • ”Mottagarens namn”-fältet i databastabellen (i rapporteringsändamål)

 • Längd på erbjudandekod: Ange längden (antal tecken) på erbjudandekoden.

 • Erbjudandekodanvändning: Välj om erbjudandekoden kan användas en gång, flera gånger eller ett obegränsat antal gånger innan erbjudandekodens utgångsdatum.

 • Rabattyp: Välj om rabatten är en fast summa eller en procent och ange summan (i USD, CAD eller pund) eller procenten. 

 • Utgångsdatum: Ange det datum då erbjudandekoden upphör.

 • Typ av erbjudandekod: Anger om systemet skapar erbjudandekoder.

  För att låta systemet skapa en eller flera erbjudandekoder väljer du Systemskapade (kvantitet) och anger antalet nya erbjudandekoder.

  För att skapa en anpassad erbjudandekod väljer du Enkel anpassad erbjudandekod och anger sedan en kod som du själv väljer.

 • Gäller för: Välj om erbjudandekoden gäller för alla program, händelser och sessioner eller om den gäller för en specifik typ (till exempel en direktsänd händelse).

Steg 4   Välj Skapa.

Förläng utgångsdatumet för en erbjudandekod


         
Steg 1   Välj någon av följande navigeringsvägar beroende på vilken tjänst du vill konfigurera.
 • Konfiguration > Event Center > E-handel
 • Konfiguration > Training Center > E-handel
Steg 2   I avsnittet E-handelsrapporter väljer du Rapport om erbjudandekod.
Steg 3   Ange rapportens parametrar.
Tips      

Ange all information, t.ex. datumintervall, erbjudandekod och mottagare som du vet gäller för koden du vill förlänga.

Steg 4   Välj Visa rapport.
Steg 5   Markera respektive kryssrutor för koderna som du vill förlänga.
Steg 6   Välj Förläng utgångsdatum.
Steg 7   I fältet Förläng till (mm/dd/yyyy) anger du det nya utgångsdatumet.
Steg 8   Välj Uppdatera.

Kolumnen Utgångsdatum uppdateras med de nya utgångsdatumen för erbjudandekoderna som du har uppdaterat.

Steg 9   Stäng fönstret Rapport om erbjudandekod.

Ta bort erbjudandekoder

Viktigt:

När du har tagit bort en erbjudandekod kan den inte längre användas.


       
Steg 1   Välj någon av följande navigeringsvägar beroende på vilken tjänst du vill konfigurera.
 • Konfiguration > Event Center > E-handel
 • Konfiguration > Training Center > E-handel
Steg 2   I avsnittet E-handelsrapporter väljer du Rapport om erbjudandekod.
Steg 3   Ange rapportens parametrar.
Tips      

Ange all information såsom datumintervall, erbjudandekod eller mottagare som du vet gäller för koden som du vill ta bort.

Steg 4   Välj Visa rapport.
Steg 5   Markera respektive kryssrutor för koderna som du vill ta bort.
Steg 6   Välj Ta bort erbjudandekoder.

Kolumnen Status uppdateras för att visa statusen Borttagen för alla koderna som du har tagit bort.

Steg 7   Stäng fönstret Rapport om erbjudandekod.

Ange din företagsinformation


    
Steg 1   Välj någon av följande navigeringsvägar beroende på vilken tjänst du vill konfigurera.
 • Konfiguration > Event Center > E-handel
 • Konfiguration > Training Center > E-handel
Steg 2   I fältet Handlares namn anger du namnet som du vill ska visas för ditt företag eller din organisation.
Steg 3   I fältet Supportinformation anger du en e-postadress eller ett telefonnummer som mötesdeltagare kan använda för att få support till betalningstransaktioner online.
Steg 4   Välj Uppdatera.

Anpassa betalningssidan

Du kan anpassa texten som visas i sidhuvudet och sidfoten på betalningssidan.


    
Steg 1   Välj någon av följande navigeringsvägar beroende på vilken tjänst du vill konfigurera.
 • Konfiguration > Event Center > E-handel
 • Konfiguration > Training Center > E-handel
Steg 2   I fältet Sidhuvud för kredit- eller betalkortsavsnitt anger du texten som du vill ska synas i sidhuvudet på betalningssidan.
Steg 3   I fältet Sidfot för kredit- eller betalkortsavsnitt anger du texten som du vill ska synas i sidfoten på betalningssidan.
Steg 4   Välj Uppdatera.

 


Attachments

  Outcomes