De toegangscode- of telefoonverificatieopties voor Remote Access-groepen wijzigen

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

  


        
Stap 1  Selecteer Configuratie > Remote Access > Groepen.
Stap 2  Zoek de computer waarvoor u de opties wilt wijzigen.
Stap 3  Selecteer in de kolom Acties het pictogram voor de groep.
Stap 4  Geef opties voor de toegangscode of telefoonverificatie op in het gedeelte Toegangscode of Telefoonverificatie.
Stap 5  Als u dezelfde instellingen voor de toegangscode wilt toepassen op alle onderliggende groepen en computers binnen de groep, selecteert u Toepassen op lagere niveaus.
Stap 6  Als u wilt voorkomen dat de instellingen voor de toegangscode kunnen worden gewijzigd, selecteert u Wijziging niet toestaan voor alle groepen en computers op lagere niveaus.
Stap 7  Selecteer Bijwerken om uw instellingen op te slaan.

 


 

Attachments

    Outcomes