Konfigurera visningsalternativ på din webbplats

Document created by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

Ange en standardtidszon för din WebEx-servicewebbplats. Alla tider, inklusive start-och sluttid för möten, visas i tidszonen som du valt. Användare kan åsidosätta denna inställning genom att välja sin egen tidszon när de begär ett konto eller på Min profil-sidan i Mitt WebEx.


Steg 1               På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
Steg 2               Under avsnittet Sidalternativ väljer du en tidszon från den nedrullningsbara listan Tidszon.
Steg 3               För att visa GMT-kompensation för tidszoner i e-post eller på webbsidor, markera Visa GMT-kompensation för tidszoner i e-post och webbsidor.
Steg 4               Välj Uppdatera.

Ange listornas antal objekt


Steg 1               På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
Steg 2               Under avsnittet Sidalternativ anger du antalet objekt att visa i rutan Antalet listningar per sida.
Steg 3               Välj Uppdatera.

Ändra den övre navigeringsraden


Observera


Denna procedur är endast för företagsversioner.


Du kan ändra ordningen i vilken knapparna visas på navigeringsraden som visas överst på din webbplats med WebEx-företagsversion.


   
Steg 1               På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
Steg 2               Bläddra ner till avsnittet Konfiguration av övre navigationsrad.

Om tjänsten inte är tillgänglig på din webbplats visas den inom parenteser ().

Steg 3               Om du vill inkludera tjänster som inte är aktiverade för webbplatsen i listan, markerar du rutan Visa tjänster som inte är aktiverade för den här webbplatsen.

Administrering av webbplatsen är endast synlig för värdar med privilegier för administrering av webbplatsen.

Steg 4               Välj en tjänst och använd sedan knapparna Flytta upp eller Flytta ner för att ändra ordningen som knapparna visas i på navigeringsraden.
Steg 5               Välj Uppdatera.

Anpassa vänstra navigeringsradens länk för Mitt WebEx


      
Steg 1               På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
Steg 2               Bläddra ner till avsnittet Anpassa vänstra navigeringsraden för Mitt WebEx.
Steg 3               Välj avsnittet som motsvarar typen av länk (anpassad, partner eller support och utbildning) som du vill lägga till.
Steg 4               Ange ett länknamn i fältet Menynamn för objekt.
Steg 5               Ange URL:en som du vill visa när användaren väljer länken.

I URL:en behövs inte "http://”;.

Steg 6               Från listan Målfönster väljer du hur du vill att webbsidan eller dokumentet ska öppnas.
 • Nytt fönster: För att öppna sidan i ett nytt webbläsarfönster.

 • Huvud: För att öppna sidan i huvudramen för webbsidor som använder ramar.

 • Förälder: För att öppna sidan i föräldraramen på webbsidor som använder ramar.

 • Övre: För att öppna sidan i den övre ramen på webbsidor som använder ramar.

Steg 7               (Valfritt) För att visa en klickbar bild istället för länken, för kund- eller partnerlänkar, välj Bläddra och välj en bildfil från din dator.

Bildfilen får vara upp till 25 X 25 pixlar.

Steg 8               Välj Uppdatera.

Anpassa vänstra navigeringsradens länk för alla tjänster


      
Steg 1               På den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
Steg 2               Bläddra ner till avsnittet Anpassning av vänstra navigeringsraden för alla tjänster.
Steg 3               Välj avsnittet som motsvarar typen av länk (anpassa eller support och utbildning) som du vill lägga till.
Steg 4               (Valfritt) För att lägga till anpassade länkar till en ny grupp, ange en Gruppetikett för anpassade länkar.
Steg 5               Ange ett länknamn i fältet Menynamn för objekt.
Steg 6               Ange URL:en som du vill visa när användaren väljer länken.

I URL:en behövs inte "http://”;.

Steg 7               Från listan Målfönster väljer du hur du vill att webbsidan eller dokumentet ska öppnas.
 • Nytt fönster: För att öppna sidan i ett nytt webbläsarfönster.

 • Huvud: För att öppna sidan i huvudramen för webbsidor som använder ramar.

 • Förälder: För att öppna sidan i föräldraramen på webbsidor som använder ramar.

 • Övre: För att öppna sidan i den övre ramen på webbsidor som använder ramar.

Steg 8               Välj Uppdatera.

Göm WebEx-reklaminnehåll

Denna procedur är endast för Meeting Center, Event Center, Training Center och Remote Support.

Vissa sidor, som till exempel WebEx-standardsidor för avslutad session (landningssidor), sidorna för att delta och e-postinbjudningar, innehåller meddelanden som introducerar WebEx-funktioner. Du kan använda dig av denna procedur för att ta bort reklaminnehåll från dessa sidor.


Steg 1               På den vänstra navigeringsraden väljer du en av följande:
 • Konfiguration > Meeting Center
 • Konfiguration > Event Center > Alternativ
 • Konfiguration > Training Center
Steg 2               I avsnittet Sidalternativ avmarkerar du kryssrutan Visa reklaminnehåll för varje objekt som du vill dölja reklaminnehåll.
Steg 3               (Endast Event Center) För att ändra reklamsidan för Event Center bläddrar du ner till avsnittet Reklam och anger en ny URL för sidan vid Reklamsidans URL.
Steg 4               Välj Uppdatera.


Attachments

  Outcomes