Ändra Åtkomstkod eller alternativ för Telefonautentisering för Remote Access-grupper

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

  


        
Steg 1  Välj Konfiguration > Remote Access > Grupper.
Steg 2  Hitta datorn du vill ändra alternativen för.
Steg 3  I kolumnen Åtgärder väljer du gruppens ikon.
Steg 4  Under avsnittet Åtkomstkod eller Telefonautentisering anger du alternativen för åtkomstkod eller telefonautentisering.
Steg 5  Om du vill tillämpa samma inställningar för åtkomstkod för alla undergrupper och datorer inom gruppen välj Tillämpa för undernivåer.
Steg 6  Om du vill förhindra att dessa inställningar för åtkomstkoder ändras väljer du Tillåt inte ändringar för någon grupp eller dator på lägre nivåer.
Steg 7  Välj Uppdatera för att spara dina inställningar.

 


 

Attachments

    Outcomes