Ondersteuningsservices

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

Meeting Center, Training Center en Event Center

Het team voor Cisco WebEx-ondersteuningsservices is beschikbaar voor praktische ondersteuning en productie van WebEx-vergaderingen, -trainingssessies en -gebeurtenissen.

 • Meeting Center-ondersteuning omvat 30 minuten aan ondersteuning voorafgaand aan de vergadering en live ondersteuning tijdens de vergadering.
 • Bij Training Center-ondersteuning wordt u in contact gebracht met gecertificeerde productieleiders die u helpen een online trainingssessie van hoge kwaliteit te bieden met Cisco WebEx Training Center.
 • Bij Event Center-ondersteuning krijgt u ondersteuning tijdens alle fasen van een gebeurtenis, met inbegrip van de planning voorafgaand aan de gebeurtenis, services tijdens de gebeurtenis en een nabespreking van de gebeurtenis.

 

Terug naar boven


Voordat u bestelt

 • Plan uw vergadering, trainingssessie of gebeurtenis, tenzij u Event Center Premium-ondersteuning bestelt.
 • Plaats uw bestelling ten minste 2 weken vóór de datum van de vergadering.

 

Terug naar boven


Ondersteuning bestellen

U begint het bestelproces als volgt:

1. Meld u aan op uw WebEx-site.

2. Zoek in de linkernavigatiebalk de optie Ondersteuning.

Events_by_Date_page.png

Opmerking: Als de koppeling Ondersteuning niet beschikbaar is in de linkernavigatiebalk, neemt u contact op met de beheerder van uw WebEx-site.

3. Selecteer Mijn resources. Een van de volgende pagina's wordt geopend.

  • Als de pagina Bestel-/ondersteuningsgeschiedenis weergeven verschijnt, klikt u op Ga naar ondersteuning.

View_Order_Support_History.png

  • Als de pagina Facturen verschijnt, klikt u op Ondersteuningsservices in de linkernavigatiebalk.

Invoices_page.png

4. Zoek het gewenste type ondersteuning en klik vervolgens op Nu bestellen. Alleen uw beschikbare WebEx-services worden weergegeven.

Available_Services_list.png

De pagina Beschikbaarheid verschijnt. Nu kunt u de details van uw bestelling invoeren.

 

Bestellen, stap 1: Beschikbaarheid

Availability_page.png

1. Vul de velden onder Klantgegevens in, waaronder uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

2. Typ uw bedrijfsnaam.

3. Klik op WebEx-website en selecteer de WebEx-site waarop de vergadering, trainingssessie of gebeurtenis plaatsvindt.

4. Klik op Pakket en selecteer het type ondersteuning dat u wilt bestellen. Zie Ondersteuningspakketten vergelijken voor meer informatie over de beschikbare pakketten.

5. Geef de startdatum en -tijd, de tijdzone en de duur op.

6. Klik op Volgende . De pagina Vergadering zoeken verschijnt.

 

Bestellen, stap 2: Vergadering zoeken

Meeting_Lookup_page.png

1. Tenzij u Event Center Premium-ondersteuning bestelt, moet u aangeven of u de vergadering, trainingssessie of gebeurtenis op uw WebEx-site hebt gepland. Als u dit nog niet hebt gedaan, wordt u gevraagd dit te doen.

2. Als u de planning met uw WebEx-host-id en -wachtwoord hebt uitgevoerd, selecteert u Ja.

3. Wanneer u hierom wordt gevraagd, typt u uw host-id en e-mailadres. Het systeem haalt de planningsinformatie op van uw WebEx-site en vult hiermee de pagina Gebeurtenisinformatie in.

Als de planning niet met uw WebEx-host-id en -wachtwoord is uitgevoerd (bijvoorbeeld als u de ondersteuning voor iemand anders bestelt), selecteert u Nee.

4. Klik op Volgende . De pagina Gebeurtenisinformatie verschijnt.

 

Bestellen, stap 3: Gebeurtenisinformatie

Event_Information_page.png

1. Als de pagina Gebeurtenisinformatie niet is ingevuld met informatie over uw vergadering, trainingssessie of gebeurtenis, voert u deze informatie nu in.

2. Typ eventuele aanvullende instructies of informatie over uw bestelling in het veld Aanvullende opmerkingen.

Als u ondersteuning wenst in een andere taal dan het Engels, geeft u hier de taal op. De afdeling Ondersteuningsservices neemt vervolgens contact met u op over de beschikbaarheid.

3. Klik op Volgende om de bestelling te verzenden. De pagina Bevestiging verschijnt.

U kunt ook op Ondersteuning annuleren klikken om de bestelling te annuleren.

 

Bestellen, stap 4: Bevestiging

Confirmation_page.png

Neem de gegevens van uw ondersteuningsbestelling door. Noteer het reserveringsnummer. U hebt dit nummer nodig als u uw bestelling wilt bijwerken of annuleren of als u er vragen over wilt stellen.

Opmerking: De standaardkosten voor de bestelde ondersteuning worden weergegeven. De daadwerkelijke kosten worden berekend volgens het tarief dat met u is overeengekomen.

 

Terug naar boven


Ondersteuning bijwerken of annuleren

U kunt uw ondersteuningsbestelling op elk gewenst moment bijwerken of annuleren.

Noteer voordat u met het bijwerk- of annuleringsproces begint, het aanvraagnummer uit de bevestigingse-mail voor uw bestelling.

Updates

Updates zijn beperkt tot wijzigingen van datum en tijd.

Annuleringen

Als u uw ondersteuningsbestelling annuleert, zijn hier mogelijk annuleringskosten aan verbonden. Raadpleeg de bevestigingse-mail voor meer informatie.

Andere wijzigingen

Als u andere wijzigingen wilt aanbrengen in uw ondersteuningsbestelling of aanvullende informatie wilt doorgeven aan uw WebEx-planningscoördinator of -productieleider, neemt u rechtstreeks contact op met deze persoon. U vindt de contactgegevens in uw bevestigingse-mail.

 

U begint het bijwerk- of annuleringsproces als volgt:

1. Meld u aan op uw WebEx-site.

2. Zoek in de linkernavigatiebalk de optie Ondersteuning.

3. Selecteer Mijn resources. De pagina Mijn resources verschijnt.

4. Klik onder Mijn ondersteuning op Ga naar ondersteuningsservices.

5. Klik onder Ondersteuningsservices op Ondersteuning bijwerken/annuleren. Er wordt een zoekoptie weergegeven.

Update_Search_prompt.png

6. Voer het Productieaanvraagnummer uit uw bevestigingse-mail in.

7. Voer het E-mailadres van de contactpersoon in dat u hebt gebruikt toen u de ondersteuning bestelde.

8. Klik op Zoeken. De pagina Beschikbaarheid van het bestelformulier voor ondersteuning verschijnt.

Vanaf de pagina Beschikbaarheid kunt u uw ondersteuningsbestelling bijwerken of annuleren.

 

Een ondersteuningsbestelling bijwerken:

Availability_Update_page.png

1. Klik onderaan de pagina Beschikbaarheid op Datum/tijd bijwerken. De velden Gebeurtenisdatum en Starttijd kunnen nu worden bewerkt.

2. Breng uw wijzigingen aan in de velden Gebeurtenisdatum en Starttijd en klik vervolgens op Volgende. Het systeem controleert of er productieleiders beschikbaar zijn.

Als er geen productieleiders beschikbaar zijn voor de datum en tijd die u hebt geselecteerd, wordt u gevraagd uit drie alternatieve datums en tijden te kiezen, een andere datum en tijd te selecteren of de ondersteuning te annuleren.

3. Als u de datum en tijd hebt gewijzigd, klikt u op Volgende. De pagina Vergadering zoeken verschijnt.

Meeting_Lookup_Update_page.png

4. Geef aan of u de planningsinformatie op uw WebEx-site hebt bijgewerkt.

  • Als u de planning op uw WebEx-site hebt bijgewerkt, selecteert u Ja en klikt u vervolgens op Volgende. De pagina Bevestiging verschijnt. Hierop ziet u zowel de oude als de nieuwe datum en tijd.
  • Als u de planningsinformatie op uw WebEx-site niet hebt bijgewerkt, selecteert u Nee. Er worden dan opties voor het bijwerken van de planning weergegeven.

Meeting_Lookup_Update_Scheduled_page.png

Als u Ja selecteert, wordt uw WebEx-site in een nieuw venster geopend zodat u zich kunt aanmelden en de wijzigingen kunt aanbrengen, of worden de wijzigingen automatisch aangebracht zodra deze door Ondersteuningsservices zijn bevestigd, afhankelijk van uw versie van WebEx.

Als u Nee selecteert, klikt u vervolgens op Volgende. De pagina Bevestiging verschijnt. Hierop ziet u zowel de oude als de nieuwe datum en tijd.

Confirmation_Update_page.png

 

Een ondersteuningsbestelling annuleren:

1. Klik onderaan de pagina Beschikbaarheid op Ondersteuning annuleren. Er verschijnt een bevestigingspagina.

Availability_Cancel_page.png

2. Klik op Ja om de annulering te bevestigen. De pagina Ondersteuningsservices verschijnt.

Klik op Nee om terug te keren naar de pagina Beschikbaarheid.

 
Terug naar boven


Ondersteuningspakketten vergelijken

De services die in de beschikbare ondersteuningspakketten worden aangeboden, worden weergegeven in de volgende tabel.

Event Center Premium-ondersteuning biedt 6,5 uur aan productietijd voor een gebeurtenis van 1 uur. Deze productietijd kan niet worden opgedeeld of aangepast voor meerdere gebeurtenissen.

Overleg- en oefensessies (indien besteld) worden ingepland op basis van de behoeften van de klant en de beschikbaarheid van de ondersteuningsservices.

Er gelden extra kosten voor de volgende aanvullende services:

 • Extra uren voor gebeurtenissen van meer dan 1 uur.
 • Aanvullende oefensessies.
 • Aanvullende bewerking van gebeurtenisopnamen.
 • Uitnodigings- en inschrijvingsbeheer (met uitzondering van Event Center Premium-ondersteuning).

 

ServicebeschrijvingEC PremiumEC StandardTC PremiumMC Premium
Planningssessie voor aanvang van de gebeurtenis
Gesprek van 15 minuten om de hostverantwoordelijkheden van de productieleider, de opname-indeling en de gebeurtenisinformatie te bespreken.
N.v.t.
Overleg (maximaal 1 uur)
Gebeurtenis plannen, de klant voorzien van koppelingen voor uitnodigingen, start-/inschrijvingspagina maken, en goedkeurings- en herinneringsberichten aanpassen.
Optioneel.
Per uur in rekening gebracht.
Minimaal 1,5 uur.
Optioneel.
Per uur in rekening gebracht.
Minimaal 1,5 uur.
Optioneel.
Per uur in rekening gebracht.
Minimaal 1,5 uur.
Oefensessie/repetitie (maximaal 1 uur)
Definitieve tijdlijn vastleggen en back-up plan opstellen, inclusief rollen en verantwoordelijkheden voor de live gebeurtenis.
Per uur in rekening gebracht.
Minimaal 1,5 uur.
Per uur in rekening gebracht.
Minimaal 1,5 uur.
Per uur in rekening gebracht.
Minimaal 1,5 uur.
Live gebeurtenis (maximaal 30 minuten voorafgaand aan de conferentie)
De WebEx-productieleider start de gebeurtenis 30 minuten vóór de starttijd, zorgt dat presentatoren kunnen deelnemen, controleert de rollen die tijdens de oefensessie of planningssessie voor aanvang van de gebeurtenis zijn bepaald, beantwoordt vragen die zich nog op het laatste moment voordoen. Beantwoordt technische vragen van het publiek. Fungeert als back-up als de presentator ondersteuning nodig heeft.
Wachtmuziek
De productieleider kan wachtmuziek regelen voor het publiek.
Enquêtecoördinator
De productieleider kan ondersteuning bieden bij enquêtes tijdens een sessie en deze beheren. (De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van enquêtes.)
Hosting door de productieleider
De productieleider start de sessie, beheert de audio voor deelnemers, geeft het presenteerstokje door, enzovoort.
Inhoud delen
De productieleider kan dia's doornemen en laden. Hiervan moet 24 uur van tevoren kennis worden gegeven om testen mogelijk te maken.
Voorbereide video
Het productieteam kan videohostingservices leveren en ondersteunen bij het afspelen van videobestanden die eerder zijn voorbereid.
Na afloop van de gebeurtenis
Definitieve registratie en aanwezigheid in een rapport aanleveren na afloop van de gebeurtenis.
Opname
Opnamen worden bewerkt (alleen begin en eind) en vervolgens op de WebEx-site van de klant geplaatst. Er worden koppelingen beschikbaar gemaakt om de opnamen te kunnen doornemen en afspelen. Er zijn meerdere opname-indelingen beschikbaar.

 

 

Terug naar boven

Attachments

  Outcomes