Ändra Åtkomstkod eller alternativ för Telefonautentisering för Remote Access-datorer

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

  


      
Steg 1  Välj Konfiguration > Remote Access > Grupper.
Steg 2  Hitta datorn du vill ändra alternativen för.
Steg 3  Välj datorns länk.
Steg 4  Under avsnittet Åtkomstkod eller Telefonautentisering anger du alternativen för åtkomstkod eller telefonautentisering.
Steg 5  Välj Uppdatera för att spara dina ändringar.

 


 

Attachments

    Outcomes