Kullanıcı Raporlarını Görüntüleme

Document created by Cisco Localization Team on Jul 11, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

  


         
1. Adım  Raporlar > Ortak > Kullanıcı Raporu’nu seçin.
2. Adım            Hizmet açılır menüsünde, bir hizmeti veya Tümü'nü seçin.
3. Adım  (İsteğe bağlı) Belirli bir kullanıcının düzenlediği toplantılar hakkındaki raporu çalıştırmak için Kullanıcı Adı alanına kullanıcının kullanıcı adını girin.
4. Adım  Rapor için başlangıç ve bitiş tarihleri seçin.

Rapor verileri, yalnızca geçerli tarihten en fazla üç ay önce yürütülen oturumlar için kullanılabilir.

5. Adım  (İsteğe bağlı) Yalnızca belirli oturum konularına yönelik bir raporu görüntülemek için Konu Başlığı kutusuna konu başlığının tümünü veya bir kısmını girin.

Metin dizesini belirtirken ? veya * gibi joker karakterleri kullanabilirsiniz.

6. Adım  Raporu tarihe, konu başlığına, kullanıcı adına veya başlangıç saatine göre sıralamak için Sonuçları sıralama kriteri açılır listesinden sıralama kriterlerini seçin.
7. Adım            Raporu Görüntüle öğesini seçin.
8. Adım  Raporu hesap tablosuna veya başka bir programa aktarabilmek için CSV formatında dışa aktarmak isterseniz, CSV Raporlarını Dışa Aktar seçeneğinde aşağıdakilerden birini veya her ikisini birden yapın:
  • Özet Kullanıcı raporunu CSV dosyasına aktarmak için Oturum Özeti'ni seçin.
  •           Özet Kullanıcı Raporu sayfasındaki tüm oturumlar için Katılımcı Ayrıntıları raporunu bir CSV dosyasına aktarmak üzere Katılımcı Ayrıntıları'nı seçin.

 


 

Attachments

    Outcomes