Del en applikation

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Del en applikation

   

Som vært eller præsentationsvært kan du dele enhver applikation på din computer med deltagere i undervisningssessionen.

   
      
1    Vælg Del > Applikation.       

Listen over alle applikationer, der kører på computeren i øjeblikket.

     
2    Gør ét af følgende:
 •       

  Hvis applikationen, du vil dele, kører i øjeblikket, skal du vælge den på listen for at begynde at dele den.

        
 •       

  Hvis applikationen, du vil dele, ikke kører i øjeblikket, vælg Anden applikation. Dialogboksen Anden applikation vises med en liste over alle applikationer på din computer. Vælg applikationen, og vælg derefter Del.

        
       

Din applikation vises i et delevindue på deltagernes skærme.

     
3    Hvis du vil dele en ekstra applikation, skal du vælge den applikation, du vil dele:
 •       

  Hvis den applikation kører i øjeblikket, skal du vælge Del.      

        
 •       

  Hvis applikationen ikke kører i øjeblikket, skal du vælge Del applikation i panelet Sessionskontroller.

        
       
Tip             

Når du åbner enhver applikation, som du har minimeret, åbnes den med delingsknapper i det øverste højre hjørne.

      
     
4    Hvis du vil skifte mellem applikationer, skal du vælge rullegardinpilen ved siden af knappen Deling.
5    Hvis du vil stoppe applikationsdeling, skal du vælge Stop deling på titelbjælken i den applikation, du ikke længere vil dele, eller i panelet Sessionskontroller.

Om at dele programmer med detaljeret farve (Windows)

   

Som standard sender undervisningslederen billeder af delt software ved hjælp af 16-bit farvetilstanden, der svarer til din computers "High Color"-farveindstilling (16-bit). Denne tilstand giver en nøjagtig farvefremstilling for de fleste delte applikationer. Men hvis din delte applikation indeholder detaljerede farvebilleder - såsom farvegradienter - vil farven muligvis ikke blive vist nøjagtigt på deltagernes skærme. For eksempel kan farvegradueringer forekomme som farvebånd.

    

Hvis nøjagtigheden og farveopløsningen på en delt applikation er vigtig, kan du aktivere tilstanden Ægte farver i undervisningslederen. Brug af denne tilstand kan dog påvirke applikationsdelingens præstation.

    

Ved at bruge tilstanden Ægte farver kan du vælge en af følgende valgmuligheder:

    
 •      

  Bedre billedvisning (ingen billedkomprimering)

       

 •      

  Bedre præstation (komprimering af visse billeder)

        

  Præstation henviser til hastigheden, med hvilken billederne vises på deltagernes skærme, og billedbehandling henviser til farvekvaliteten på de delte billeder.

       

   

Del applikationer med detaljerede farver (Windows)

   

Før du aktiverer tilstanden Ægte farver, skal du kontrollere, om din skærm er indstillet til Ægte farver (enten 24- eller 32-bit farve). For yderligere oplysninger om konfigurationsindstillinger for din skærm se Windows hjælp.

   
       
1    Hvis du i øjeblikket deler en applikation, så stands din delingssession.
2    Vælg Undervisningssession > Valgmuligheder for undervisningssession.
3    Vælg fanebladet Tilstanden Ægte farver.
4    Vælg Aktivér tilstanden Ægte farver.
5    Vælg én af følgende valgmuligheder:
 •       

  Bedre billedbehandling      

        
 •       

  Bedre præstation      

        
6    Vælg OK eller Anvend.

Om at dele programmer med detaljeret farve (Mac)

 

Før du deler en applikation eller din desktop, kan du vælge en af følgende skærmtilstande:

  
 •  

  Bedre præstation: Standardtilstanden. Tillader dig at vise dit indhold hurtigere, end du gør, ved at bruge tilstanden bedre billedkvalitet.

    

 •  

  Bedre billedkvalitet: Tillader dig at vise dit indhold med bedre billedkvalitet. I denne tilstand kan dit delte indhold være længere om at blive vist end i tilstanden bedre præstation.

    

  Ændring af visningstilstanden påvirker ikke præsentation eller dokumentdeling.

    

  

Del applikationer med detaljeret farve (Mac)

     
1    I vinduet Undervisningssession skal du vælge Training Center > Indstillinger.
2    Vælg Vis.
3    Vælg Bedre præstation eller Bedre billedkvalitet.
4    Klik på OK.

Tips til deling af software

 

De følgende tips kan hjælpe dig med at dele software mere effektivt:

   
                            
Tabel 1 
 

Scenarie

  
 

Tip

  
 

Hvis deltagerne ikke kan se al delt software uden at rulle op eller ned i delingsvinduerne,

  
 

skal deres visning af den delte software justeres. De kan reducere størrelsen på den delte software i trin eller skalere den, så den passer til deres delingsvinduer.

  
 

(Kun programdeling) Sådan sparer du tid under en undervisningssession

  
 

Kontrollér, at alle de programmer, du vil dele, er åbne på din computer. På et passende tidspunkt under undervisningssessionen kan du så hurtigt begynde at dele en applikation uden at vente på, at applikationen starter.

  
 

Sådan forbedrer du deling af software

  
 

Luk alle de programmer, du ikke har brug for eller ikke vil dele på din computer. Processorbrug og hukommelse på din computer bevares, hvilket hjælper med at sikre, at undervisningslederen hurtigt kan sende billeder af delt software under en undervisningssession. For at sikre, at der er den maksimale båndbredde til rådighed til deling af software, skal du lukke følgende:

  
 •  

  Alle programmer, der bruger båndbredde, f.eks. chat eller chatprogrammer.

    

 •  

  Programmer, der modtager streaming af lyd eller video fra nettet.

    

  
 

Hvis du deler et program, hvor gengivelsen af farver på deltagernes skærme er vigtig

  
 

Gør farvekvaliteten bedre ved at slå tilstanden Ægte farver til.

  
 

(Kun applikations- og webbrowserdeling) Undgå at tildække en delt applikation eller webbrowser med et andet vindue på din computers desktop.

  
 

Et krydsskraveret mønster vises på deltagernes delingsvindue, hvor det andet vindue dækker den delte applikation eller browser.

  
 

(Kun deling af program og webbrowser) Hvis du vil skifte visningen mellem delt software og vinduet Undervisningssession,

  
 

skal du sætte deling af software på pause, inden du vender tilbage til vinduet Undervisningssession, og derefter fortsætte med at dele, når du vender tilbage til det delte program. Når softwaredelingen sættes på pause, spares processorbrug og hukommelse på din computer, når du ser på undervisningssessionsvinduet.

  
 

(Kun deling af programmer og webbrowser) Hvis du har mere end én skærm, når du deler et program eller en webbrowser, kan deltagerne se dem, uanset hvilken skærm du viser dem på. Hvis du flytter applikationen eller webbrowseren til en anden monitor, er den stadig synlig for deltagerne.

  
 

Hvis du deler mere end én applikation, vil deltagerne se den bedste visning, hvis du sørger for, at applikationerne vises på den samme skærm.

  
 

Eftersom softwaredeling kræver ekstra båndbredde under en undervisningssession, anbefales det, at du bruger en dedikeret internetforbindelse med høj hastighed, når du deler software. Dog kan deltagere, der bruger opkaldsinternetforbindelser, opleve en forsinkelse i visningen eller kontrollen af den delte software.

  
 

Hvis du vil dele et dokument, såsom et Microsoft Word- eller Excel-dokument, kan du forbedre undervisningssessionsoplevelsen for disse deltagere ved hjælp af dokumentdeling i stedet for applikationsdeling.

  
  
 

Attachments

  Outcomes