Konfigurera e-handel för Training Center

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

E-handel för Training Center

Om du aktiverar e-handelsalternativet för Training Center kan värdar kräva kortbetalning för åtkomst till deras schemalagda sessioner och publicerade inspelningar. Om du anger information för din onlinebetalningsleverantör kan du behandla kreditkortstransaktioner från din Training Center-webbplats.

Training Center har stöd för betalningstjänsterna PayPal Payflow Pro, PayPal Website Payments Pro (Storbritannien) och PayPal Express Checkout (USA och Kanada).


Tips


Om alternativ för E-handelsdeltagare är aktiverad för din webbplats, ser du alternativet e-handel i avsnittet Sidalternativ på sidan Training Center-webbplatsinställningar.


Ange din PayPal Payflow Pro-information

För att utföra denna procedur måste du ha den rätta informationen för PayPal-konfigurationen.


      
Steg 1  På navigeringsraden, välj Konfiguration > Training Center.
Steg 2  I avsnittet Sidalternativ markerar du kryssrutan E-handelsdeltagare.
Steg 3  Välj Inställningar.
Steg 4  Under Allmänna e-handelsparametrar väljer du Ange leverantörer.
Steg 5  Välj PayPal Payflow Pro från listan över leverantörer och ange sedan informationen som krävs.
Steg 6  Välj Uppdatera.

Konfigurationsobjekt: PayPal Payflow Pro

                                      

Fält

Beskrivning

Konfigurationsobjekt:

Partner-ID

Ange identifikationsnumret eller -namnet på din onlinebetaltjänst. För produktionsläge använder du det ID som din onlinebetaltjänst har tillhandahållit.

Handlares inloggnings-ID/leverantör

Ange identifikationsnumret för handlarens inloggning eller det namn som din webbplats använder för att logga in på betalningsservern.

Användar-ID

Ange användarens identifikationsnummer eller namn som din webbplats använder för att logga in på betalningsservern.

Lösenord

Ange lösenordet som din webbplats använder för att logga in på betalningsservern.

Välj typ av PayPal-konto:

Website Payments Pro

Välj för att kontrollera betalningar via PayPal Express Checkout Account Optional (ECAO) Payflow Pro-sidan. Fältet för att välja betal- eller kreditkort visas inte.

PayPal Payments Pro eller Website Payments Pro Payflow Edition

Välj för att aktivera fältet för kredit- eller betalkortsval, med alternativen Visa, MasterCard, AMEX och Discover, för användare.

Payflow Pro

Välj och aktivera fältet för kredit- eller betalkortsval, med alternativen Visa, MasterCard, AMEX och Discover, Diners Club och JCB, för användare.

Kryssrutan Express Checkout – Markera för att aktivera alternativet Express Checkout, vilket låter köpare att börja och avsluta betalningsprocessen på handlarens webbplats. Detta länkar till inloggningssidan för PayPal-konton.

Kreditkort/betalkort som stöds för din webbplats:

Kryssrutor för kort

Markera de kredit- och betalkort som din webbplats har stöd för. Beroende på valet Välj en PayPal-kontotyp kanske detta fält inte visas eller visar ett utbud av kortalternativ som beskrivet ovan.

Valutasymbol som visas på din webbplats:

Valutasymbol

Valutasymbol som visas på din webbplats. PayPal Payflow Pro har endast stöd för USD $ (US-dollar).

Ange din PayPal Express Checkout (Kanada)-information

För att utföra denna proceduren måste du ha den rätta informationen för PayPal Express Checkout-konfigurationen.


      
Steg 1  På navigeringsraden, välj Konfiguration > Training Center.
Steg 2  I avsnittet Sidalternativ markerar du kryssrutan E-handelsdeltagare.
Steg 3  Välj Inställningar.
Steg 4  Under Allmänna e-handelsparametrar väljer du Ange leverantörer.
Steg 5  Välj PayPal Express Checkout (Kanada) från listan över leverantörer och ange sedan informationen som krävs.
Steg 6  Välj Uppdatera.

Konfigurationsobjekt: PayPal Express Checkout (Kanada)

            

Fält

Beskrivning

E-postadress för PayPal-inloggning

Ange e-postadressen för att logga in på PayPal-kontot.

Ge API-behörighet till WebEx

Klicka på länken och följ anvisningar som visas. Detta krävs för att tillåta WebEx att göra transaktionen å dina vägnar.

Valutasymbol...

Välj Ändra för att ändra valutasymbolen som visas på din webbplats. PayPal Express Checkout (Kanada) har stöd för CAD C$ (kanadensiska dollar) som standardvaluta.

Ange din betalningsinformation för PayPal Express Checkout (USA)


      
Steg 1  På navigeringsraden, välj Konfiguration > Training Center.
Steg 2  I avsnittet Sidalternativ markerar du kryssrutan E-handelsdeltagare.
Steg 3  Välj Inställningar.
Steg 4  Under Allmänna e-handelsparametrar väljer du Ange leverantörer.
Steg 5  Välj PayPal Express Checkout (USA) från listan över leverantörer och ange sedan informationen som krävs.
Steg 6  Välj Uppdatera.

Konfigurationsobjekt: PayPal Express Checkout (USA)

            

Fält

Beskrivning

E-postadress för PayPal-inloggning

Ange e-postadressen för att logga in på PayPal-kontot.

Ge API-behörighet till WebEx

Klicka på länken och följ anvisningar som visas. Detta krävs för att tillåta WebEx att göra transaktionen å dina vägnar.

Valutasymbol...

Välj Ändra för att ange valutasymbolen som visas på din webbplats. PayPal Express Checkout (US) har stöd för USD $ (US-dollar) som standardvaluta.

Ange din betalningsinformation för PayPal Website Payments Pro (Storbritannien)


      
Steg 1  På navigeringsraden, välj Konfiguration > Training Center.
Steg 2  I avsnittet Sidalternativ markerar du kryssrutan E-handelsdeltagare.
Steg 3  Välj Inställningar.
Steg 4  Under Allmänna e-handelsparametrar väljer du Ange leverantörer.
Steg 5  Välj PayPal Website Payments Pro (Storbritannien) från listan över leverantörer och ange sedan informationen som krävs.
Steg 6  Välj Uppdatera.

Inställningar för PayPal Website Payments Pro (Storbritannien)

                                   

Fält

Beskrivning

Konfigurationsobjekt:

Partner-ID

Ange identifikationsnumret eller -namnet på din onlinebetaltjänst. För produktionsläge använder du det ID som din onlinebetaltjänst har tillhandahållit.

Handlares inloggnings-ID/leverantör

Ange identifikationsnumret för handlarens inloggning eller det namn som din webbplats använder för att logga in på betalningsservern.

Användar-ID

Ange användarens identifikationsnummer eller namn som din webbplats använder för att logga in på betalningsservern.

Lösenord

Ange lösenordet som din webbplats använder för att logga in på betalningsservern.

Välj typ av PayPal-konto:

Website Payments Pro

Välj för att kontrollera betalningar via PayPal Express Checkout Account Optional (ECAO) Payflow Pro-sidan. Fältet för att välja betal- eller kreditkort visas inte.

Website Payments Pro Payflow Edition

Välj för att aktivera urvalsfältet för kredit- eller betalkort med alternativen Visa/Debit/Electron och MasterCard tillgängliga för användarna.

Kreditkort/betalkort som stöds för din webbplats:

Kryssrutor för kort

Markera de kredit- och betalkort som din webbplats har stöd för. Beroende på valet Välj en PayPal-kontotyp kanske detta fält inte visas eller visar ett utbud av kortalternativ som beskrivet ovan.

Valutasymbol som visas på din webbplats:

Valutasymbol

Välj Ändra för att ange valutasymbolen som visas på din webbplats.

Växla mellan lägen test och produktion

När du konfigurerar alternativ för e-handel kan du aktivera ”;test”;-läget så att du kan testa och göra ändringar utan att behöva genomföra verkliga transaktioner. När e-handelskonfigurationen är klar kan du ändra läget till ”;produktion”; så att användare kan ta ut avgifter med de ändringar som du har testat.


     
Steg 1  På navigeringsraden, välj Konfiguration > Training Center.
Steg 2  I avsnittet Sidalternativ markerar du kryssrutan E-handelsdeltagare.
Steg 3  Välj Inställningar.
Steg 4  För Driftläge, välj Produktion eller Test.
Steg 5  Välj Uppdatera.

Lägga till och ta bort rabattkuponger


         
Steg 1  På navigeringsraden, välj Konfiguration > Training Center.
Steg 2  I avsnittet Sidalternativ markerar du kryssrutan E-handelsdeltagare.
Steg 3  Välj Inställningar.
Steg 4  I avsnittet Allmänna e-handelsparametrar, välj Aktivera eller Inaktivera kupongknapp.
Steg 5  För att skapa en kupong, se till att kupongen är aktiverad och klicka på knappen Kuponger.
Steg 6  För att ta bort en kupong, markera kryssrutan bredvid kupongnamnet och välj Ta bort kuponger.
Steg 7  För att skapa en ny kupong, välj Skapa kuponger.
Steg 8  Ange följande information på sidan Skapa kuponger.
 • Kupongens kodlängd: Ange längden för kupongens kod.

 • Företag eller individ: Ange namn på det företag eller den person som du vill skicka kupongen till.

 • E-post: Ange e-postadressen.

 • Antal kuponger: Ange antalet kuponger.

 • Pris (US-dollar): Ange det belopp som ska rabatteras (i US-dollar).

 • Upphör om: Ange det antal dagar som kupongen är giltig.

 • Huvudkuponger: Om du vill skapa huvudkuponger, markera Huvudkuponger.

Steg 9  Välj Skapa och stäng sidan Skapa kuponger.

Förläng datum för rabattkuponger


        
Steg 1  På navigeringsraden, välj Konfiguration > Training Center.
Steg 2  I avsnittet Sidalternativ markerar du kryssrutan E-handelsdeltagare.
Steg 3  Välj Inställningar.
Steg 4  I avsnittet Allmänna e-handelsparametrar, välj Aktivera eller Inaktivera kupongknapp.
Steg 5  För att förlänga ett kupongdatum ska du se till att kupongen är aktiverad och klicka på knappen Kuponger.
Steg 6  Markera kryssrutan bredvid namnet på kupongen om du vill förlänga och välj Förläng kupongdatum.
Steg 7  Ange antalet dagar, från det aktuella datumet, som du vill förlänga kupongen.
Steg 8  Välj Uppdatera och stäng sidan Förläng kupongdatum.

Ange din företagsinformation


     
Steg 1  På navigeringsraden, välj Konfiguration > Training Center.
Steg 2  I avsnittet Sidalternativ markerar du kryssrutan E-handelsdeltagare.
Steg 3  Välj Inställningar.
Steg 4  I avsnittet Allmänna e-handelsparametrar:
 • I Handelsnamn anger du namnet som du vill ska visas för ditt företag eller din organisation.

 • För Supportinformation, ange en e-postadress eller ett telefonnummer som du vill att deltagaren ska använda för att få support med betalningstransaktioner online.

Steg 5  Bläddra till slutet av sidan och välj Uppdatera.

Anpassa Kreditkortssidan

Värdar kan schemalägga sessioner eller publicera inspelningar på din webbplats, vilket kräver betalning för åtkomst. Mötesdeltagare tillhandahåller sin kreditkortsinformation på sidan Kreditkort. Du kan ändra texten för sidhuvud och sidfot för denna sida.

Till exempel kan du placera ytterligare information eller anvisningar i sidhuvudet eller så kan du ange villkor i sidfoten.


     
Steg 1  På navigeringsraden, välj Konfiguration > Training Center.
Steg 2  I avsnittet Webbplatsalternativ markerar du kryssrutan E-handelsdeltagare.
Steg 3  Välj Inställningar.
Steg 4  I avsnittet Anpassa text för sidan deltagarbetalning kan du ändra eller lägga till text till sidhuvudet (överst) eller sidfoten (underst) på sidan.
Steg 5  Välj Uppdatera.

Ange e-postalternativ för Training Center


    
Steg 1  På navigeringsraden, välj Konfiguration > Training Center.
Steg 2  Under Standardalternativ, Standardalternativ för e-post, väljer du de e-postmeddelanden som du vill skicka.
Steg 3  Om du vill att WebEx ska skicka ut e-postmeddelanden innan sessionen börjar kan du, under Påminnelse, ange till vilka (deltagare, värdar eller både och) och hur lång tid innan sessionen börjar du vill att meddelandena ska skickas.
Steg 4  Välj Uppdatera webbplatsinställningar.


Attachments

  Outcomes