Cisco WebEx Meetings til Windows Phone 8 (v2.2)

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode


Introduktion

Du skal først downloade og installere appen Cisco WebEx Meetings for at kunne være vært for og deltage i WebEx-møder fra din Windows Phone 8.

 

For at downloade appen:

1. Gå til ét af følgende steder.

2. I Windows Phone Store skal du søge efter Cisco WebEx Meetings.

3. Tryk på Installer, og følg derefter vejledningen på skærmen.

Første gang du starter appen, skal du acceptere vilkårene og betingelserne.

 

Sådan føjes programmet til startskærmen:

1. Tryk og hold på Cisco WebEx Meetings på listen over apps.

Pin_to_Start.png

2. Vælg Fastgør til Start.

Mens du er logget på WebEx Meetings, viser WebEx Meetings-flisen en af følgende.

  • Navn på igangværende møde
  • Navn og tidspunkt for næste møde
  • Meddelelsen Ingen møder i dag

 

Sådan føjes appen til låseskærmen:

1. Tryk på flisen Indstillinger , og tryk derefter på Låseskærm.

2. Under Underretninger skal du trykke på Vælg en app for at få vist detaljeret status og derefter vælge Cisco WebEx Meetings.

Når denne funktion er aktiveret, viser låseskærmen en af følgende.

  • Navn på igangværende møde
  • Navn og tidspunkt for næste møde
  • Meddelelsen Ingen møder i dag

 

Tilbage til toppen


Se dine kommende møder

Hvis du har en konto på dit WebEx-websted, kan du logge ind og se dine kommende møder på din Windows Phone 8. Første gang du åbner appen WebEx Meetings, bliver du bedt om at logge ind vha. dine legitimationsoplysninger til webstedet.

 

For at se dine møder:

 1. Tryk på flisen WebEx Meetings, og tryk derefter på Log ind.
 2. Indtast e-mailadressen, der er tilknyttet din WebEx-konto.
 3. Indtast din adgangskode, og tryk derefter på Log ind. Dine kommende møder er angivet.

My_Meetings_list_long.png

Bemærk: Hvis din e-mailadresse er tilknyttet mere end ét WebEx-websted, får du først vist en liste med loginmuligheder.

Hvis dit WebEx-websted har Single Sign-On aktiveret, vil din organisations login-hjemmeside åbne. Når du indtaster og indsender dine koder, vil hjemmesiden lukke, og du vil blive logget ind på WebEx-webstedet automatisk.

  • Tryk på I dag for at se dagens møder.
  • Tryk på Genindlæs for at genindlæse mødelisten.

 

Tilbage til toppen


Deltag i et møde

Der er fire måder, hvorpå du kan deltage i et WebEx-møde fra din Windows Phone 8.

 

Når du er logget ind på din WebEx-konto:

 

My_Meetings_list_short.pngFra skærmen Mine møder skal du trykke på Deltag.
Join_by_Number.pngStryg til skærmen Deltag efter nummer, indtast mødenummeret, der er angivet i e-mailinvitationen, og tryk derefter på Deltag.

 

Uden en WebEx-konto:

 

Join_by_Number_without_account.pngTryk på WebEx Meetings-flisen, og tryk derefter på Deltag efter nummer. Indtast det nummer, der er angivet i e-mailinvitationen, dit navn og din e-mailadresse. Tryk derefter på Deltag.
Join_from_invitation_email.pngÅbn e-mailinvitationen på din telefon, og tryk derefter på Deltag.

 

Deltag før værten:

Hvis denne funktion blev aktiveret, da mødet blev planlagt, kan du deltage i mødet før værten.

 

Tilbage til toppen


Tilslut til lydkonferencen

Du kan oprette forbindelse til mødets lydkonference ved at ringe op, modtage et opkald eller ved at bruge VoIP over internettet.

 

Sådan deltager du i mødets lyd:

 

Audio_Call-in_numbers.pngTryk på Mere på bjælken i appen, og tryk derefter på Mødedetaljer. Tryk på et af numrene, der er angivet under Lyd, og følg derefter anvisningerne for at oprette forbindelse.
Connect_to_Audio_dialog.png

Når du deltager i mødet, skal du trykke påOpret forbindelse til lyd og vælge en lydmulighed.

 • Vælg Ring mig op for at modtage et opkald på dit mobiltelefonnummer, eller indtast et andet tilbagekaldsnummer.
 • Tryk på Opret forbindelse via internet. Du bruger din 3G- eller 4G-dataplan, medmindre du er på en Wi-Fi-forbindelse.

 

Sådan indstilles Ring mig automatisk op:

Indstilling af Ring mig automatisk op gør det muligt at automatisk oprette forbindelse til lyd, når du deltager i et møde.

1. Tryk på mødelisten på bjælken i appen, og tryk derefter på Indstillinger.

2. På skærmen Indstillinger skal du trykke på Ring mig automatisk op.

3. Indstil skydebjælken til Til.

Auto_Call_Me_dialog.png

4. Indtast landekode og telefonnummer, hvor du ønsker at modtage et opkald, når du deltager i et møde.

5. Tryk på Udført. Ring mig automatisk op forbliver aktiveret, indtil du slår det fra.

 

Tilbage til toppen


Planlæg et WebEx-møde

Hvis du har en værtskonto, kan du planlægge et WebEx-møde vha. mobilappen.

 

Sådan planlægges et møde:

1. Log ind på din WebEx-konto.

2. Tryk på Planlæg på bjælken i appen.

3. Du kan vælge at trykke for at slette standardemnet for mødet og derefter indtaste et nyt emne.

4. Tryk på Start-datoen, angiv datoen og klokkeslættet for mødet, og tryk derefter på Udført.

Select_Date_dialog.png

5. Tryk på Start-tidspunktet, angiv mødets starttidspunkt, og tryk derefter på Udført.

Select_Time_dialog.png

6. Tryk på Varighed for at angive mødets varighed i timer og minutter, og tryk derefter på Udført.

Select_Duration_dialog.png

7. Tryk på Inviter, og indtast den besøgendes e-mailadresse. Eller tryk på Kontakter, og vælg blandt de kontakter, der er gemt på din Windows Phone 8.

8. Indtast en mødeadgangskode.

9. Gennemse, og tryk derefter på Planlæg.

Når mødet er planlagt, vises det på listen Mine møder. På dagen, hvor det planlagte møde skal afholdes, vises det også på WebEx Meetings-flisen.

Bemærk: Besøgende kan tilføjes, efter mødet er planlagt, ved at trykke på mødenavnet på listen Mine møder og derefter trykke på Mere på bjælken i appen og trykke på Inviter.

 

Sådan startes et øjeblikkeligt møde:

1. Tryk på listen Mine møder på bjælken i appen, og tryk derefter på Mød nu. Eller stryg til skærmen Mød nu.

2. Indtast mødeemnet.

3. Indtast en mødeadgangskode.

Start_Instant_Meeting.png

4. Tryk på Inviter, indtast den besøgendes e-mailadresse, og tryk derefter på højre piletast.

Tilføj yderligere besøgende ved at trykke på adressefeltet, indtaste den besøgendes adresse og derefter trykke på højre piletast.

Eller tryk på Kontakter, og vælg blandt de kontakter, der er gemt på din Windows Phone 8.

5. Tryk på Udført på bjælken i appen.

6. Tryk på Start på bjælken i appen.

 

Tilbage til toppen


Start et WebEx-møde

Som vært kan du starte et planlagt møde på to måder fra din Windows Phone 8.

 

Start_Meeting_dialog.pngPå listen Mine møder skal du trykke på Start.
Meeting_Invitation_email.pngTryk på Start i værtskopien af e-mailen med mødeinvitationen (hvis du vælger at få en sendt til dig).

 

Sådan sendes invitationer, når mødet er startet:

1. Tryk på bjælken i appen på skærmen Deltagere.

App_Bar_options.png
2. Tryk på Inviter, og indtast derefter den besøgendes e-mailadresse. Eller tryk på Kontakter, og vælg blandt de kontakter, der er gemt på din Windows Phone 8.

 

Sådan påmindes besøgende, efter mødet er startet:

1. Tryk på bjælken i appen på skærmen Deltagere, og tryk derefter på Påmind besøgende.

2. Tryk på Send påmindelse.

3. Tryk på OK. Mødets besøgende modtager en e-mailpåmindelse.

 

Tilbage til toppen


Interaktioner i mødet

Mens dit møde er i gang, kan du tale og chatte med deltagere, se præsentationer, som deles af deltagere, og vise og dele video.

Bemærk: Din telefon skal have mindst 1 GB RAM for at understøtte tovejsvideo.

 

For at kontrollere din lyd:

Tryk på Lyd for at slå lyd fra eller slå lyd til for dig selv.

Tryk på bjælken i appen, og tryk derefter på Afbryd lyd for at forlade lyddelen af dit møde. Du kan slå lyden til igen til enhver tid, så længe mødet ikke er slut.

 

Sådan styres deltagernes lyd:

 1. Stryg til skærmen Deltagere for at få vist deltagerlisten.
 2. Tryk på Slå lyd fra alle eller Slå lyd til alle.

 

Sådan startes deling af en video:

1. Tryk på Video. Du får vist en forvisning af din video.

Start_My_Video.png

2. Tryk på Start min video for at dele. Hvis andre deler video, kan du se deres video på skærmen Indhold.

 

Sådan skjules forvisningen af din video:

Tryk på pilen i øverste venstre hjørne af din videoforvisning. Din forvisning er skjult, men din delte video forbliver synlig for andre deltagere.

Gendan din forvisning ved at trykke på videoikonet.

 

For at bytte kameraer:

Tryk på Skift kamera for at skifte din videodeling mellem det forreste og bagerste kamera på din telefon.

 

For at stoppe med at dele video:

Tryk på Video, og tryk derefter på Stop min video.

 

For at chatte med alle deltagere:

1. Stryg til skærmen Deltagere for at få vist deltagerlisten.

Participant_List.png

2. Tryk på Chat med alle.
3. Tryk på chatfeltet, og indtast tekst.

Chat_to_All.png
3. Tryk på Send på bjælken i appen.

 

For at chatte med en udvalgt deltager:

1. Tryk på deltagerens navn.

2. Tryk på chatfeltet, og indtast tekst.

Chat_to_Selected_Participant.png

3. Tryk på Send på bjælken i appen.

Når du er vært for et møde fra din Windows Phone 8, er du måske nødt til at tildele en anden deltager præsentationsværtsrollen, så vedkommende kan dele en præsentation.

Du kan ikke dele indhold fra din Windows Phone 8.


For at gøre en deltager til præsentationsvært:

1. Stryg til skærmen Deltagere.

2. Tryk og hold på deltagerens navn, og vælg Gør til præsentationsvært fra menuen.

Make_Presenter.png

Når præsentationsværten deler indhold, kan du se en midlertidig underretningsmeddelelse øverst på skærmen Deltagere.

Stryg til skærmen Indhold for at se det delte indhold.

 

Sådan vises en præsentation i fuldskærmstilstand:

Tryk på præsentationen på skærmen Indhold.

Når du er i fuldskærmstilstand, kan du knibe for at zoome i liggende eller stående retning.

 

For at gøre en deltager til vært:

Tryk og hold på deltagerens navn, og vælg Gør til vært.

Bemærk: Du kan ikke få værtsrollen igen fra din Windows Phone 8, efter du har gjort en anden deltager til vært.


Sådan udvises en deltager fra mødet:

1. Tryk og hold på deltagerens navn.

2. Vælg Fjern fra møde. En bekræftelsesmeddelelse vises.

Expel_participant_dialog.png

3. Tryk på Fjern for at bekræfte.

 

For at afslutte et møde:

1. Tryk på bjælken i appen på skærmen Deltagere.

App_Bar_options_End_Meeting.png

2. Tryk på Afslut møde. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

End_Meeting_confirmation.png

3. Tryk på Afslut for at bekræfte.

 

Tilbage til toppen

Attachments

  Outcomes