Dela ett program

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Dela ett program

   

Som en värd eller en presentatör kan du dela alla program på din dator med utbildningsmötets mötesdeltagare.

   
      
1    Välj Dela > Program.       

En lista över alla program som för närvarande körs på din dator visas.

     
2    Gör något av följande:
 •       

  Om programmet som du vill dela redan körs väljer du det i listan för att börja dela programmet.

        
 •       

  Om programmet som du vill dela inte körs väljer du Annat program. Dialogrutan Annat program öppnas och visar en lista över alla program på din dator. Välj programmet och välj sedan Dela.

        
       

Ditt program visas i ett delningsfönster på mötesdeltagarnas skärmar.

     
3    För att dela ytterligare ett program väljer du programmet som du vill dela:
 •       

  Om programmet redan körs väljer du Dela.      

        
 •       

  Om programmet inte körs för närvarande väljer du Dela program i Sessionskontrollpanelen.

        
       
Tips             

När du öppnar ett program som du har minimerat öppnas det med delningsknapparna i det övre högra hörnet.

      
     
4    För att växla mellan program väljer du den nedrullningsbara pilen intill knappen Dela.
5    För att stoppa en programdelning, välj Stoppa delning på programmets namnlist för program som du inte längre vill dela eller från Sessionskontrollpanelen.

Om att dela program med detaljerad färg (Windows)

   

Som standard skickar utbildningshanteraren bilder av delad programvara i läget 16-bitars färg, vilket motsvarar din dators inställningar för High Color (16-bitar). Detta läge ger en korrekt färgåtergivning av de flesta delade program. Om ditt delade program innehåller detaljerade färgbilder, t.ex. övergångar, kanske färgen inte visas korrekt på mötesdeltagarnas skärmar. Till exempel kan färgövergångar visas som färgband.

    

Om det är viktigt att upplösningen och återgivningen av färger blir korrekt i delade program kan du aktivera True Color-läget i utbildningshanteraren. I detta läge kan dock prestandan hos programdelningen påverkas.

    

När du använder True Color-läge kan du välja något av följande alternativ:

    
 •      

  Bättre bildhantering (ingen bildkomprimering)

       

 •      

  Bättre prestanda (viss bildkomprimering)

        

  Prestanda avses den hastighet som bilder visas på mötesdeltagarnas skärmar och med bildhantering avses färgkvaliteten i delade bilder.

       

   

Dela program med detaljerad färg (Windows)

   

Innan du slår på True Color-läge ska du säkerställa att din bildskärm är inställd på True Color (antingen 24-bitars eller 32-bitars färg). För mer information om inställningsalternativen för din bildskärm, se Windows-hjälpen.

   
       
1    Om du för närvarande delar ett program stoppar du delningssessionen.
2    Välj Utbildningsmöte > Alternativ för utbildningsmöte.
3    Välj fliken True Color-läge.
4    Välj Aktivera True Color-läge.
5    Välj något av följande alternativ:
 •       

  Bättre bildhantering      

        
 •       

  Bättre prestanda      

        
6    Välj OK eller Verkställ.

Om att dela program med detaljerad färg (Mac)

 

Innan du delar ett program eller ditt skrivbord kan du välja ett av följande visningslägen:

  
 •  

  Bättre prestanda: standardläget. Visar innehållet snabbare än i läget med högre bildkvalitet.

    

 •  

  Högre bildkvalitet: Visar innehållet med högre bildkvalitet. I detta läge kan det ta längre tid att visa delat innehåll än i läget med bättre prestanda.

    

  Byte av visningsläge påverkar inte presentations- eller dokumentdelning.

    

  

Dela program med detaljerad färg (Mac)

     
1    I fönstret Utbildningsmöte väljer du Training Center > Inställningar.
2    Välj Visning.
3    Välj Bättre prestanda eller Högre bildkvalitet.
4    Välj OK.

Tips för att dela program

 

Följande tips kan hjälpa dig att dela program mer effektivt:

   
                            
Tabell 1 
 

Scenario

  
 

Tips

  
 

Om deltagare inte kan se alla delade program utan att rulla i delningsfönstret

  
 

Justera visningen för delade program. De kan stegvis minska storleken på det delade programmet eller skala det så att det ryms i delningsfönstret.

  
 

(Endast programdelning) Spara tid under ett utbildningsmöte

  
 

Kontrollera att alla program som du vill dela är öppna på din dator. Vid den lämpliga tiden under ett utbildningsmöte kan du snabbt börja dela ett program utan att vänta på att programmet ska starta.

  
 

Förbättra prestandan för programdelning

  
 

Stäng alla program som du inte behöver använda eller dela på datorn. Genom att göra detta minskar du datorns processor- och minnesanvändning vilket säkerställer att utbildningshanteraren kan skicka bilder av delad programvara snabbt under ett utbildningsmöte. För att se till att maximal bandbredd finns tillgänglig för programdelning ska du även stänga:

  
 •  

  Program som använder bandbredd, till exempel meddelandetjänster eller chattprogram.

    

 •  

  Program som tar emot direktuppspelat ljud eller video från webben.

    

  
 

Om du delar ett program där färgåtergivningen på deltagarnas skärmar är viktig

  
 

Förbättra färgkvaliteten genom att aktivera True Color-läge.

  
 

(Endast delning av program och webbläsare) Undvik att täcka ett delat program eller webbläsare med ett annat fönster på din dators skrivbord.

  
 

Ett kryssmönster visas i mötesdeltagarnas delade fönster när andra fönster täcker det delade programmet eller webbläsaren.

  
 

(Endast delning av program och webbläsare) Om du vill växla skärmen mellan delade program och utbildningsmötets fönster

  
 

Pausa programdelningen innan du återgår till utbildningsmötets fönster och återuppta delningen när du återgått till det delade programmet. Att pausa programvarudelningen minskar processor- och minnesanvändningen på din dator medan du visar utbildningshanterarens fönster.

  
 

(Endast delning av program och webbläsare) Om du har flera bildskärmar när du delar ett program eller en webbläsare ser mötesdeltagarna delningen oberoende av vilken bildskärm du visar den på. Om du flyttar ett program eller en webbläsare till en annan bildskärm är de fortfarande synliga för mötesdeltagarna.

  
 

Om du delar fler än ett program får mötesdeltagarna den bästa vyn om du säkerställer att programmen visas på samma bildskärm.

  
 

Eftersom programvarudelning kräver ytterligare bandbredd under ett utbildningsmöte, rekommenderar vi att du använder en dedikerad internetanslutning med hög hastighet vid programvarudelning. För mötesdeltagare som använder uppringda internetanslutningar kan en fördröjning uppstå vid visning och fjärrstyrning av delade program.

  
 

Om du vill dela ett dokument, till exempel ett dokument i Microsoft Word eller Excel, kan du förbättra utbildningsmötets upplevelse för dessa mötesdeltagare genom att använda dokumentdelning istället för programdelning.

  
  
 

Attachments

  Outcomes