Administrer Efterlad meddelelse-formularer

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Oversigt over formularer til at efterlade besked

WebACD viser formularen til at efterlade en besked til kunder i en kø:
 • Når køen er lukket (efter lukketid)

 • Når ingen er til rådighed til at overvåge og håndtere anmodninger i køen

 • Når en anmodning udløber

WebACD tilbyder en standard formular, som du kan opdatere eller redigere. Denne formular er altid til rådighed og tildeles automatisk til enhver kø, som du ikke har tildelt en formular til.

WebACD kræver, at kunden opgiver sit fornavn, efternavn og e-mailadresse. Du har muligvis allerede disse (og andre oplysninger) om en kunde gemt i en profil. Hvis du kan levere disse oplysninger om kunden i den HTML-fil, som du sender til serveren, behøver du ikke at vise disse felter og kræve, at kunden udfylder dem. Lever de korrekte parametre til WebACD.

Opret en ny Efterlad meddelelse formular


      
Trin 1  På navigationsbjælken skal du vælge Konfiguration > WebACD > Efterlad meddelelsesformular.
Trin 2  Vælg Opret ny formular.
Trin 3  I feltet Navn på formular skal du indtaste et navn på den nye formular.
Trin 4  Marker felterne, der skal vises på formularen og marker derefter de obligatoriske felter på formularen.
Trin 5  (Valgfri) Hvis du vil tilføje et nyt felt, skal du vælge Tilføj nyt.
Trin 6  (Valgfri) Hvis du vil ændre rækkefølgen, med hvilken felterne vises i formularen, skal du vælge Skift rækkefølge.

Tilføj nye felter til formularen Efterlad meddelelse

Du kan tilpasse formularen Efterlad meddelelse for at opfange præcis de oplysninger, du har brug for. Du kan få kunder til at give oplysninger om problemet eller de problemstillinger, der findes på dit produkt eller din tjenesteydelse. Du kan dirigere meddelelsesformularer til den person, der er bedst rustet til at tage opkaldet.


    
Trin 1  På navigationsbjælken skal du vælge Konfiguration > WebACD > Efterlad meddelelsesformular.
Trin 2  I kolonnen Navn på formular skal du vælge linket til den formular, du vil opdatere.
Trin 3  Tilføj et eller flere nye felter.

Du kan tilføje nye felter i form af

 • Tekstfelter

 • Markeringsfelter

 • Indstillingsknapper

 • Rullegardinmenuer

Trin 4  Vælg Gem.

Omarranger felter på formularen Efterlad meddelelse


      
Trin 1  På navigationsbjælken skal du vælge Konfiguration > WebACD > Efterlad meddelelsesformular.
Trin 2  I kolonnen Navn på formular skal du vælge linket til den formular, du vil opdatere.
Trin 3  Vælg Skift rækkefølge.
Trin 4  På siden Skift rækkefølge skal du vælge et felt, som du vil flytte.
Trin 5  Brug piletasterne til at flytte feltet op eller ned.
Trin 6  Vælg Gem.

Opret valgmuligheder for ny formularside

                        

Valgmulighed

Beskrivelse

Navn på formularen

Indtast eller rediger navnet på formularen

Afkrydsningsfelt

Marker afkrydsningsfeltet for at vise feltet på formularen.

R (Obligatorisk)

Marker afkrydsningsfeltet for at kræve, at feltet udfyldes på formularen.

Felter

Indtast følgende obligatoriske oplysninger:

 • Fornavn

 • Efternavn

 • E-mailadresse

 • Telefonnummer

Knappen Tilføj ny

Vælg for at åbne en side, hvor du kan føje nye felter til formularen.

Knappen Skift rækkefølge

Vælg for at ændre felternes rækkefølge på formularen.

Gem-knap

Vælg for at gemme formularen.

Valgmuligheder på siden Rediger formular

                        

Valgmulighed

Beskrivelse

Navn på formularen

Indtast eller rediger navnet på formularen

Afkrydsningsfelt

Marker afkrydsningsfeltet for at vise feltet på formularen.

R (Obligatorisk)

Marker afkrydsningsfeltet for at kræve, at feltet udfyldes på formularen.

Felter

Indtast følgende obligatoriske oplysninger:

 • Fornavn

 • Efternavn

 • E-mailadresse

 • Telefonnummer

Knappen Tilføj ny

Vælg for at åbne en side, hvor du kan føje nye felter til formularen.

Knappen Skift rækkefølge

Vælg for at ændre felternes rækkefølge på formularen.

Gem-knap

Vælg for at gemme formularen.

Ændr valgmuligheder for rækkefølge

               

Valgmulighed

Beskrivelse

Formularfelter

Marker det felt, du vil flytte.

Pil op

Flyt det markerede felt op på formularen.

Pil ned

Flyt det markerede felt ned på formularen.

Gem-knap

Vælg for at gemme rækkefølgen.

Valgmuligheder for tekstfelter

Kunderne indtaster en frihåndsbeskrivelse af problemet eller spørgsmålet, der bekymrer dem.

                     

Valgmulighed

Beskrivelse

Enkelt linje

Vælg for at tildele en linje til kunderne, hvor de kan indtaste oplysningerne.

Flere linjer

Vælg for at tildele mere end en linje til kunderne, hvor de kan indtaste oplysningerne.

Tekstfeltmærkat

Indtast en sætning, der præsenterer tekstfeltet. 
Eksempel: Du vil have kunderne til at skrive tjenesteydelsen eller produktet, de kontakter dig om. Indtast denne tekst som mærkaten: Skriv navnet på produktet, du har brug for hjælp med.

Bredde

Indtast antallet af tegn, kunder kan indtaste i tekstfeltet.

Højde

Indtast antallet af linjer med tekst, som kunderne kan indtaste i tekstfeltet.

Gem-knap

Vælg for at gemme valgmuligheden.

Valgmuligheder for afkrydsningsfelter

Kunder vælger en eller flere afkrydsningsfelter i listen over felter, som du opsætter her.

               

Valgmulighed

Beskrivelse

Gruppemærkat

Indtast en sætning, der beskriver listen over afkrydsningsfelter
 Eksempel: Du vil have kunderne til at skrive tjenesteydelsen eller produktet, de kontakter dig om. Indtast denne tekst som mærkaten: Skriv navnet på produktet, du har brug for hjælp med.

Afkrydsningsfelt

For hvert afkrydsningsfelt, du vil tilføje, skal du skrive en beskrivelse og vælge, om du vil markere dette afkrydsningsfelt til at være forudindstillet som valgt (markeret) eller ryddet (tomt).

Tilføj yderligere afkrydsningsfelter

Hvis du inkluderer mere end ni afkrydsningsfelter på indtastningsskemaet, skal du vælge, hvor mange flere afkrydsningsfelter du har brug for.

Gem-knap

Vælg for at gemme valgmuligheden.

Valgmuligheder for knappen Valgmulighed

Kunderne vælger en valgmulighed på listen over valgmuligheder, du opsætter her.

                  

Valgmulighed

Beskrivelse

Gruppemærkat

Indtast en sætning, der beskriver listen over valgmuligheder
 Eksempel: Du vil have kunderne til at skrive tjenesteydelsen eller produktet, de kontakter dig om. Indtast denne tekst som mærkaten: Skriv navnet på produktet, du har brug for hjælp med.

Standard valg

Vælg en valgmulighed som forudindstillingen.

Valg

Du skal skrive en beskrivelse for hver valgmulighed, du vil tilføje.

Tilføj yderligere valg

Hvis du skal inkludere mere end ni valgmuligheder på indtastningsskemaet, skal du vælge, hvor mange flere valgmuligheder du har brug for.

Gem-knap

Vælg for at gemme valgmuligheden.

Valgmuligheder for rullegardinmenu

Kunderne skal vælge ét element i rullegardinmenuen, som du opsætter her

                  

Valgmulighed

Beskrivelse

Gruppemærkat

Indtast en sætning, der beskriver punkterne i rullegardinmenuen. 
Eksempel: Du vil have kunderne til at skrive tjenesteydelsen eller produktet, de kontakter dig om. Indtast denne tekst som mærkaten: Skriv navnet på produktet, du har brug for hjælp med.

Standard valg

Vælg et listepunkt som det forudindstillede.

Valg

Du skal skrive en beskrivelse for hvert listepunkt, du vil tilføje

Tilføj yderligere valg

Hvis du skal inkludere mere end ni valgmuligheder på indtastningsskemaet, skal du vælge, hvor mange flere valgmuligheder du har brug for.

Gem-knap

Vælg for at gemme valgmuligheden.

Tildel en Efterlad meddelelse-formular til en kø


     
Trin 1  På navigationsbjælken skal du vælge Konfiguration > WebACD > Efterlad meddelelsesformular.
Trin 2  Vælg fanen Tildeling.
Trin 3  I kolonnen Køens navn skal du finde den kø, du vil opdatere.
Trin 4  Fra rullegardinmenuen Efterlad meddelelse formular skal du vælge den formular, du vil tildele til køen.
Trin 5  Vælg Gem.


Attachments

  Outcomes