Skift en beskrivelse eller alias for ekstern computer

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

  


    
Trin 1  I navigationsbjælken skal du vælge Konfiguration > Fjernadgang > Grupper.
Trin 2  Find den computer, som du vil redigere oplysninger for.
Trin 3  Vælg linket til computeren.
Trin 4  I vinduet Rediger computer, der vises, skal du lave dine ændringer.
Trin 5  Vælg Opdater for at gemme dine ændringer.

Hvis felterne Adgangskode og Adgangskode udløber om ikke er tilgængelig, betyder det, at du tidligere blokerede ændringer til adgangskoden for dette niveau.

Du kan angive følgende navne for en Remote Access-computer:

 • Computernavn: Når du installerer Remote Access-agenten på en ekstern computer ved hjælp af guiden til opsætning af Remote Access, kan du eller en kunde angive dette navn på panelet Kontooplysninger. Tekstfeltet Computernavn viser som standard navnet oprettet af netværksadministratoren på den eksterne placering.

  Efter en ekstern computer er sat op til Remote Access, kan kunden ændre computernavnet fra Remote Access-agenten på den eksterne computer.

 • Alias: Du kan angive og redigere dette navn når som helst på siden Grupper.

  Hvis du giver en computer disse to navne, vises computerens navn i parentes efter aliasset på siden Grupper og på en supportrepræsentants Remote Access-side.


 


 

Attachments

  Outcomes