Cisco WebEx Meetings voor Windows Phone 8 (v2.2)

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode


Inleiding

Als u vanaf uw Windows Phone 8 aan WebEx-vergaderingen wilt deelnemen, moet u eerst de Cisco WebEx Meetings-app downloaden en installeren.

 

De toepassing downloaden:

1. Ga naar een van de volgende locaties.

2. Zoek in de Windows Phone Store naar Cisco WebEx Meetings.

3. Tik op Installeren en volg de instructies op het scherm.

De eerste keer dat u de toepassing start, moet u de voorwaarden accepteren.

 

De toepassing toevoegen aan het startscherm:

1. Houd Cisco WebEx Meetings ingedrukt in de lijst met toepassingen.

Pin_to_Start.png

2. Selecteer pinnen om te starten.

Terwijl u bent aangemeld bij WebEx Meetings, toont de WebEx Meetings-tegel een van de volgende opties.

  • Naam van de vergadering die bezig is
  • Naam en tijdstip van de volgende vergadering
  • Bericht 'Geen vergaderingen vandaag'

 

De toepassing toevoegen aan het toegangsscherm:

1. Tik op de tegel Instellingen en tik vervolgens op Toegangsscherm.

2. Tik onder meldingen op Kies een app om de gedetailleerde status weer te geven en selecteer Cisco WebEx Meetings.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt op het toegangsscherm een van de volgende opties weergegeven.

  • Naam van de vergadering die bezig is
  • Naam en tijdstip van de volgende vergadering
  • Bericht 'Geen vergaderingen vandaag'

 

Terug naar boven


Uw aankomende vergaderingen weergeven

Als u een account op uw WebEx-site hebt, kunt u zich aanmelden en uw aankomende vergaderingen weergeven op uw Windows Phone 8. De eerste keer dat u de WebEx Meetings-app opent op uw telefoon, wordt u gevraagd u aan te melden met uw aanmeldgegevens voor de site.

 

Uw vergaderingen weergeven:

 1. Tik op de tegel WebEx Meetings en tik vervolgens op Aanmelden.
 2. Voer het e-mailadres in dat is gekoppeld aan uw WebEx-account.
 3. Voer uw wachtwoord in en tik op Aanmelden. Uw aankomende vergaderingen worden weergegeven.

My_Meetings_list_long.png

Opmerking: Als uw e-mailadres is gekoppeld aan meer dan één WebEx-site, wordt eerst een lijst met aanmeldmogelijkheden weergegeven.

Als eenmalige aanmelding is ingeschakeld voor uw WebEx-site, wordt de aanmeldingspagina van uw organisatie geopend. Als u uw aanmeldgegevens invoert en verzendt, wordt de webpagina gesloten en wordt u automatisch bij de WebEx-site aangemeld.

  • Als u de vergaderingen van vandaag wilt bekijken, tikt u op vandaag.
  • Als u de lijst met vergaderingen wilt vernieuwen, tikt u op vernieuwen.

 

Terug naar boven


Deelnemen aan een vergadering

U kunt op vier manieren deelnemen aan een WebEx-vergadering vanaf uw Windows Phone 8.

 

Als u bent aangemeld bij uw WebEx-account:

 

My_Meetings_list_short.pngTik in het venster Mijn vergaderingen op Deelnemen.
Join_by_Number.pngVeeg naar het venster Deelnemen via nummer, voer het vergaderingsnummer in dat wordt vermeld in de e-mailuitnodiging en tik vervolgens op Deelnemen.

 

Zonder WebEx-account:

 

Join_by_Number_without_account.pngTik op de tegel WebEx Meetings en tik vervolgens op Deelnemen via nummer. Voer het nummer van de e-mailuitnodiging, uw naam en uw e-mailadres in. Tik vervolgens op Deelnemen.
Join_from_invitation_email.pngOpen de uitnodigings-e-mail op uw telefoon en tik vervolgens op Deelnemen.

 

Deelnemen vóór de host:

U kunt deelnemen aan de vergadering voordat de host deelneemt als deze functie is ingeschakeld tijdens het plannen van de vergadering.

 

Terug naar boven


Verbinding maken met de audioconferentie

U kunt verbinding maken met de audioconferentie van de vergadering door in te bellen, doordat u wordt teruggebeld of door VoIP via internet te gebruiken.

 

Deelnemen aan de audio van vergadering:

 

Audio_Call-in_numbers.pngTik op Meer in de app-balk en tik vervolgens op Informatie over vergadering. Tik op een van de nummers die worden vermeld onder Audio en volg de instructies om verbinding te maken.
Connect_to_Audio_dialog.png

Als u eenmaal deelneemt aan de vergadering, tikt u op Verbinding maken met audio en selecteert u een audio-optie.

 • Selecteer Bel mij om te worden gebeld op uw mobiele telefoonnummer of voer een ander terugbelnummer in.
 • Tik op Verbinding maken via internet. U gebruikt uw 3G- of 4G-data-abonnement tenzij u zich op een wifinetwerk bevindt.

 

Bel mij automatisch instellen:

Als u Bel mij automatisch instelt, kunt u automatisch verbinding maken met audio wanneer u deelneemt aan een vergadering.

1. Tik op de app-balk met de lijst met vergaderingen en tik op Instellingen.

2. In het venster Instellingen tikt u op Bel mij automatisch.

3. Stel de schuifregelaar in op Aan.

Auto_Call_Me_dialog.png

4. Voer de landcode en het telefoonnummer in waarop u wilt worden gebeld als u deelneemt aan een vergadering.

5. Tik op Gereed. Bel mij automatisch blijft van kracht totdat u de optie uitschakelt.

 

Terug naar boven


Een WebEx-vergadering plannen

Als u een hostaccount hebt, kunt u een WebEx-vergadering plannen via de mobiele toepassing.

 

Een vergadering plannen:

1. Meld u aan bij uw WebEx-account.

2. Tik op Plannen op de app-balk.

3. U kunt ook tikken om het standaardvergaderonderwerp te verwijderen. Vervolgens kunt u een nieuw onderwerp invoeren.

4. Tik op de Startdatum, stel de datum en tijd van de vergadering in en tik op Gereed.

Select_Date_dialog.png

5. Tik op de Starttijd, stel de starttijd van de vergadering in en tik op Gereed.

Select_Time_dialog.png

6. Tik op Duur om de lengte van de vergadering in uren en minuten in te stellen en tik op Gereed.

Select_Duration_dialog.png

7. Tik op Uitnodigen en voer het e-mailadres van de genodigde in. U kunt ook op Contactpersonen tikken en contactpersonen selecteren die zijn opgeslagen op uw Windows Phone 8.

8. Voer het wachtwoord voor de vergadering in.

9. Controleer de gegevens en tik op Plannen.

De geplande vergadering wordt weergegeven in de lijst Mijn vergaderingen. Op de dag waarop de vergadering staat gepland, wordt de vergadering ook weergegeven op de tegel WebEx Meetings.

Opmerking: Als u genodigden wilt toevoegen nadat de vergadering is gepland, tikt u op de naam van de vergadering in de lijst Mijn vergaderingen, tikt u op Meer in de app-balk en tikt u vervolgens op Uitnodigen.

 

Een directe vergadering starten:

1. Tik op de app-balk met de lijst Mijn vergaderingen en tik op Nu vergaderen. Of veeg naar het scherm Nu vergaderen.

2. Voer het onderwerp van de vergadering in.

3. Voer het wachtwoord voor de vergadering in.

Start_Instant_Meeting.png

4. Tik op Uitnodigen, voer het e-mailadres van de genodigde in en tik op de pijl naar rechts.

Als u extra genodigden wilt toevoegen, tikt u op het adresveld, typt u het adres van de genodigde en tikt u op de pijl naar rechts.

U kunt ook op Contactpersonen tikken en contactpersonen selecteren die zijn opgeslagen op uw Windows Phone 8.

5. Tik op de app-balk op Gereed.

6. Tik op de app-balk op Starten.

 

Terug naar boven


Een WebEx-vergadering starten

Als host hebt u twee opties om een geplande vergadering te starten vanaf uw Windows Phone 8.

 

Start_Meeting_dialog.pngTik in de lijst Mijn vergaderingen op Starten.
Meeting_Invitation_email.pngTik in het hostexemplaar van de uitnodigings-e-mail voor de vergadering (als u er een hebt gekregen) op Starten.

 

Uitnodigingen verzenden nadat de vergadering is begonnen:

1. Tik op de app-balk in het scherm Deelnemers.

App_Bar_options.png
2. Tik op Uitnodigen en voer het e-mailadres van de genodigde in. U kunt ook op Contactpersonen tikken en contactpersonen selecteren die zijn opgeslagen op uw Windows Phone 8.

 

Genodigden een herinnering sturen nadat de vergadering is begonnen:

1. Tik op de app-balk in het scherm Deelnemers en tik op Genodigden herinneren.

2. Tik op Herinnering verzenden.

3. Tik op OK. Genodigden voor de vergadering ontvangen een e-mailherinnering.

 

Terug naar boven


Interacties tijdens een vergadering

Als uw vergadering bezig is, kunt u spreken en chatten met deelnemers, presentaties weergeven die door deelnemers worden gedeeld en video weergeven of delen.

Opmerking: Uw telefoon moet ten minste 1 GB RAM hebben om tweewegvideo te ondersteunen.

 

Uw audio beheren:

Tik op Audio om uzelf te dempen of het dempen op te heffen.

Tik op de app-balk en tik op Audioverbinding verbreken om het audiogedeelte van uw vergadering te verlaten. Zolang de vergadering nog niet is beëindigd, kunt u op elk gewenst moment opnieuw aan de audio deelnemen.

 

De audio van deelnemers beheren:

 1. Veeg naar het scherm Deelnemers om de lijst met deelnemers weer te geven.
 2. Tik op Alles dempen of Alles dempen opheffen.

 

Starten met het delen van video:

1. Tik op Video. U ziet een voorbeeld van uw video.

Start_My_Video.png

2. Tik op Mijn video starten om te delen. Als anderen video delen, ziet u hun video op het scherm Inhoud.

 

Het voorbeeld van uw video verbergen:

Tik op de pijl in de linkerbovenhoek van het voorbeeld van uw video. Uw voorbeeld wordt verborgen, maar uw gedeelde video blijft zichtbaar voor andere deelnemers.

Als u uw voorbeeld wilt herstellen, tikt u op het videopictogram.

 

Wisselen tussen camera's:

Tik op Camera wisselen om tijdens het delen van uw video te schakelen tussen de camera aan de voorkant en de achterkant van uw telefoon.

 

Stoppen met het delen van uw video:

Tik op Video en tik op Mijn video stoppen.

 

Met alle deelnemers chatten:

1. Veeg naar het scherm Deelnemers om de lijst met deelnemers weer te geven.

Participant_List.png

2. Tik op Met iedereen chatten.
3. Tik op het chatvak en voer tekst in.

Chat_to_All.png
3. Tik op Verzenden in de app-balk.

 

Met een geselecteerde deelnemer chatten:

1. Tik op de naam van de deelnemer.

2. Tik op het chatvak en voer tekst in.

Chat_to_Selected_Participant.png

3. Tik op Verzenden in de app-balk.

Als u een vergadering host vanaf uw Windows Phone 8, moet u de rol van presentator misschien toewijzen aan een andere deelnemer zodat deze een presentatie kan delen.

U kunt geen inhoud delen vanaf uw Windows Phone 8.


Een deelnemer als presentator aanwijzen:

1. Veeg naar het venster Deelnemers.

2. Houd de naam van de deelnemer ingedrukt en selecteer Presentator maken in het menu.

Make_Presenter.png

Als de presentator inhoud deelt, ziet u een tijdelijke melding aan de bovenkant van het scherm Deelnemers.

Veeg naar het scherm Inhoud om de gedeelde inhoud te bekijken.

 

Een presentatie in volledig-schermweergave bekijken:

Tik in het scherm Inhoud op de presentatie.

In de volledig-schermweergave kunt u twee vingers samenknijpen om in te zoomen in de liggende of staande weergave.

 

Een deelnemer als host aanwijzen:

Houd de naam van de deelnemer ingedrukt en selecteer Host maken.

Opmerking: u kunt de rol van host niet terugvragen vanaf uw Windows Phone 8 nadat u een andere deelnemer de host hebt gemaakt.


Een deelnemer uit de vergadering verwijderen:

1. Houd de naam van de deelnemer ingedrukt.

2. Selecteer Uit vergadering verwijderen. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

Expel_participant_dialog.png

3. Tik op Verwijderen om te bevestigen.

 

Een vergadering beëindigen:

1. Tik op de app-balk in het scherm Deelnemers.

App_Bar_options_End_Meeting.png

2. Tik op Vergadering beëindigen. Er verschijnt een bevestigingsbericht.

End_Meeting_confirmation.png

3. Tik op Beëindigen om te bevestigen.

 

Terug naar boven

Attachments

  Outcomes