Konfigurera Remote Support

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

Ange hämtningsalternativ för Remote Support

För att använda Remote Support måste dina användare hämta, installera och konfigurera WebEx-supporthanterare. Som standard installeras den automatiskt när användarna går till Remote Support, men du kan låta användarna manuellt hämta och köra installationsprogrammet vid behov.

Du kan välja att låta användarna använda ActiveX eller Java för att hämta klienten för Remote Support. Om du väljer:

 • Java: Remote Support körs som en fristående klient.

 • Active X: Remote Support körs i en webbläsare men du kan också tillåta användarna att hämta och använda en fristående Active X-klient.

 • Temporär mapplösning (TFS): Använd detta alternativ om ditt företag inte tillåter hämtning av ActiveX eller Java


    
Steg 1  Välj Konfiguration > Support Center > Alternativ.
Steg 2  I avsnittet Inställningar för kundtjänstrepresentant väljer du en av följande:
 • ActiveX

 • Java-klient

 • Temporär mapplösning (TFS)

Steg 3  Om du har valt ActiveX och vill aktivera den fristående klienten väljer du Fristående klient.
Steg 4  Välj Uppdatera.

Tillåt kunder att välja agenter


    
Steg 1  Välj Konfiguration > Support Center > Alternativ.
Steg 2  I avsnittet Kundinställningar väljer du Tillåt kunder att delta i en session genom att välja från en lista över tillgängliga agenter.
Steg 3  Anger om du vill att agenten ska listas med deras förnamn eller deras fullständiga namn.
Steg 4  Välj Uppdatera.

Konfigurera videoflödet för Remote Support

Installera denna funktion så att agenten kan tillåta kunder att skicka videoflöden live under deras chattsessioner.


Steg 1  Välj Konfiguration > Support Center > Alternativ.
Steg 2  Markera kryssrutan Tillåt kunder att skicka videoflöde från webbkamera i avsnittet Kundinställningar.

Anpassa fönstret för Remote Support-sessionen

Du kan anpassa Remote Support-sessionsfönstret (instrumentpanelen) som kunder använder för att ange meddelanden. Du kan ändra formuläret till alla färger, teckensnitt och grafik som du önskar, ändra ordalydelsen i statusmeddelanden och lägga till en bild.


         
Steg 1  Välj Konfiguration > Support Center > Märkning.
Steg 2  Välj Skapa ny stil.
Steg 3  Ange en namn på denna nya stil.

Du kan ange upp till 40 tecken. Använd inte några av följande tecken i namnet:
% # ^ { } / \ * ? : | " @.

Steg 4  För att ändra bilden som visas i fönstret, välj Bild-fliken.
Steg 5  För att ändra sidhuvudet, välj Sidhuvud-fliken.
Steg 6  För att ändra statusmeddelandet som visas i instrumentpanel, välj Meddelanden-fliken och ändra texten i rutan Textmeddelande.
Steg 7  För att ändra använda typsnitt och färger, välj Typsnitt och färg-fliken.
Steg 8  Välj Förhandsgranska för att se resultaten.
Steg 9  Välj Spara.

Flikar för ny stil

Bildflik

            

För att ändra ...

Göra följande ...

WebEx-logotypen

Kryssruta bredvid WebEx-logotypen.

Bild på kundtjänstrepresentant

Markera rutan bredvid Agentbild. Bilden som kundtjänstrepresentanten har sparat i Min Profil visas när detta alternativt är valt.

En allmän bild

Markera rutan bredvid Allmän bild. Bilden som kundtjänstrepresentanten har sparat i Min Profil visas när detta alternativt är valt. För att överföra en annan bild från din dator, välj Bläddra i avsnittet Bild på kundtjänstrepresentant, välj en och sedan Överför fil.

Observera   

Bilden du överför får inte vara större än 130 x 130 pixlar.

Sidhuvudets flik

                  

För att ändra ...

Göra följande ...

Sidhuvudets titel

I Sidhuvudets titel anger du namnet (upp till 50 tecken) som du vill ska visas i fönstrets sidhuvud.

Tips Se steg 9 om du vill ändra textfärgen.

Sidhuvudets höjd

I Sidhuvudets höjd anger du önskat antal pixlar.

Sidhuvudets typ

Under sidohuvudets typ väljer du Standard eller Anpassad. Om du väljer Anpassad anger du HTML-koden i rutan och väljer Överför nya bilder i rutan Anpassad bild.

Sidhuvudets bild

Välj ikonen Överför för att överföra en bild.

Sidhuvudet använder html och bilder som du har angivit

Vid Typ för sidhuvud, välj Anpassa och sedan:

Ange html-koden i rutan.

Välj Överför nya bilder för att överföra alla bilder som hänvisas till i din HTML.

Fliken typsnitt och färg

                        

För att ändra ...

Göra följande ...

Sidhuvudets bakgrundsfärg

I Sidhuvudets bakgrundsfärg, ange det hexadecimala värdet för färgen eller välj färgrutan och välj en från paletten.

Sidhuvudets kantfärg

I Sidhuvudets kantfärg, ange det hexadecimala värdet för färgen eller välj färgrutan och välj en från paletten.

Sidhuvudets kantbredd

I Kantbredd anger du bredden på den linje som omger sidhuvudet (skriv ”;0”; om du inte vill ha någon kant).

Sidhuvudets titelfärg

I Sidhuvudets titelfärg, ange det hexadecimala värdet för färgen eller välj färgrutan och välj en från paletten.

Sidhuvudets typsnitt

I Typsnitt, ange HTML-koden för att ange standardtypsnittet och alternativa typsnittet, format och storlek. Till exempel:

font-family: verdana; font-size: 12px; font-weight: bold; padding-right: 12px; padding-top: 12px;

Bakgrundsfärg

I Bakgrundsfärger (instrumentpanel) och Bakgrundsfärger (webbsida) anger färgen att använda för instrumentpanelen och webbsidan. Ange färgen att använda för instrumentpanelen och webbsidan. Ange ett hexadecimalt färgvärde i färgrutan eller välj en färg från paletten.

Textfärg

I Textfärg (instrumentpanel) och Textfärg (webbsida), ange färgen att använda för instrumentpanelen och webbsidan. Ange färgen att använda för instrumentpanelen och webbsidan. Ange ett hexadecimalt färgvärde i färgrutan eller välj en färg från paletten.

Ange Alternativ för delning av program för kundtjänstrepresentant

Du kan åsidosätta dessa alternativ för individuella supportrepresentanter genom att redigera deras användarkonton.


     
Steg 1  Välj Konfiguration > Support Center > Alternativ.
Steg 2  Under Inställningar för kundtjänstrepresentant väljer du länken Anpassning av instrumentpanel för kundtjänstrepresentant.
Steg 3  För att ange hur delade program ska visas väljer du något av följande:
 • Helskärm – anpassa: Visas i helskärmsvy

 • Helskärm: Använd allt tillgängligt utrymme för att visa delade program och skrivbord.

 • Fönster – anpassa: Expandera för att fylla fönstret.

 • Fönster: Anger att ett delat program eller ett delat skrivbord visas i fönstret på supportrepresentantens eller kundens skärm. Men storleken på programmet eller skrivbordet expanderar inte för att fylla fönstret.

Steg 4  För att ange färgkvaliteten som används vid visning av delade program ska du välja något av följande:
 • 256 färger: Anger att ett delat program eller skrivbord visas med 256 färger i visaren eller på supportrepresentantens eller kundens skärm. Detta alternativ kräver mindre bandbredd för delade program eller skrivbord än vad alternativet Färg med hög intensitet gör. Följaktligen är detta ett bra alternativ om kunden deltar i en supportsession via telefonuppkoppling.

  Observera   

  Om detta alternativ är valt väljer du visningsläget Skärmsampling som standardläget för din webbplats.

 • En supportrepresentant kan ändra visningsläget under en supportsession genom att välja fliken Session på Instrumentpanelen för kundtjänstrepresentant och sedan Sessionsalternativ.

 • Färg med hög intensitet (16 bitar): Anger att ett delat program eller skrivbord visas med ett färgdjup på 16 bitar i visaren eller på supportrepresentantens eller kundens skärm. Detta alternativ kräver högre bandbredd än alternativet 256 färger men ger bättre bildkvalitet

Steg 5  Välj Spara.

Dokument- och webbinnehållsdelning

Du kan ange hur dokument och webbinnehåll ska delas under dina supportsessioner:

 • Dokumentdelning: användare kan visa dina (presentationer, utbildning och mötesutdelningar) dokument.

 • Webbinnehållsdelning: användare kan visa ditt (ljud och video) innehåll.

 • Fjärrutskrift: du kan skriva ut ett dokument som finns på en användardator på din lokala skrivare.

Fjärrutskrift är inte tillgängligt med webb- och dokumentdelning.


    
Steg 1  Välj Konfiguration > Support Center > Alternativ.
Steg 2  Under Inställningar för kundtjänstrepresentant väljer du länken Anpassning av instrumentpanel för kundtjänstrepresentant.
Steg 3  För att ange delning av innehåll väljer du från följande:
 • Webbinnehållsdelning: Markera denna kryssruta för att dela webbinnehåll. Genom att välja detta alternativ avmarkeras alternativet ”;Fjärrutskrift”;. Standardvärdet är aktiverat.

 • Dokumentdelning: Markera denna kryssruta för att dela dokument och presentationer. Genom att välja detta alternativ avmarkeras alternativet ”;Fjärrutskrift”;. Standardvärdet är aktiverat.

 • Fjärrutskrift: Markera denna kryssruta för att skriva ut dokument från användarens dator på din skrivare. Genom att välja detta alternativ avmarkeras alternativen ”;Dokumentdelning”; och ”;Webbinnehållsdelning”;. Standardvärdet är avaktiverat.

Steg 4  Välj Spara.

Spela automatiskt in sessioner för kundtjänstrepresentant

När sessionen avslutas, sparar Remote Support inspelningen på en plats som du har angett och med sessionsnumret som anges i filnamnet: SessionNumber.wrf.

Om du aktiverar detta alternativ kan kundtjänstpersonalen inte manuellt starta WebEx-inspelaren under supportsessioner.


      
Steg 1  Välj Konfiguration > Support Center > Alternativ.
Steg 2  Under Inställningar för kundtjänstrepresentant väljer du länken Anpassning av Instrumentpanel för kundtjänstrepresentant.
Steg 3  Markera Påbörja inspelning automatiskt när möte startar för att automatiskt börja spela in när ett möte påbörjas.
Steg 4  Välj Nätverksbaserad inspelning (NBR) eller Spara inspelning på lokal dator.
Steg 5  Ange platsen för att spara sessionsinspelningar.
Steg 6  Välj Spara.

Tillåt kontextuell växling för chat

Denna funktion är endast tillgänglig om den tillhandahålls på din webbplats. Standardinställningen är av.

Vid Remote Support-sessioner med endast två deltagare (värd och deltagare), kan du aktivera funktionen att det specifika namnet på mötesdeltagaren ska anges i chattmeddelandet:

 • Etiketten Skicka till ändras från ”;Alla mötesdeltagare”; till det specifika värd- eller deltagarnamnet.

 • Chattmeddelande som skickas föregås av ”;... till [mötesdeltagares_namn]”; istället för ”;...till Alla mötesdeltagare.”;


    
Steg 1  Välj Konfiguration > Support Center > Alternativ.
Steg 2  Under Inställningar för kundtjänstrepresentant väljer du länken Anpassning av Instrumentpanel för kundtjänstrepresentant.
Steg 3  Markera Tillåt kontextuell chattväxling för att ersätta ”;Alla mötesdeltagare”; med det specifika namnet på chattdeltagaren.
Steg 4  Välj Spara.

Avsluta inaktiva sessioner automatiskt

Om en supportrepresentant är inaktiv för en angiven tidslängd under en session, kan Remote Support automatiskt avsluta sessionen. Innan sessionen avslutas kan Remote Support varna kundtjänstrepresentanten att den automatiskt kommer att avsluta såvida inte de begär att sessionen ska fortsätta.


     
Steg 1  Välj Konfiguration > Support Center > Alternativ.
Steg 2  Under Inställningar för kundtjänstrepresentant väljer du Anpassning av Instrumentpanel för kundtjänstrepresentant.
Steg 3  I avsnittet Funktioner, välj Meddela agenten om supportsessionen är inaktiv längre än och ange sedan antalet minuter att vänta innan sessionen avslutas.
Steg 4  Om du vill avsluta sessionen om kundtjänstrepresentanten inte svarar, välj Avsluta mötet automatiskt om agenten inte svarar på avisering efter och ange sedan antalet minuter för väntetid.
Steg 5  Välj Spara.

Anpassningsanvisningar för kundsupportens representanter

Remote Support tillhandahåller anvisningar som en supportrepresentant kan följa för att hjälpa en kund att delta i en supportsession och för att använda supportalternativ. Kundtjänstrepresentanter kan nå dessa anvisningar genom att välja länken Anvisningar på Instrumentpanel för kundtjänstrepresentant.

Du kan förbereda dina instruktioner både i HTML-format och som oformaterad text i andra program och sedan kopiera och klistra in dem i rutan på denna sida.


      
Steg 1  Välj Konfiguration > Support Center > Alternativ.
Steg 2  Under Inställningar för kundtjänstrepresentant väljer du Anpassning av Instrumentpanel för kundtjänstrepresentant.
Steg 3  I avdelningen Anvisningar, väljer du Anpassa anvisningar.
Steg 4  Välj något av följande:
 • Oformaterad text: anvisningarna är inte formaterade. Du kan ange upp till 2 000 tecken.

 • HTML: du kan formatera anvisningarna för att lägga till numrerade listor och punkter, anpassa text, infoga horisontella linjer, bakgrunder och all formatering som är möjligt med HTML-kodning. Du kan ange upp till 4 000 tecken.

 • Standardanvisningarna innehåller variabeln %SessionID% som Remote Support automatiskt ersätter med supportsessionens nummer. Om du tar bort denna variabel från meddelandet måste användare ange sessions-ID innan de kan delta i sessionen. Därför rekommenderar vi att du inkluderar denna variabel i dina anpassade anvisningar.

Steg 5  Skriv in dina anvisningar i rutan.
Steg 6  Välj Spara.


Attachments

  Outcomes