Cisco WebEx Meetings för Windows Phone 8 (v2.2)

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode


Inledning

Om du vill vara värd för och delta i WebEx-möten från Windows Phone 8, måste du först hämta och installera Cisco WebEx Meetings-appen.

 

Hämta programmet:

1. Gå till en av följande platser.

2. Sök efter Cisco WebEx Meetings i Windows Phone Store.

3. Tryck på Installera och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Första gången du startar appen måste du godkänna villkoren.

 

Lägga till appen på startskärmen:

1. Tryck och håll på Cisco WebEx Meetings i listan över appar.

Pin_to_Start.png

2. Välj fäst på Start.

Medan du är inloggad i WebEx Meetings visas något av följande på WebEx Meetings-panelen.

  • Namnet på det pågående mötet
  • Namn och tid för nästa möte
  • Meddelandet Inga möten idag

 

Lägga till appen på låsskärmen:

1. Tryck på inställningspanelen och tryck sedan på låsskärm.

2. Tryck på Välj en app för att visa detaljerad status under meddelanden och välj sedan Cisco WebEx Meetings.

När den här funktionen har aktiverats visar låsskärmen något av följande.

  • Namnet på det pågående mötet
  • Namn och tid för nästa möte
  • Meddelandet Inga möten idag

 

Tillbaka till början


Visa dina kommande möten

Om du har ett konto på din WebEx-webbplats kan du logga in och visa dina kommande möten på Windows Phone 8. Första gången du använder WebEx Meetings-appen på telefonen blir du ombedd att logga in med dina webbplatsuppgifter.

 

Visa dina möten:

 1. Tryck på WebEx Meetings-panelen och tryck sedan på logga in.
 2. Ange den e-postadress som är knuten till ditt WebEx-konto.
 3. Ange ditt lösenord och tryck sedan på logga in. Dina kommande möten listas.

My_Meetings_list_long.png

Obs! Om din e-postadress är knuten till flera WebEx-webbplatser kommer du först att se en lista över inloggningsalternativ.

Om enkel inloggning (SSO) är aktiverat på din WebEx-webbplats kommer din organisations inloggningswebbplats att öppnas. När du har angett och skickat in dina inloggningsuppgifter stängs webbsidan och du loggas automatiskt in på WebEx-webbplatsen.

  • Tryck på idag för att visa dagens möten.
  • Tryck på uppdatera för att uppdatera möteslistan.

 

Tillbaka till början


Delta i ett möte

Du kan delta i ett WebEx-möte från Windows Phone 8 på fyra olika sätt.

 

När du är inloggad på ditt WebEx-konto:

 

My_Meetings_list_short.pngGå till skärmen Mina möten och tryck på delta.
Join_by_Number.pngSvep till skärmen Delta via nummer, ange det mötesnummer som anges i e-postinbjudan och tryck sedan på Delta.

 

Utan ett WebEx-konto:

 

Join_by_Number_without_account.pngTryck på WebEx Meetings-panelen och tryck sedan på delta via nummer. Ange numret som anges i e-postinbjudan, ditt namn och din e-postadress. Tryck sedan på Delta.
Join_from_invitation_email.pngÖppna e-postinbjudan på mobilen och tryck sedan på Delta.

 

Delta innan värden:

Om den här funktionen aktiverades när mötet schemalades kan du delta i mötet innan värden.

 

Tillbaka till början


Anslut till ljudkonferensen

Du kan ansluta till mötets ljudkonferens genom att ringa in, bli uppringd eller genom att använda VoIP via internet.

 

Ansluta till mötesljudet:

 

Audio_Call-in_numbers.pngTryck på Mer i appfältet och tryck sedan på mötesinformation. Tryck på ett av de nummer som listas under Ljud och följ sedan anvisningarna för att ansluta.
Connect_to_Audio_dialog.png

När du har anslutit till mötet, trycker du på ansluta till ljud och väljer ett ljudalternativ.

 • Välj ring mig för att bli uppringd på ditt mobilnummer eller ange ett annat återuppringningsnummer.
 • Tryck på anslut via internet. Du kommer att använda 3G- eller 4G-mobilnätet såvida du inte använder en Wi-Fi-anslutning.

 

Konfigurera automatisk uppringning:

Om du konfigurerar automatisk uppringning kan du ansluta automatiskt till ljud när du deltar i ett möte.

1. Tryck på appfältet för möteslistan och tryck sedan på inställningar.

2. På inställningsskärmen trycker du på ring mig automatiskt.

3. Ställ in skjutreglaget till .

Auto_Call_Me_dialog.png

4. Ange landskoden och telefonnumret där du vill bli uppringd när du deltar i ett möte.

5. Tryck på Klar. Den automatiska uppringningen gäller tills du slår av den.

 

Tillbaka till början


Schemalägga ett WebEx-möte

Om du har ett värdkonto kan du schemalägga ett WebEx-möte i mobilprogrammet.

 

Schemalägga ett möte:

1. Logga in på ditt WebEx-konto.

2. Tryck på schema på appfältet.

3. Du kan även trycka för att ta bort standardmötesämnet och sedan ange ett nytt ämne.

4. Tryck på startdatum och ange mötets datum och tid. Tryck sedan på Klar.

Select_Date_dialog.png

5. Tryck på starttid, ange mötets starttid och tryck sedan på Klar.

Select_Time_dialog.png

6. Tryck på Varaktighet för att ange mötets längd i timmar och minuter, och tryck sedan på Klar.

Select_Duration_dialog.png

7. Tryck på bjud in och ange den inbjudna personens e-postadress. Du kan även trycka på kontakter och välja bland de kontakter som finns lagrade på din Windows Phone 8.

8. Ange ett möteslösenord.

9. Granska och tryck sedan på schema.

Efter schemaläggning visas mötet i listan Mina möten. Samma dag som mötet ska äga rum visas det även på WebEx Meetings-panelen.

Obs! Om du vill lägga till inbjudna efter att mötet har schemalagts, trycker du på mötesnamnet i listan Mina möten, sedan på Mer i appfältet och till sist på bjud in.

 

Starta ett direktmöte:

1. Tryck på listan Mina möten i appfältet och tryck sedan på träffas nu. Du kan även svepa till skärmen Träffas nu.

2. Ange mötesämnet.

3. Ange ett möteslösenord.

Start_Instant_Meeting.png

4. Tryck på bjud in, ange den inbjudna personens e-postadress och tryck sedan på pilen till höger.

Om du vill lägga till ytterligare inbjudna, trycker du på adressfältet, anger den inbjudna personens adress och trycker sedan på pilen till höger.

Du kan även trycka på kontakter och välja bland de kontakter som finns lagrade på din Windows Phone 8.

5. Tryck på klar i appfältet.

6. Tryck på starta i appfältet.

 

Tillbaka till början


Starta ett WebEx-möte

Som värd har du två alternativ för att starta ett schemalagt möte från Windows Phone 8.

 

Start_Meeting_dialog.pngTryck på starta i listan Mina möten.
Meeting_Invitation_email.pngTryck på Starta i värdens kopia av e-postinbjudan till mötet (om du har valt att få en skickad till dig).

 

Skicka inbjudningar efter att mötet har startat:

1. Tryck på appfältet på deltagarskärmen.

App_Bar_options.png
2. Tryck på bjud in och ange sedan den inbjudna personens e-postadress. Du kan även trycka på kontakter och välja bland de kontakter som finns lagrade på din Windows Phone 8.

 

Påminna inbjudna deltagare efter att mötet har startat:

1. Tryck på appfältet på deltagarskärmen och tryck sedan på påminn inbjudna.

2. Tryck på skicka påminnelse.

3. Tryck på OK. Inbjudna till mötet får en påminnelse via e-post.

 

Tillbaka till början


Mötesinteraktioner

Medan ditt möte pågår kan du tala och chatta med mötesdeltagare, visa presentationer som delas av deltagare samt visa och dela video.

Obs! Din telefon måste ha minst 1 GB RAM för att tvåvägsvideo ska fungera.

 

Kontrollera ditt ljud:

Tryck på ljud för att stänga av eller slå på ditt ljud.

Tryck på appfältet och tryck sedan på koppla från ljud för att stänga av ljudet för mötet. Du kan när som helst delta i ljudet igen så länge mötet inte har avslutats.

 

Kontrollera mötesdeltagarnas ljud:

 1. Svep till deltagarskärmen för att visa deltagarlistan.
 2. Tryck för att stänga av ljudet för alla eller slå på ljudet för alla.

 

Starta delning av video:

1. Tryck på Video. Du får se en förhandsgranskning av din videobild.

Start_My_Video.png

2. Tryck på Starta min video för att dela. Om andra delar video kommer du att se deras videobild på innehållsskärmen.

 

Dölja videoförhandsgranskningen:

Tryck på pilen längst upp till vänster i videoförhandsgranskningen. Din förhandsgranskning är dold, men din delade video är fortfarande synlig för andra mötesdeltagare.

Tryck på videoikonen för att återställa din förhandsgranskning.

 

Växla kameror:

Tryck på Växla kamera för att växla videodelningen mellan telefonens främre och bakre kamera.

 

Stoppa delning av video:

Tryck på Video och tryck sedan på stoppa min video.

 

Chatta med alla mötesdeltagare:

1. Svep till deltagarskärmen för att visa deltagarlistan.

Participant_List.png

2. Tryck för att chatta med alla.
3. Tryck på chattrutan och ange text.

Chat_to_All.png
3. Tryck på skicka i appfältet.

 

Chatta med en utvald mötesdeltagare:

1. Knacka på mötesdeltagarens namn.

2. Tryck på chattrutan och ange text.

Chat_to_Selected_Participant.png

3. Tryck på skicka i appfältet.

När du är värd för ett möte från Windows Phone 8 behöver du eventuellt tilldela presentatörsrollen till en annan mötesdeltagare så att de kan dela en presentation.

Du kan inte dela innehåll från din Windows Phone 8.


Göra en mötesdeltagare till presentatör:

1. Svep till deltagarskärmen.

2. Tryck och håll på mötesdeltagarens namn och välj sedan alternativet att tilldela presentatörsroll på menyn.

Make_Presenter.png

När presentatören delar innehåll, ser du ett tillfälligt meddelande överst på deltagarskärmen.

Svep till innehållsskärmen för att visa det delade innehållet.

 

Visa en presentation i helskärmsläge:

Tryck på presentationen på innehållsskärmen.

I helskärmsläget kan du dra ihop för att zooma in i liggande eller stående orientering.

 

Utse en mötesdeltagare till värd:

Tryck och håll på mötesdeltagarens namn och välj sedan alternativet att tilldela värdrollen.

Obs! Du kan inte ta tillbaka värdrollen från din Windows Phone 8 efter att du har tilldelat värdrollen till en annan mötesdeltagare.


Avvisa en deltagare från mötet:

1. Tryck och håll på mötesdeltagarens namn.

2. Välj ta bort från mötet. Ett bekräftelsemeddelande visas.

Expel_participant_dialog.png

3. Tryck på ta bort för att bekräfta.

 

Avsluta ett möte:

1. Tryck på appfältet på deltagarskärmen.

App_Bar_options_End_Meeting.png

2. Tryck på avsluta möte. Ett bekräftelsemeddelande visas.

End_Meeting_confirmation.png

3. Tryck på avsluta för att bekräfta.

 

Tillbaka till början

Attachments

  Outcomes