Het installatieprogramma voor de Remote Access Agent downloaden

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

  


       
Stap 1  De klant op de externe computer gaat naar uw WebEx-servicesite.
Stap 2  De klant selecteert op de navigatiebalk Assistentie > Ondersteuning.
Stap 3  Op de pagina Ondersteuning gaat de klant naar het gedeelte Downloads en selecteert de koppeling Installatieprogramma van Remote Access voor Windows downloaden.
Stap 4  De klant downloadt de wizard InstallShield voor WebEx Remote Access en voert deze uit.
Stap 5  De installatiewizard Remote Access wordt weergegeven. In deze installatiewizard geeft de klant de vereiste informatie en de gewenste opties op via de volgende deelvensters:
  • Accountgegevens: typ een computernaam en de URL voor uw WebEx-servicesite. Selecteer Volgende.

    Als u de Remote Access Agent installeert op een server waarop proxyserververificatie is ingeschakeld, detecteert de installatiewizard Remote Access automatisch de proxyserver. Er wordt vervolgens een dialoogvenster weergegeven waarin u de informatie met betrekking tot de proxyserver moet opgeven.

  • Opties: geef de opties op voor de computer die u extern wilt benaderen. Selecteer Volgende.

  • Toegang: selecteer de toepassingen die u op de externe computer wilt openen of selecteer het gehele bureaublad van de computer. Selecteer Volgende.

Stap 6  De klant klikt in het deelvenster Installatie voltooid op Voltooien om de installatie van de Remote Access Agent te voltooien.

De Remote Access Agent meldt de externe computer aan bij het Remote Access-netwerk.

Het pictogram WebEx Remote Access - Beschikbaar wordt weergegeven op de taakbalk van de externe computer.

De computer, die wordt aangeduid met het computerpictogram op de pagina Groepen, wordt weergegeven in de hoofdgroep.

De computer kan nu extern worden benaderd.


 


 

Attachments

    Outcomes