Lägg till kontakter till företagsadressbok

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 1Show Document
 • View in full screen mode

 

Lägg till en enda kontakt


Använd denna procedur för att lägga till en ny kontakt till företagets adressbok på din WebEx-servicewebbplats.


    
Steg 1   På navigeringsraden, välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Företagsadresser.
Steg 2   Välj Lägg till kontakt.
 • För att lägga till en distributionslista, välj Lägg till distributionslista.
 • För att lägga till flera kontakter, välj Importera.
Steg 3   Ange kontaktinformation.
Steg 4   Välj Lägg till.

Importera kontakter från en CSV-fil

För att lägga till flera kontakter till din organisations WebEx-tjänst kan du importera en CSV-fil (kommaseparerade värden) som innehåller kontaktinformationen.


Observera


 • När en användare importeras måste användarens ID och användarens e-postadress vara unika. De kan ändras men måste alltid vara unika.

   

 • Om du har angett kontakter på ett felaktigt sätt skapar administrering av webbplatsen en lista över poster för de kontakter som inte kunde skapas, inklusive orsaken till felet. Du kan hämta en fil med dessa poster till din dator som referens eller för att korrigera felen direkt i filen.

   

 • Om du korrigerar felen direkt i filen som webbplatsadministrationen skapar åt dig tar du bort den sista kolumnen märkt "Comments", innan du överför filen igen.

           
Steg 1   Välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Företagsadresser.
Steg 2   Välj Importera.
Steg 3   Välj Avgränsare för filformatet som du vill importera, antingen Tabb eller Komma.
Steg 4   Välj Bläddra.
Steg 5   Gå till CSV-filen (.csv) som innehåller informationen om användarkontona, välj filen och sedan Öppna.
Steg 6   Välj Importera.
Steg 7   På sidan Förhandsgranska företagsadressbok, granska posterna och säkerställ att de är korrekta.
Steg 8   Välj Skicka.

Redigera kontaktinformation


    
Steg 1   På navigeringsraden, välj Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Företagsadresser.
Steg 2   Leta upp kontakten.
Steg 3   Välj kontaktens namn.
Steg 4   Ändra önskad information och välj Uppdatera.

Ta bort kontaktinformation


   
Steg 1   På navigeringsraden väljer du Hantera webbplats > Företagsadresser.   
Steg 2   Leta upp kontakten.   
Steg 3   Markera kryssrutan bredvid kontakten och välj Ta bort.   

Använda distributionslistor

Du kan lägga till en distributionslista i din företagsadressbok som innehåller en grupp av kontakter. När en värd schemalägger sessioner kan de skicka ut inbjudningar till alla i distributionslistan istället för att skicka till en kontakt i taget.


    
Steg 1   På navigeringsraden väljer du Hantera webbplats > Företagsadresser.
Steg 2   För att lägga till en ny distributionslista, välj Lägg till distributionslista.
Steg 3   För att redigera en distributionslista väljer du listan och sedan kontakten som du vill lägga till i listan.
Steg 4   Välj Lägg till eller Uppdatera.

 


Attachments

  Outcomes