Bir Etkinliği Farklı Bir Toplantı Sahibine Yeniden Atama

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

  

Bir etkinliği başka bir Event Center toplantı sahibine yeniden atayabilirsiniz. Etkinlik, orijinal toplantı sahibinin Toplantılarım sayfasından kaldırılır ve ardından yeni toplantı sahibinin Toplantılarım sayfasında görünür. Yeni toplantı sahibi, parola dahil etkinlik hakkındaki herhangi bir bilgiyi değiştirmek için etkinliği düzenleyebilir.


      
1. Adım            Yapılandırma > Event Center > Toplantı Sahibini Yeniden Atama öğesini seçin.
2. Adım  Açılan listede etkinliği bulun. Alternatif olarak, Kullanıcı adı, Etkinlik numarası veya Etkinlik tarihi'ni seçerek ve ardından Anahtar sözcükler kutusuna uygun kriterleri girerek etkinliği arayın.
3. Adım  Yeniden atamak istediğiniz etkinlik için Yeniden ata bağlantısını seçin.
4. Adım  Açılan listede yeni toplantı sahibini bulun. Alternatif olarak, Kullanıcı adı, Ad veya E-posta adresi'ni seçerek etkinliği arayın. Ardından listeyi daraltmak için Anahtar sözcükler alanına uygun kriterleri girin.
5. Adım  Yeni toplantı sahibini ve ardından Yeniden ata'yı seçin.

 


 

Attachments

    Outcomes