Konfigurer Remote Support

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Indstil valgmuligheder for download af Remote Support

For at bruge Remote Support skal dine brugere downloade, installere og konfigurere WebEx-supportadministrator. Som standard installeres og opdateres den automatisk, når brugere tilgår Remote Support, men du kan få brugere til manuelt at downloade og køre installeringsprogrammet, når det er nødvendigt.

Du kan vælge at få brugere til at anvende ActiveX eller Java til at downloade Remote Support-klienten. Hvis du vælger:

 • Java: Kører Remote Support i en selvstændig klient.

 • Active X: Kører Remote Support i en webbrowser, men du kan også tillade brugerne at downloade og bruge en Active X-baseret enkeltvis klient.

 • Midlertidig mappeløsning (TFS): Brug denne valgmulighed, hvis din virksomhed ikke tillader download via ActiveX og Java


    
Trin 1  Vælg Konfiguration > Support Center > Valgmuligheder.
Trin 2  I afsnittet CSR-præferencer skal du vælge en af følgende:
 • ActiveX

 • Java-klient

 • Midlertidig mappeløsning (TFS)

Trin 3  Hvis du har valgt Active X og ønsker at aktivere den enkeltvise klient, skal du vælge Enkeltvis klient.
Trin 4  Vælg Opdater.

Tillad kunder at vælge agenter


    
Trin 1  Vælg Konfiguration > Support Center > Valgmuligheder.
Trin 2  I afsnittet Kundepræferencer vælg Tillad kunder at deltage i en session ved at vælge fra en liste over tilgængelige agenter.
Trin 3  Angiv, om agenter skal angives med deres fornavne eller deres fulde navne.
Trin 4  Vælg Opdater.

Konfigurer video-feed for Remote Support

Opsæt denne funktion, så agenter kan tillade kunder at sende live video-feeds under deres chatsessioner.


Trin 1  Vælg Konfiguration > Support Center > Valgmuligheder.
Trin 2  I afsnittet Kundepræferencer marker afkrydsningsfeltet Tillad kunde at sende video-feed fra webcam.

Brugertilpas vinduet Remote Support-session

Du kan brugertilpasse Remote Support sessionsvinduet (instrumentpanelet), som kunder bruger til at indtaste meddelelser. Du kan ændre formularerne til enhver farve, skrifttype og grafik, du ønsker, ændre ordlyden af statusmeddelelser eller tilføje et foto.


         
Trin 1  Vælg Konfiguration > Support Center > Branding.
Trin 2  Vælg Opret en ny stil.
Trin 3  Indtast et navn for denne nye stil.

Du kan indtaste op til 40 tegn; brug ikke nogen af følgende tegn i navnet:
% # ^ { } / \ * ? : | " @.

Trin 4  For at ændre billeder, som vises i vinduet, skal du vælge fanen Billeder.
Trin 5  Hvis du vil ændre sidehovedet, skal du vælge fanen Sidehoved.
Trin 6  For at ændre de statusmeddelelser, der vises i instrumentpanelet, skal du vælge fanen Meddelelser og ændre teksten i feltet Tekstmeddelelse.
Trin 7  For at ændre de skrifttyper og farver der bruges, skal du vælge fanen Skrifttyper og farver.
Trin 8  Vælg Forvisning for at se resultaterne.
Trin 9  Vælg Gem.

Faner for Ny typografi

Fanen Billeder

            

For at ændre ...

Gør dette ...

WebEx-logoet

Marker feltet ved siden af WebEx-logoet.

Kundeservicerepræsentantens foto

Marker afkrydsningsfeltet ved siden af Agentfoto. Det foto, kundeservicerepræsentanten har gemt på siden Min profil, vises, når denne valgmulighed er valgt.

Et generisk foto

Marker afkrydsningsfeltet ved siden af Generisk foto. Det foto, kundeservicerepræsentanten har gemt på siden Min profil, vises, når denne valgmulighed er valgt. For at overføre et andet foto fra din computer skal du i afsnittet CSR-foto vælge Søg, vælge et foto og derefter vælge Overfør fil.

Bemærk   

Det foto, du overfører, bør ikke være større end 130 x 130 pixel.

Fanen Sidehoved

                  

For at ændre ...

Gør dette ...

Sidehovedets titel

I Sidehovedets titel skal du indtaste det navn (op til 50 tegn), som du vil vise i vinduets sidehovedområde.

Tip Se Trin 9 for at ændre tekstens farve.

Sidehovedets højde

I Sidehovedets højde skal du indtaste det ønskede antal pixel.

Sidehovedets type

I Sidehovedets type skal du vælge Standard eller Brugertilpasset. Hvis du vælger Brugertilpasset, skal du indtaste din HTML-kode i feltet og vælge Overfør nye billeder i feltet brugertilpassede billeder.

Sidehovedets billede

Vælg ikonet Overfør for at overføre et billede.

Sidehovedet ved hjælp af din egen HTML og billeder

I Sidehoved type vælg Brugertilpasset, og derefter skal du:

Indtast HTML-koden i feltet.

Vælg Overfør nye billeder for at overføre alle billeder, der henvises til fra din HTML.

Fanen Skrifttyper og farver

                        

For at ændre ...

Gør dette ...

Sidehovedets baggrundsfarve

I Sidehoved baggrundsfarve skal du indtaste farvehexadecimalværdien eller vælge farveboksen og vælge en farve fra paletten.

Sidehovedets kantfarve

I Sidehovedets kantfarve skal du indtaste farvehexadecimalværdien eller vælge farveboksen og vælge en farve fra paletten.

Sidehoved kantbredde

I Kantbredde skal du indtaste bredden på linjen, der omgiver sidehovedet (indtast "0" for ingen kant).

Sidehovedets titelfarve

I Sidehovedets titelfarve skal du indtaste farvehexadecimalværdien eller vælge farveboksen og vælge en farve fra paletten.

Sidehoved skrifttype

I Skrifttype skal du indtaste HTML-koden for at angive standard og alternativ skrifttype, tykkelse og størrelse. For eksempel:

skrifttype-familie: verdana; skrifttype-størrelse: 12px; skrifttype-tykkelse: fed; udfyldning-højre: 12px; udfyldning-top: 12px;

Baggrundsfarve

I Baggrundsfarve (instrumentpanel) og Baggrundsfarve (hjemmeside) skal du angive farven, du vil bruge til instrumentpanelet og hjemmesiden; indtast en hexadecimalværdi eller vælg farveboksen og vælg en farve fra paletten.

Tekstfarver

I Tekstfarve (instrumentpanel) og Tekstfarve (hjemmeside) skal du angive farven, du vil bruge til instrumentpanelet og hjemmesiden; indtast en hexadecimalværdi eller vælg farveboksen og vælg en farve fra paletten.

Angiv valgmuligheder for deling af CSR-applikationer

Du kan tilsidesætte disse valgmuligheder for individuelle supportrepræsentanter ved at redigere deres brugerkonti.


     
Trin 1  Vælg Konfiguration > Support Center > Valgmuligheder.
Trin 2  I afsnittet CSR-præferencer skal du vælge linket CSR Dash Customization.
Trin 3  For at angive, hvordan delte applikationer vises, skal du vælge en af følgende:
 • Fuld skærm - skaler for at tilpasse: Vises i fuldskærmsvisning

 • Fuld skærm: Brug hele den tilgængelige plads til at vise delt applikation eller desktoppe.

 • Vindue - skaler for at tilpasse: Udvid for at udfylde vinduet.

 • Vindue: Angiver, at en delt applikation eller desktop vises i et vindue på supportrepræsentantens eller kundens skærm. Dog udvides størrelsen af applikationen eller desktoppen ikke til at udfylde vinduet.

Trin 4  For at angive kvaliteten af den farve, der bruges til at vise delte applikationer, skal du vælge en af følgende:
 • 256 farver: Angiver, at en delt applikation eller desktop vises med 256 farver i visningsprogrammet eller på supportrepræsentantens eller kundens skærm. Denne valgmulighed kræver mindre båndbredde til deling af applikationer eller desktoppe end valgmuligheden Mange farver. Denne valgmulighed er derfor nyttig, hvis en kunde anvender en opkaldsforbindelse som tilslutning til supportsessionen.

  Bemærk   

  Hvis denne valgmulighed er valgt, skal du vælge visningstilstanden Skærm-sampling som standardtilstand for dit websted.

 • En supportrepræsentant kan ændre visningstilstanden under en supportsession ved at vælge fanen Session på CSR-instrumentpanelet og derefter vælge Sessionsvalgmuligheder.

 • Mange farver (16 bit): Angiver, at en delt applikation eller desktop vises med 16-bit farver i visningsprogrammet eller på supportrepræsentantens eller kundens skærm. Denne valgmulighed kræver mere båndbredde end valgmuligheden 256 farver, men giver bedre billedkvalitet.

Trin 5  Vælg Gem.

Deling af dokumenter og webindhold

Du kan angive, hvordan der deles dokumenter og webindhold under dine supportsessioner:

 • Dokumentdeling: brugere kan se dine forskellige dokumenter (præsentation, undervisning og mødeuddelingskopier).

 • Deling af webindhold: brugere kan se dit indhold (lyd og video).

 • Ekstern udskrivning: du kan udskrive et dokument, der er placeret på en brugers computer på din lokale printer.

Ekstern udskrivning er ikke tilgængelig med deling af webindhold og dokumenter.


    
Trin 1  Vælg Konfiguration > Support Center > Valgmuligheder.
Trin 2  I afsnittet CSR-præferencer skal du vælge linket CSR Dash Customization.
Trin 3  For at angive indholdsdeling skal du vælge mellem følgende:
 • Deling af webindhold: Marker dette afkrydsningsfelt for at dele webindhold. Når denne valgmulighed markeres, fjernes markeringen fra "Ekstern udskrivning". Standardværdien er aktiveret.

 • Dokumentdeling: Marker dette afkrydsningsfelt for at dele dokumenter og præsentationer. Når denne valgmulighed markeres, fjernes markeringen fra "Ekstern udskrivning". Standardværdien er aktiveret.

 • Ekstern udskrivning: Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive dokumentationen fra brugerens computer på din printer. Når denne valgmulighed markeres, fjernes markeringen fra valgmulighederne "Dokumentdeling" og "Deling af webindhold". Standardværdien er deaktiveret.

Trin 4  Vælg Gem.

Optag automatisk CSR-sessioner

Når sessioner slutter, gemmer Remote Support optagelsen på en placering, du angiver, og med sessionsnummeret angivet i filnavnet: SessionNumber.wrf.

Hvis du aktiverer denne valgmulighed, kan kundeservicerepræsentanter ikke starte WebEx-optager manuelt under supportsessioner.


      
Trin 1  Vælg Konfiguration > Support Center > Valgmuligheder.
Trin 2  Under CSR-præferencer vælg linket CSR-streg brugertilpasning.
Trin 3  Marker Gennemtving optagelse automatisk, når mødet starter, for automatisk at begynde optagelse, når et møde begynder.
Trin 4  Vælg Netværksbaseret optagelse (NBR), eller Gem optagelse på lokal computer.
Trin 5  Angiv placering for at gemme sessionsoptagelser.
Trin 6  Vælg Gem.

Tillad kontekstafhængige skift ifm. chat

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den er klargjort på dit websted. Standardindstillingen er slukket.

For Remote Support-sessioner med kun to deltagere (vært og mødedeltager) kan du aktivere indstillingen, der indtaster det specifikke navn på den deltager, der modtager en chat:

 • Mærkaten Send til skifter fra "Alle deltagere" til det specifikke navn på vært eller mødedeltager.

 • Sendte chatmeddelelser kommer efter "...til [deltager_navn]" i stedet for "...til alle deltagere."


    
Trin 1  Vælg Konfiguration > Support Center > Valgmuligheder.
Trin 2  Under CSR-præferencer vælg linket CSR-streg brugertilpasning.
Trin 3  Marker Tillad kontekstafhængige skift ifm. chat for at erstatte "Alle deltagere" med det virkelige navn på den deltager, der modtager chatten.
Trin 4  Vælg Gem.

Afslut automatisk inaktive sessioner

Hvis en supportrepræsentant er inaktiv over en bestemt periode under en session, kan Remote Support automatisk afslutte sessionen. Før sessionen afsluttes, kan Remote Support advare CSR om, at sessionen afsluttes automatisk, medmindre CSR beder om, at sessionen fortsættes.


     
Trin 1  Vælg Konfiguration > Support Center > Valgmuligheder.
Trin 2  I afsnittet CSR-præferencer vælg CSR-streg brugertilpasning.
Trin 3  I afsnittet Funktioner vælg Advar agenten, hvis supportsessionen er inaktiv i mere end, og indtast antallet af minutter, du skal vente, før sessionen afsluttes.
Trin 4  For at afslutte sessionen, hvis CSR ikke svarer, skal du vælge Afslut automatisk session, hvis en agent ikke svarer på en meddelelse efter , og indtast derefter, hvor mange minutter der skal ventes.
Trin 5  Vælg Gem.

Brugertilpas vejledninger for kundesupportrepræsentanter

Remote Support indeholder vejledninger, som en supportrepræsentant kan følge for at hjælpe en kunde med at deltage i en supportsession og bruge valgmuligheder for support. Kundeservicerepræsentanter kan tilgå disse vejledninger ved at vælge linket Vejledninger på CSR-instrumentpanelet.

Du kan forberede din almindelige tekst eller HTML-formaterede vejledning i et andet program og derefter kopiere og indsætte dem i feltet på denne side.


      
Trin 1  Vælg Konfiguration > Support Center > Valgmuligheder.
Trin 2  I afsnittet CSR-præferencer vælg CSR-streg brugertilpasning.
Trin 3  I afsnittet Vejledninger vælg Brugertilpassede vejledninger.
Trin 4  Vælg en af følgende:
 • Almindelig tekst: Vejledningen er ikke formateret. Du kan indtaste op til 2000 tegn.

 • HTML: Du kan formatere vejledningen for at tilføje nummererede lister og punkter, justere teksten, tilføje vandrette linjer, baggrunde og enhver mulig formatering med HTML-kodning. Du kan indtaste op til 4000 tegn.

 • Standardvejledninger inkluderer variablen %SessionID%, som Remote Support erstatter automatisk med supportsessionsnummeret. Hvis du fjerner denne variabel fra meddelelsen, skal brugerne indtaste sessions-id, før de kan deltage i en session. Vi anbefaler derfor, at du medtager denne variabel i din brugertilpassede vejledning.

Trin 5  Indtast dine vejledninger i feltet.
Trin 6  Vælg Gem.


Attachments

  Outcomes