Assist-tjänster

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

Meeting Center, Training Center och Event Center

Cisco WebEx Assist-tjänster är tillgängliga för att ge dig praktisk hjälp och produktion för WebEx-möten, utbildningsmöten eller händelser.

 • Meeting Center Assists ger dig 30 minuters stöd före mötet och hjälp i realtid under mötet.
 • Training Center Assists ansluter dig till certifierade producenter för att se till att du levererar ett högkvalitativt utbildningsmöte online med hjälp av Cisco WebEx Training Center.
 • Event Center Assists ger support under händelsens samtliga faser, inklusive planering före händelsen, tjänster under händelsen och uppföljning efter händelsen.

 

Tillbaka till början


Innan du beställer

 • Schemalägg ditt möte, ditt utbildningsmöte eller din händelse – såvida du inte beställer en Event Center Premium Assist.
 • Beställ minst två veckor innan mötets datum.

 

Tillbaka till början


Beställa en Assist

Så här startar du beställningsprocessen:

1. Logga in på din WebEx-webbplats.

2. Leta upp Support i vänster navigeringsrad.

Events_by_Date_page.png

Obs! Kontakta din WebEx-webbplatsadministratör om Support-länken inte är tillgänglig i vänster navigeringsrad.

3. Välj Mina resurser. En av följande sidor öppnas.

  • Om sidan Visa beställning/supporthistorik visas klickar du på Gå till Assist.

View_Order_Support_History.png

  • Om sidan Fakturor visas klickar du på Assist-tjänster i vänster navigeringsrad.

Invoices_page.png

4. Hitta den typ av hjälp du vill ha och klicka på Beställ nu. Endast de WebEx-tjänster som är tillgängliga för dig listas.

Available_Services_list.png

Sidan Tillgänglighet visas. Du kan nu ange uppgifterna om din beställning.

 

Beställning, steg 1: Tillgänglighet

Availability_page.png

1. Fyll i fältet Kundinformation, inklusive för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress.

2. Ange ditt företagsnamn.

3. Klicka på WebEx-webbplats och välj sedan WebEx-webbplatsen där mötet, utbildningsmötet eller händelsen ska hållas.

4. Klicka på Paket och välj sedan den typ av hjälp du beställer. Se Jämförelse av Assist-paket för uppgifter om tillgängliga paket.

5. Ange startdatum och tid, tidszon och varaktighet.

6. Klicka på Nästa. Sidan Mötessökning visas.

 

Beställning, steg 2: Mötessökning

Meeting_Lookup_page.png

1. Såvida du inte beställer Event Center Premium Assist måste du ange om du har schemalagt mötet, utbildningsmötet eller händelsen på din WebEx-webbplats. Om du inte har gjort det uppmanas du att göra det.

2. Om schemaläggningen slutfördes med ditt värd-ID och lösenord för WebEx väljer du Ja.

3. Vid uppmaning anger du ditt värd-ID och din e-postadress. Systemet kommer att hämta informationen för schemaläggningen från din WebEx-webbplats för att fylla i sidan Händelseinformation.

Om schemaläggningen inte slutfördes med ditt värd-ID och lösenord för WebEx (om du till exempel beställer hjälp åt någon annan) väljer du Nej.

4. Klicka på Nästa. Sidan Händelseinformation visas.

 

Beställning, steg 3: Händelseinformation

Event_Information_page.png

1. Om sidan Händelseinformation inte fyllts i med information om mötet, utbildningsmötet eller händelsen så anger du den informationen nu.

2. Ange eventuella ytterligare anvisningar eller information om din beställning i fältet Ytterligare kommentarer.

Om du behöver hjälp på andra språk än engelska anger du språket här. Assist-tjänster kontaktar dig angående tillgänglighet.

3. Klicka på Nästa för att skicka beställningen. Bekräftelsesidan visas.

Eller klicka på Avboka Assist om du vill avbryta beställningen.

 

Beställning, steg 4: Bekräftelse

Confirmation_page.png

Granska informationen om din Assist-beställning. Anteckna beställningsnumret. Du behöver det för att uppdatera, avboka eller göra förfrågningar om din beställning.

Obs! Standardkostnaderna för den Assist du beställt visas. Faktiska avgifter fastställs enligt ditt kontraktsbundna pris.

 

Tillbaka till början


Uppdatera eller avboka en Assist

Du kan uppdatera eller avboka din Assist-beställning när som helst.

Innan du börjar uppdaterings- eller avbokningsprocessen bör du anteckna ärendenumret i din e-postbekräftelse av beställningen.

Uppdateringar

Uppdateringar är begränsade till ändringar av datum och tid.

Avbokningar

Om du avbokar din Assist-beställning kan avbokningsavgifter tillkomma. Se e-postbekräftelsen för mer information.

Andra ändringar

Om du vill göra andra ändringar i din Assist-beställning eller behöver lämna ytterligare information till din WebEx-schemaläggningssamordnare eller -producent ska du kontakta dem direkt. Du hittar deras kontaktinformation i din e-postbekräftelse.

 

Så här startar du uppdaterings- eller avbokningsprocessen:

1. Logga in på din WebEx-webbplats.

2. Leta upp Support i vänster navigeringsrad.

3. Välj Mina resurser. Sidan Mina resurser visas.

4. Under Mina Assists klickar du på Gå till Assist-tjänster.

5. Under Assist-tjänster klickar du på Uppdatera/avboka Assist. Sökuppmaningen visas.

Update_Search_prompt.png

6. Ange produktionsärendenumret från din e-postbekräftelse.

7. Ange e-postadressen du använde när du beställde Assist.

8. Klicka på Sök. Sidan Tillgänglighet i Assist-beställningsformuläret visas.

Från sidanTillgänglighet kan du uppdatera eller avboka Assist-beställningen.

 

Så här uppdaterar du en Assist-beställning:

Availability_Update_page.png

1. Längst ned på sidan Tillgänglighet klickar du på Uppdatera datum/tid. Fälten Händelsedatum och Starttid är nu tillgängliga för redigering.

2. Gör ändringarna i fälten Händelsedatum och Starttid och klicka sedan på Nästa. Systemet söker efter tillgängliga producenter.

Om inga producenter är tillgängliga för det datum och tid du har valt uppmanas du att välja från tre alternativa datum och tider. Välj ett annat datum och tid eller avboka Assist.

3. När du har ändrat datum och tid klickar du på Nästa. Sidan Mötessökning visas.

Meeting_Lookup_Update_page.png

4. Ange om du har uppdaterat informationen för schemaläggningen på din WebEx-webbplats.

  • Om du har uppdaterat schemaläggningen på din WebEx-webbplats väljer du Ja och klickar sedan på Nästa. Bekräftelsesidan visas med både gamla och nya datum och tider.
  • Om du inte har uppdaterat informationen för schemaläggningen på din WebEx-webbplats väljer du Nej. Alternativen för att uppdatera schemat visas.

Meeting_Lookup_Update_Scheduled_page.png

Om du väljer Ja, beroende på din version av WebEx, kan din WebEx-webbplats öppnas i ett nytt fönster så att du kan logga in och göra ändringarna. Ändringarna kan även göras automatiskt när de har bekräftats av Assist-tjänster.

Om du väljer Nej klickar du på Nästa. Bekräftelsesidan visas med både gamla och nya datum och tider.

Confirmation_Update_page.png

 

Så här avbokar du en Assist-beställning:

1. Längst ned på sidan Tillgänglighet klickar du på Avboka Assist. En bekräftelsesida visas.

Availability_Cancel_page.png

2. Klicka på Ja för att bekräfta avbokningen. Sidan Assist-tjänster visas.

Klicka på Nej om du vill gå tillbaka till sidan Tillgänglighet.

 
Tillbaka till början


Jämförelse av Assist-paket

Tjänster som tillhandahålls i tillgängliga Assist-paket listas i följande tabell.

Event Center Premium Assists ger 6,5 timmars produktionstid för en händelse som pågår i en timme. Denna produktionstid kan inte delas upp på eller anpassas för flera olika händelser.

Konsultationer och testomgångar (om de beställts) är schemalagda enligt kundens behov och tillgängligheten av Assist-tjänster.

Det tillkommer ytterligare avgifter för följande tilläggstjänster.

 • Extra timmar för händelser som är längre än en timme.
 • Ytterligare testomgångar.
 • Ytterligare redigering av händelseinspelning.
 • Hantering av inbjudningar och registreringar (förutom Event Center Premium Assist).

 

Beskrivning av tjänstEC PremiumEC StandardTC PremiumMC Premium
Planeringssession före händelse
15 minuters samtal för att diskutera producentvärdens ansvar, inspelningsformat och händelseinformation.
Ej tillämpligt
Konsultation (upp till en timme)
Schemalägg händelse, ge kunden länkar för inbjudningar, skapa startsida/anmälningssida och anpassa meddelanden för godkännande och påminnelse.
Valfritt.
Timkostnad.
Minst 1,5 timme.
Valfritt.
Varje timme kostnad.
1,5 timme lägsta.
Valfritt.
Varje timme kostnad.
1,5 timme lägsta.
Testomgång/repetition (upp till en timme)
Färdigställa tidsaxeln och fastställa reservplan samt roller och behörigheter för livehändelse.
Timkostnad.
Minst 1,5 timme.
Timkostnad.
Minst 1,5 timme.
Timkostnad.
Minst 1,5 timme.
Livehändelse (upp till 30 minuter före konferens)
WebEx-producenten startar händelsen 30 minuter före starttid, säkerställer att presentatörerna ansluter sig utan problem, verifierar de roller som fastställts under testomgången eller planeringssessionen före händelsen och svarar på sista minuten-frågor. Svarar på tekniska frågor från publiken. Fungerar som extrahjälp om presentatören behöver hjälp.
Musik av
Producenten kan stänga av musiken för publiken.
Omröstningskoordinator
Producenten kan stödja och hantera omröstningar under en session. (Kunden är ansvarig för omröstningens innehåll.)
Producentvärd
Producenten startar sessionen, hanterar mötesdeltagarnas ljud, skickar vidare presentatörsbollen och så vidare.
Dela innehåll
Producenten kan granska och ladda bilder. Måste anmälas 24 timmar i förväg för testning.
Förberedd video
Produktionsteamet kan tillhandahålla videovärdtjänster och hjälpa dig med uppspelning av förberedda videofiler.
Efter händelse
Tillhandahålla slutgiltiga uppgifter om registrering och deltagande i slutrapporten för händelsen.
Inspelning
Inspelningar redigeras (endast början och slut) och läggs sedan upp på kundens WebEx-webbplats. Länkar tillhandahålls för granskning och uppspelning. Det finns flera inspelningsformat.

 

 

Tillbaka till början

Attachments

  Outcomes