Gör ett test

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Hämta testinformation

   

Observera


    

Testinformation är inte tillgänglig i förväg för inspelade sessionstester.

    
    

Du kan hämta informationen om tester före eller efter en session från följande platser:

    
 •      

  Ett e-postmeddelande med en registreringsbekräftelse eller från en e-postinbjudan till ett test. Efter att du har valt lämplig länk i e-postmeddelandet väljer du Visa info.

       

 •      

  Sessionsnamnet i utbildningskalendern (Delta i en session > Livesessioner). Välj utbildningsmötet och sedan Visa sessionsdetaljer. Efter att du har hittat testet som du vill visa väljer du Visa info.

        

  För att hämta information om ett test under sessionen, innan du deltar i utbildningsmötet, kontaktar du utbildningsvärden.

       

   

Gör ett test

    
1    Gör något av följande:            
AlternativBeskrivning
Göra ett test från en registreringsbekräftelse eller e-postinbjudan
 1. Öppna e-posten och välj sedan en lämplig länk.

   

 2. Vid behov anger du sessionslösenordet i textrutan Lösenord och väljer Visa info.

   

 3. I avsnittet Test väljer du Gör test.

   

 4. Om värden kräver ett sessionslösenord skriver du in det i textrutan och väljer sedan OK.

   

 5. Välj Gör test. Om värden har angett en tidsgräns, måste du slutföra testet inom tidsgränsen under den schemalagda tiden.

   

Göra ett test från utbildningskalendern
 1. Välj Delta i en session > Livesessioner.

   

 2. Välj utbildningsmötet och sedan Visa sessionsdetaljer.

   

 3. Vid behov anger du sessionslösenordet och väljer OK.

   

 4. I avsnittet Test letar du upp testet som du vill göra och väljer Gör test.

   

 5. Ange den begärda informationen och välj sedan OK.

   

 6. Välj Gör test. Om värden har angett en tidsgräns, måste du slutföra testet inom tidsgränsen under den schemalagda tiden.

   

Gör ett test under session

Om det finns en väntetid innan presentatören startar testet kan du visa information som testets titel, beskrivning och antal frågor.

När presentatören startar testet visas en sida där du kan svara på frågorna.

Viktigt: När du gör ett test under en session kan du inte lämna och återuppta testet senare.
2    Besvara frågorna.
3    När du är klar väljer du Skicka test.

Lämna och återgå till ett test

   

Du kan endast lämna ett test och återgå till det senare om testet inträffar före eller efter en session.

    

Om värden har angivit en tidsgräns för testet ska du komma ihåg följande:

    
 •      

  Återgå till testet inom tidsgränsen.

       

 •      

  Varaktigheten på din frånvaro räknas in i tidsgränsen.

        

  För att tillfälligt lämna ett test väljer du Återgå till test senare > Lämna test.

        

  För att återgå till testet följer du samma steg som om du skulle göra testet för första gången.

       

   

Visa testresultat

Gör något av följande:
 • Om testet inte innehåller några frågor av typen essäer eller fyll-i-luckorna som kräver manuell poängsättning, är dina testresultat tillgängliga när du har skickat in dina svar. Välj Visa resultat.
 • Om testet innehåller frågor av typen essäer eller fyll-i-luckorna som kräver manuell poängsättning, ska du vänta tills instruktören har slutfört poängsättningen och sedan göra något av följande:
  • På sidan Sessionsinformation väljer du Visa resultat.

    

  • Om du får betygsrapporter från värden ska du välja en länk som skickats per e-post när du vill visa testresultaten.

    

Gör testet igen

   

Utbildningsvärden som skapar testet avgör om ett test kan göras igen och antalet försök.

    

Om du tillåts göra testet igen visas en knapp på sidan Visa testresultat efter att testet har blivit betygsatt.

    

Välj Gör test igen.

   
 

Attachments

  Outcomes