Een test maken

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Testgegevens verkrijgen

   

Opmerking


    

Voor testen tijdens opgenomen sessies zijn vooraf geen testgegevens beschikbaar.

    
    

Voor tests voor of na een sessie kunt u gegevens op een van de volgende manieren verkrijgen:

    
 •      

  Via een e-mailbericht met registratiebevestiging of via een e-mailbericht waarin u wordt uitgenodigd om een test te maken. Nadat u op de relevante koppeling in de e-mail hebt geklikt, klikt u op Informatie weergeven.

       

 •      

  Via de sessienaam op de trainingsagenda (Deelnemen aan een sessie > Live-sessies). Selecteer de trainingssessie en selecteer Sessiedetails weergeven. Als u de test die u wilt weergeven hebt gevonden, klikt u op Informatie weergeven.

        

  Neem contact op met de host van uw trainingssessie om gegevens te verkrijgen over een test tijdens een sessie voordat u deelneemt aan de trainingssessie.

       

   

Een test maken

    
1    Voer een van de volgende handelingen uit:            
OptieBeschrijving
Een test maken via een e-mailbericht met registratiebevestiging of uitnodiging
 1. Open het e-mailbericht en klik vervolgens op de desbetreffende koppeling.

   

 2. Geef indien vereist het sessiewachtwoord op in het tekstvak Wachtwoord en klik op Informatie weergeven.

   

 3. Selecteer in het gedeelte Test de optie Test maken.

   

 4. Indien de host een sessiewachtwoord vereist, typt u dit in het tekstvak en klikt u op OK.

   

 5. Selecteer Test maken. Als de host een tijdslimiet heeft opgegeven, moet u de test binnen de tijdslimiet in de geplande periode afmaken.

   

Een test maken via de trainingsagenda
 1. Selecteer Deelnemen aan een sessie > Live-sessies.

   

 2. Selecteer de trainingssessie en selecteer Sessiedetails weergeven.

   

 3. Voer indien vereist het sessiewachtwoord in en klik op OK.

   

 4. Zoek in het gedeelte Test de test die u wilt maken en selecteer Test maken.

   

 5. Geef de vereiste informatie op en selecteer OK.

   

 6. Selecteer Test maken. Als de host een tijdslimiet heeft opgegeven, moet u de test binnen de tijdslimiet in de geplande periode afmaken.

   

Een test maken tijdens een sessie

Als er een wachtperiode is voordat de presentator de test start, kunt u informatie over de test weergeven, zoals de titel van de test, de beschrijving en het aantal vragen.

Nadat de presentator de test heeft gestart, verschijnt er een pagina waarop u de vragen kunt beantwoorden.

Belangrijk: Bij het maken van een test tijdens een sessie is het niet mogelijk om de test te verlaten en later terug te keren.
2    Beantwoord de vragen.
3    Wanneer u klaar bent, klikt u op Test verzenden.

Een test verlaten en weer terugkeren

   

U kunt een test alleen verlaten en weer terugkeren als het een test voor of na een sessie is.

    

Als de host een tijdslimiet opgeeft voor de test die u maakt, moet u rekening houden met het volgende:

    
 •      

  U moet binnen de tijdslimiet terugkeren naar de test.

       

 •      

  De tijd die u afwezig bent, wordt niet van de tijdslimiet afgetrokken.

        

  Klik op Later naar test terugkeren > Test verlaten om een test tijdelijk te verlaten.

        

  Als u wilt terugkeren naar de test, doet u hetzelfde als toen u de test voor de eerste keer maakte.

       

   

Testresultaten weergeven

Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Als de test geen essayvragen bevat of vragen waarbij de lege ruimten moeten worden ingevuld, waarvan de score handmatig moet worden bepaald, zijn uw testresultaten beschikbaar zodra u uw antwoorden hebt verzonden. Selecteer Resultaten weergeven.
 • Als de test essayvragen bevat of vragen waarbij de lege ruimten moeten worden ingevuld, waarvan de score handmatig moet worden bepaald, moet u wachten tot de instructeur de score heeft bepaald. Daarna voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer op de pagina Sessiegegevens de optie Resultaten weergeven.

    

  • Als u cijferrapporten per e-mail van de host ontvangt, kunt u uw testresultaten weergeven door de koppeling te selecteren die u per e-mail hebt ontvangen.

    

De test opnieuw maken

   

De host van de trainingssessie die de test maakt, bepaalt of een test opnieuw kan worden gemaakt evenals het aantal pogingen.

    

Als u de test opnieuw kunt maken, ziet u zodra het cijfer voor de test bekend is een knop op de pagina Testresultaten bekijken.

    

Selecteer Test opnieuw maken.

   
 

Attachments

  Outcomes