Assistancetjenester

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

Meeting Center, Training Center og Event Center

Cisco WebEx's assistancetjenesteteam er klar til at yde praktisk assistance og produktion til alle WebEx-møder, -undervisningssessioner og -begivenheder.

 • Meeting Center-assistance inkluderer 30 minutters support før mødet og live assistance under mødet.
 • Training Center-assistance skaber kontakt mellem dig og certificerede producenter for at sikre, at du leverer online undervisningssessioner af høj kvalitet, når du bruger Cisco WebEx Training Center.
 • Event Center-assistance yder support under alle faser af en begivenhed, herunder planlægning inden begivenheden, tjenester under begivenheden og opfølgning efter begivenheden.

 

Tilbage til toppen


Before You Order

 • Planlæg dit møde, din undervisningssession eller din begivenhed – medmindre du bestiller Event Center Premium-assistance.
 • Bestil mindst to uger før mødedatoen.

 

Tilbage til toppen


Ordering an Assist

Sådan begynder du bestillingsprocessen:

1. Log ind på dit WebEx-websted.

2. Find Support i den venstre navigationsbjælke.

Events_by_Date_page.png

Bemærk: HvisSupport-linket ikke er tilgængeligt i den venstre navigationsbjælke, skal du kontakte din WebEx webstedsadministrator.

3. Vælg My Resources (Mine ressourcer). En af de følgende sider åbner.

  • Hvis siden View order / support history (Se bestilling/supporthistorik) vises, skal du klikke på Go To Assist (Gå til assistance).

View_Order_Support_History.png

  • Hvis fakturasiden vises, skal du klikke på Assist Services (Assistancetjenester) i den venstre navigationsbjælke.

Invoices_page.png

4. Find den type assistance, du ønsker, og klik derefter på Order Now (Bestil nu). Det er kun dine tilgængelige WebEx-tjenesteydelser, der angives.

Available_Services_list.png

Siden Tilgængelighed vises. Du kan nu indtaste dine bestillingsoplysninger.

 

Bestilling, trin 1: Tilgængelighed

Availability_page.png

1. Udfyld felterne Customer Information (Kundeoplysninger), inklusiv for- og efternavn, telefonnummer og e-mailadresse.

2. Indtast dit virksomhedsnavn.

3. Klik på WebEx Website (WebEx-websted), og vælg derefter det WebEx-websted, hvor mødet, undervisningssessionen eller begivenheden afholdes.

4. Klik på Package (Pakke), og vælg derefter, hvilken type assistance du bestiller. Se Assist Package Comparison (Sammenligning af assistancepakke) for oplysninger om tilgængelige pakker.

5. Oplys startdato, klokkeslæt, tidszone og varighed.

6. Klik på Next (Næste). Siden Meeting Lookup (Mødeopslag) vises.

 

Bestilling, trin 2: Mødeopslag

Meeting_Lookup_page.png

1. Medmindre du bestiller Event Center Premium-assistance, skal du anføre, om du har planlagt mødet, undervisningssessionen eller begivenheden på dit WebEx-websted. Hvis du ikke har, bliver du bedt om at gøre det.

2. Hvis planlægningen blev gennemført ved hjælp af dit WebEx-vært-ID og adgangskode, skal du vælge Yes (Ja).

3. Indtast dit vært-ID og din e-mailadresse, når du bliver bedt om det. Systemet henter planlægningsoplysningerne fra dit WebEx-websted for at udfylde siden Event Information (Oplysninger om begivenhed).

Hvis planlægningen ikke blev udført med dit WebEx-vært-ID og adgangskode (hvis du f.eks. bestiller assistance for andre), skal du vælge No (Nej).

4. Klik på Next (Næste). Siden Event Information (Oplysninger om begivenhed) vises.

 

Bestilling, trin 3: Oplysninger om begivenhed

Event_Information_page.png

1. Hvis siden Event Information (Oplysninger om begivenhed) ikke udfyldes med oplysninger om dit møde, din undervisningssession eller din begivenhed, skal du indtaste oplysningerne nu.

2. Indtast yderligere instruktioner eller oplysninger om din bestilling i feltet Additional Comments (Yderligere kommetarer).

Hvis du har brug for assistance på et andet sprog end engelsk, skal du angive sproget her. Assistancetjenesteteamet kontakter dig vedrørende tilgængelighed.

3. Klik på Next (Næste) for at indsende din bestilling. Bekræftelsessiden vises.

Eller klik på Cancel Assist (Annuller assistance) for at annullere bestillingen.

 

Bestilling, trin 4: Bekræftelse

Confirmation_page.png

Gennemse oplysningerne om din bestilling af assistance. Bemærk reservationsnummeret. Du skal bruge det for at opdatere, annullere eller forespørge om din bestilling.

Bemærk: Standardgebyrer for den assistance, du har bestilt, vises. De faktiske gebyrer vil være til din kontraktsats.

 

Tilbage til toppen


Update or Cancel an Assist

Du kan til enhver tid opdatere eller annullere din bestilling af assistance.

Inden du begynder opdaterings- eller annulleringsprocessen, skal du notere forespørgselsnummeret i din ordrebekræftelses-e-mail.

Opdateringer

Opdateringer er begrænset til ændringer i dato og klokkeslæt.

Annulleringer

Hvis du annullerer din bestilling af assistance, kan der påkræves et annulleringsgebyr. Se bekræftelses-e-mailen for flere oplysninger.

Andre ændringer

Hvis du har andre ændringer af din bestilling af assistance eller har yderligere oplysninger til din WebEx-planlægningskoordinator eller producer, skal du kontakte dem direkte. Du finder deres kontaktoplysninger i din bekræftelses-e-mail.

 

Sådan begynder opdaterings- eller annulleringsprocessen:

1. Log ind på dit WebEx-websted.

2. Find Support i den venstre navigationsbjælke.

3. Vælg My Resources (Mine ressourcer). Siden My Resources (Mine ressourcer) vises.

4. Under My assists (Mine assistancer) skal du klikke på Go to assist services (Gå til assistancetjenester).

5. Under Assist Services (Assistancetjenester) skal du klikke på Update/cancel assist (Opdater/annuller assistance). Søgningsmeddelsen vises.

Update_Search_prompt.png

6. Indtast Production Request Number (Produktionsanmodningsnummeret) fra din bekræftelses-e-mail.

7. Indtast Contact Email Address (Kontakt-e-mailadresse), som du brugte, da du bestilte assistancen.

8. Klik på Search (Søg). Siden Availiability (Tilgængelighed) for bestillingsformularen for assistance vises.

På siden Availiability (Tilgængelighed) kan du opdatere eller annullere din bestilling af assistance.

 

Sådan opdaterer du bestilling af assistance:

Availability_Update_page.png

1. Nederst på siden Availability (Tilgængelighed), skal du klikke på Update Date/Time (Opdater dato/klokkeslæt). Felterne Event Date (Begivenhedsdato) og Start Time (Starttidspunkt) kan nu redigeres.

2. Ændr felterne Event Date (Begivenhedsdato) og Start Time (Starttidspunkt), og klik derefter på Next (Næste). Systemet tjekker, om der er tilgængelige producere.

Hvis der ikke er tilgængelige producere på den dato og det klokkeslæt, du har valgt, bedes du om at vælge mellem tre alternative datoer og klokkeslæt, vælge en anden dato og klokkeslæt eller annullere assistancen.

3. Når du har ændret dato og klokkeslæt, skal du klikke på Next (Næste). Siden Meeting Lookup (Mødeopslag) vises.

Meeting_Lookup_Update_page.png

4. Angiv, om du har opdateret planlægningsoplysningerne på dit WebEx-websted.

  • Hvis du har opdateret planlægningsoplysningerne på dit WebEx-websted, skal du vælge Yes (Ja) og derefter klikke på Next (Next). Bekræftelsessiden vises. Den viser både den nye og gamle dato og klokkeslæt.
  • Hvis du ikke har opdateret planlægningsoplysningerne på dit WebEx-websted, skal du vælge No (Nej). Mulighederne for opdatering af planlægning vises.

Meeting_Lookup_Update_Scheduled_page.png

Hvis du valgte Yes (Ja) åbner dit WebEx-websted muligvis i et nyt vindue, afhængig af din version af WebEx, så du kan logge ind og foretage ændringerne, eller ændringerne foretages automatisk, når de er blevet bekræftet af assistancetjenester.

Hvis du vælger No (Nej) skal du klikke på Next (Næste). Bekræftelsessiden vises. Den viser både den nye og gamle dato og klokkeslæt.

Confirmation_Update_page.png

 

Sådan annullerer du bestilling af assistance:

1. Nederst på siden Availability (Tilgængelighed) skal du klikke på Cancel Assist (Annuller assistance). En bekræftelsesside vises.

Availability_Cancel_page.png

2. Klik på Yes (Ja) for at bekræfte annulleringen. Siden Assist Services (Assistancetjenester) vises.

Klik på No (Nej) for at vende tilbage til sidenAvailability (Tilgængelighed).

 
Tilbage til toppen


Assist Package Comparison

Tjenester, der ydes i tilgængelige assistancepakker, er angivet i den følgende tabel.

Event Center Premium Assists giver 6,5 timers produktionstid for en begivenhed på 1 time. Denne produktionstid kan ikke deles eller tilpasses over flere begivenheder.

Konsultationer og generalprøver (hvis bestilt) planlægges i henhold til kundebehov og tilgængelige assistancetjenester.

Der er yderligere gebyrer for de følgende ekstra tjenester.

 • Ekstra timer til begivenheder, der varer mere end 1 time.
 • Yderligere generalprøver.
 • Yderligere redigering af optagelser af begivenhed.
 • Invitations- and tilmeldingsstyring (bortset fra Event Center Premium assist).

 

Beskrivelse af tjenesteEC PremiumEC StandardTC PremiumMC Premium
Planlægningssession før begivenhed
15 minutters opringning for at diskutere producerværtsansvar, optagelsesformat, begivenhedsoplysninger.
Ikke relevant
Konsultation (op til 1 time)
Planlæg begivenhed, giv kunde links til invitation, lav landings-/tilmeldingsside, og tilpas godkendelses- og påmindelsesbeskeder.
Valgfri.
Gebyr pr. time.
Minimum 1,5 time.
Valgfri.
Hourly charge.
1.5 hour minimum.
Valgfri.
Hourly charge.
1.5 hour minimum.
Generalprøve/prøve (op til 1 time)
Færdiggør tidsplan og etabler backup-plan samt roller og ansvar for live begivenheden.
Gebyr pr. time.
Minimum 1,5 time.
Gebyr pr. time.
Minimum 1,5 time.
Gebyr pr. time.
Minimum 1,5 time.
Live begivenhed (op til 30 minutter før konference)
WebEx-producer begynder begivenheden 30 minutter før starttidspunktet, sikrer, at præsentationsværter deltager, verificerer roller, der blev etableret under generalprøven eller planlægningssessionen før begivenheden, besvarer de sidste spørgsmål. Besvarer tekniske spørgsmål fra publikum. Fungerer som backup, hvis præsentationsværten har brug for assistance.
Ventemusik
Producer kan levere ventemusik til publikum.
Koordinator af meningsmåling
Producer kan støtte og styre meningsmålinger under sessionen. (Kunden er ansvarlig for indholdet af meningsmålingen)
Producerværtsskab
Producer starter session, styrer deltagerlyd, giver bolden videre til præsentationsvært osv.
Deling af indhold
Producer kan gennemse og indlæse dias. Kræver 24-timers varsel til testning.
Forberedt video
Produktionsteam kan levere videoværtstjenester og hjælpe med afspilning af forberedte videofiler.
Efter begivenhed
Oplyser endelig registrering og deltagelse i en rapport efter begivenheden.
Optagelse
Optagelser redigeres (kun begyndelsen og slutningen), og sendes derefter til kundens WebEx-websted. Der gives links til gennemsyn og afspilning. Flere optagelsesformater er tilgængelige.

 

 

Tilbage til toppen

Attachments

  Outcomes